การพูดคุย Healing Prayer

 

คำอธิษฐานขอการรักษาโรค

พระบิดาในสวรรค์ที่รัก

ลูกขอขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะที่มีชีวิต พระองค์ตรัสว่าพระวจนะนำชีวิตมาสู่ผู้ที่หาพบ และพระวจนะเป็นยาสำหรับรักษาผู้ที่เชื่อ วันนี้ลูกจึงขอยืนยันโดยใช้พระวจนะ เพื่อให้เกิดผลต่อร่างกายของลูก พระเจ้าทรงตรัสผ่านสดุดี 139:14 ว่า…ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ เพราะข้าพระองค์ถูกสร้างมาอย่างแปลกประหลาดและน่ากลัว พระราชกิจของพระองค์มหัศจรรย์ จิตใจข้าพระองค์ทราบเรื่องนี้อย่างดี ลูกขอยืนยันว่าพระเจ้าทรงสร้างลูกอย่างน่าอัศจรรย์

วันนี้ลูกสั่งโรคภัยไข้เจ็บตามพระคำในฟิลิปปี 2:10 ว่ามันต้องคุกกราบลงนมัสการในพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระเยซู

วันนี้ลูกสั่งร่างกายของลูก พร้อมทั้งประกาศว่าลูกมีอำนาจเหนือร่างกายนี้ ลูกสั่งว่ามันต้องเชื่อฟังพระวจนะพระเจ้า ในมัทธิว 8:17 บอกว่า พระเยซูแบกเจ็บไข้และหอบโรคไปจากเรา

ข้าแต่พระบิดา ลูกขอบคุณพระองค์ที่ให้พระวิญญาณองค์เดียวกันที่ทำให้พระเยซูฟื้นจากความตายนั้นอยู่ภายในลูก และทำให้ร่างกายที่ต้องตายนี้มีชีวิตอยู่ ลูกสั่งระบบภูมิคุ้มกันโรคให้ทำงานตรงตามพระคำพระเจ้า ระบบภูมิคุ้มกันของลูกจำทำลายความเจ็บไข้และเชื้อโรค และทำให้ร่างกายของลูกทำงานอย่างดี ตามที่พระเจ้าทรงสร้างมันขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่นี้

ขอบคุณพระบิดาที่ให้ทุกเซลในร่างกายของลูกตอบสนองต่อพระคำของพระองค์ โดยซึมซ่านผ่านร่างกายของลูกจากบนศีรษะจรดปลายเท้า

สดุดี 103:3 ประกาศว่า พระเจ้าทรงอภัยความชั่วช้าทั้งสิ้นของลูก และทรงรักษาโรคทั้งสิ้นของลูก พระคำพระเจ้าอาศัยอยู่ในลูก นำสุขภาพและการรักษามาสู่ทุกส่วนของร่างกาย

เพราะพระเยซูจ่ายค่าไถ่แทนลูกเมื่อหลายพันปีมาแล้ว ลูกจึงได้รับการรักษา พระเจ้ารักลูกมากจึงได้ส่งพระบุตรมาตายบนไม้กางเขนแทนลูก เพื่อลูกจะได้รับชีวิตอันครบบริบูรณ์ตามที่พระเจ้าทรงตรัสไว้ และทำให้ลูกบริบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ลูกขอยืนยันคำสัญญาทั้งหมดนี้ในนามพระเยซูคริสต์ อาแมน

พระสัญญาของพระเจ้า

พระเจ้าข้า ลูกขอยืนยันว่าพระวจนะของพระองค์นั้นเป็นความจริง ลูกรู้ว่าพระองค์ทรงสัตย์ซื่อ ดังนั้นลูกจึงยึดเอาพระสัญญาที่ทรงให้ไว้เป็นของลูก

1. ลูกเชื่อว่าพระบิดาในสวรรค์รักลูก

ยอห์น 15:13 ไม่มีผู้ใดมีความรักที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ คือการที่ผู้หนึ่งผู้ใดจะสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหายของตน

2. โดยการทนทุกข์ของพระเยซู พระโลหิตที่หลั่งออกมา และพระกายที่แตกหักของพระองค์ทำให้ลูกหายดี

อิสยาห์ 53:5 แต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความละเมิดของเราทั้งหลาย ท่านฟกช้ำเพราะความชั่วช้าของเรา การตีสอนอันทำให้เราทั้งหลายปลอดภัยนั้นตกแก่ท่าน ที่ต้องฟกช้ำนั้นก็ให้เราหายดี

3. ลูกเชื่อว่าพระเยซูให้ลูกมีสิทธิอำนาจเหนือมารซาตาน

ลูกา 10:19 ดูเถิด เราได้ให้พวกท่านมีอำนาจเหยียบงูร้ายและแมลงป่อง และมีอำนาจใหญ่ยิ่งกว่ากำลังศัตรู ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะทำอันตรายแก่ท่านได้เลย

4. ลูกเชื่อว่าพระองค์ทรงให้ลูกมีความเชื่อว่าจะได้รับการรักษา

ยากอบ 5:15 การอธิษฐานด้วยความเชื่อจะช่วยให้ผู้ป่วยรอดชีวิต และองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงโปรดให้เขาหายโรค และถ้าเขาได้กระทำบาป พระองค์ก็จะทรงโปรดอภัยให้

5. เพราะคำสัญญาของพระเจ้าลูกจึงมั่นใจในพระองค์

มาระโก 11:24 เหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่า ขณะเมื่อท่านจะอธิษฐานขอสิ่งใด จงเชื่อว่าได้รับ และท่านจะได้รับสิ่งนั้น

Translated from : "Prayer of Declaration" Healing Room Burlington: Heather Curnew

By: Lak @ Phuket 29/5/08

 

http://www.imeem.com/macfrancis/music/LttTifCQ/gary_valenciano_shout_for_joy_gabriel_mix/

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s