Ephesus, the largest Roman Asia City เบื้องหลังเมืองเอเฟซัส

 

To the right of the Library is the monumental gate of the Agora, leading to the Lower Agora.

 

Lastly we walk along the well worn path of Marble Street…..

 

to one of the largest theatres in the world.  This Greco-Roman style theatre seats 24,000 people.  

Source: http://www.adventuredirect.com.au/blog/?p=334

เบื้องหลังเมืองเอเฟซัสและคริสตจักรเอเฟซัส

(1) เมืองเอเฟซัส :

  • เป็นเมืองเอกของเอเซียน้อยเป็นศูนย์กลางพาณิชย์ การเมืองและศาสนา
  • มีประชาชนอาศัยอยู่มากกว่า 2 แสนคน ซึ่งนับว่าเป็นจำนวนมาก และใหญ่ที่ สุดแห่งหนึ่งในสมัยนั้น
  • เหตุที่เป็นเมืองสำคัญทางศาสนา เพราะมีพระแม่อารเทมีสตั้งอยู่ที่นี่ (กิจการ 19.35) และวิหารนี้เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งอัศจรรย์ของโลกในสมัยโบราณ ผลประโยชน์ที่ชาวเมืองเอเฟซัสได้จากการนับถือพระแม่อารเทมิสอย่างหนึ่ง คือ การทำรูปพระแม่อารเทมิสองค์เล็กๆ ด้วยเงินไว้ขาย ด้วยเหตุนี้เมื่อการประกาศพระกิตติคุณของเปาโลเกิดผล คนจำนวนมากก็ไม่สนใจซื้อหารูปเคารพนี้ทำให้พวกช่างเงินที่ทำรูปพระขายขาดรายได้ จึงหาเรื่องกลั่นแกล้ง ใส่ความเปาโล (กิจการ 19.23-24)

  • ประชาชนจำนวนมากงมงายอยู่กับเวทย์มนต์คาถา แม้กระทั่งชาวยิวที่นี่ก็เป็นไปด้วย แค่ตำราเวทย์มนต์ที่คนกลับใจแล้วเอาเผาไฟมีมูลค่าถึง 50,000 เหรียญ (กิจการ 19:19)
  • เอเฟซัสมีโรงมหรสพและสนามกีฬาที่กว้างใหญ่ (กิจการ 19.29,31) โรงมหรสพนี้บรรจุผู้คนได้ถึง 2 หมื่น 5 พันคน เป็นสถานที่ที่ชาวเอเฟซัส ภาคภูมิใจมาก

(2) คริสตจักรเมืองเอเฟซัส :

  • อาจเริ่มต้นโดย อาควิลลา กับ ปริสสิลลา และอาจารย์เปโล(กิจการ 18.18 – 19,19:1-10) ท่ามกลางชาวยิวและชาวกรีก โดยเฉพาะชาวยิว แบ่งเป็น หลายกลุ่มเช่น พวกที่เป็นสาวกของยอห์น บัพติสมา (กจ. 19.3-4) พวกที่ เที่ยวเป็นหมอผี (กิจการ 19.13-16) ฯลฯ และพวกนี้ได้กลายเป็นอุปสรรค ของการประกาศพระกิตติคุณ
  • อาจารย์เปาโลได้ตั้งคริสตจักรขึ้น และได้แต่งตั้งผู้ปกครองของคริสตจักร ทำหน้าที่ดูแลคริสตจักร (กิจการ 20.17-28)
  • อาจารย์เปาโลรับใช้พระเจ้าที่นี่เป็นเวลา 3 ปี ซึ่งนับว่ายาวนานมากกว่า คริสตจักรอื่นๆ ที่ท่านได้ก่อตั้งขึ้น (กิจการ 20.31)
  • อาจารย์เปาโลได้เตือนให้คริสตจักร ระวังสุนัขป่าที่จะมาล่อลวงให้สมาชิกหลง ไป (กิจการ 20.29-31)
  • อาจารย์เปาโลเคยชมทั้งความเชื่อและความรักของคริสตจักรเอเฟซัส (เอเฟซัส 1:15-16) เชื่อกันว่าอัครทูตสาวกยอห์นได้มาเป็นผู้เลี้ยงดูที่นี่ และ เตือนพี่น้องเอเฟซัสอยู่เสมอให้รักกันและกัน (1 ยอห์น 3.11, 4.7)

http://www.geocities.com/janejira_jc/Rev/Rev_3.html

The Temple of Artemis,

The Lady of Ephesus, 1st century CE (Museum of Ephesus), Efes, Turkey

Artemis was a Greek goddess, the virginal huntress and twin of Apollo, who supplanted the Titan Selene as goddess of the Moon.
 

The site of the temple today.

The Temple of Artemis (Greek: Ἀρτεμίσιον Artemision), also known less precisely as Temple of Diana, was a Greek temple dedicated to Artemis completed— in its most famous phase— around 550 BC at Ephesus (in present-day Turkey). Only foundations and sculptural fragments of the temple remain, the monument being one of the Seven Wonders of the Ancient World.
 
Sources: wikipedia
Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s