All things are possible with God

ทุกสิ่งเป็นได้

"พระเยซูทอดพระเนตรดูพวกสาวก  และตรัสว่า  "ฝ่ายมนุษย์ก็เหลือกำลังที่จะทำได้  แต่พระเจ้าทรงกระทำให้สำเร็จได้ทุกสิ่ง" (มธ. 19:26 NIV).

เราเคยต้องเผชิญสิ่งที่เป็นไปไม่ได้บ้างไหม หากว่ามองในมุมของมนุษย์แน่นอนมันก็อาจจะเป็นไปไม่ได้ แต่ว่าสำหรับพระเจ้าแล้ว ทุกสิ่งเป็นไปได้ ถ้าวันี้เราเหมือนว่าตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากเกินจะแก้ ให้เราเผชิญมันโดยพระเจ้า บางครั้งมันก็ง่ายมากที่จะมุ่งสนใจแต่ปัญหาของเราเองและพยายามที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นด้วยกำลังของเราเอง แต่จำไว้ว่า การสงครามนั้นเป็นของพระเจ้า พระเจ้าทรงวางแผนให้เราเป็นผู้ชนะแล้ว พระเจ้าทรงวางแผนแล้วว่าเราจะเจอทางออก พระเจ้าทรงทำสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้ เราสามารถวางใจพระองค์ได้ พระคัมภีร์บอกเราว่าพระเจ้าทรงมีแผนการที่ดีเพื่อสวัสดิภาพของเราไม่ใช่เพื่อการทนทุกข์ ทั้งนี้เพื่อให้อนาคตและความหวังใจแก่เรา ให้เรามีความเชื่อและพูดออกมาว่า "ข้าพเจ้ามีพระเจ้าอยู่กับข้าพเจ้า และในพระองค์ทุกสิ่งเป็นไปได้" เราต้องเจอค่าใช้จ่ายที่เกินกำลังหรือเปล่า ในพระเจ้าทุกสิ่งเป็นไปได้ ความสัมพันธ์ของเรากำลังแย่หรือเปล่า ในพระเจ้าทุกสิ่งเป็นไปได้ เรากำลังเจ็บป่วยหรือ ในพระเจ้าทุกสิ่งเป็นไปได้ เมื่อเราภาวนาถึงฤทธิ์เดชของพระเจ้า พระองค์จะทรงทำงานในชีวิตของเรา และเราจะก้าวต่อไปในชัยชนะที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ให้เรา

อธิษฐาน

พระเจ้า ลูกขอบคุณที่ทรงสร้างหนทางให้ลูกแม้ว่ามันดูเหมือนไม่มีทางแล้วก็ตาม ลูกขอวางใจพระองค์และเชื่อว่าทุกสิ่งเป็นได้ โปรดสำแดงให้ลูกได้เห็นฤทธิ์เดชของพระองค์ และทรงทำงานผ่านลูกเพื่อหนุนใจคนต่างๆรอบข้างลูก ที่พวกเขาจะวางใจในพระองค์มากขึ้นๆ ในพระนามพระเยซู เอเมน

 

All Things Are Possible

Today’s Scripture

"Jesus looked at them and said, "With man this is impossible, but with God all things are possible" (Matthew 19:26 NIV).

Today’s Word from Joel and Victoria

Are you facing something today that seems impossible? With man it may be, but with God, ALL things are possible! If you seem to be in an impossible situation, get with God! Sometimes it’s so easy to focus on our problems and try to solve them in our own strength. But remember, the battle belongs to the Lord. He has a plan for your victory. He has a plan to give you a way out. He is making the things that seem impossible, possible. You can trust Him today. The Bible says that He has plans for your good, not for evil, to give you a future and a hope. Start believing and confessing today, "I am with God, and with God all things are possible!" Are your bills piling up? With God, all things are possible. Do your relationships need healing? With God, all things are possible. Is there sickness in you body? With God, all things are possible! As you meditate on God’s power, He will work in your life, and you will step forward into that place of victory He has in store for you.

A Prayer for Today

Heavenly Father, thank You for making a way where there seems to be no way. I choose to trust You, and I believe that all things are possible! Show me Your power today. Work through me to encourage those around me to trust You more. In Jesus’ Name. Amen.

 
 
ปอลอ
 
ตอนนี้ต่อมจิตรกรกำลังทำงานอย่างหนัก
เริ่มหารูปสวยๆ มาตุนเอาไว้
ต่อไปก็จะเริ่มทำการ์ดแจกประชาชน
 
ชะเง้อดูอากาศทางภาคเหนือเขาเย็นถึง 15 องศา
แต่ภาคใต้ยัง 32 องศาอยู่เลย
ฮ่วย…เมื่อไหร่จะเย็นๆ บ้างน๊าจะได้ประหยัดค่าแอร์

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s