ขอบคุณข้อมูลจากเบธเอลทัวร์

ความประทับใจจากการไปอิสราเอล  
ศจ. ทัศนพงศ์ ล. สุวรัตน์  
1. 

หลักฐานจากอดีตยืนยันพระคัมภีร์ – ไม่ว่าจะเป็นโบราณสถาน
โบราณวัตถุที่ไปเห็นไปสัมผัสมา ล้วนยืนยันสิ่งที่ได้อ่าน ศึกษา
จากพระคัมภีร์และช่วยเสริมสร้างความเชื่อให้เข้มแข็งมากขึ้น
ผมคิดว่าคริสเตียนทุกคนอย่างน้อย ผู้ที่มีหน้าที่สอนพระคัมภีร์
น่าจะมีโอกาสไปสัมผัสของจริงสักครั้งหนึ่งในชีวิต
จะช่วยให้ มองเห็นภาพในการสอนและอธิบายพระคัมภีร์
ได้อย่างมีชีวิตชีวาขึ้น

2. 

การกลับมาเป็นประเทศของอิสราเอลและชนชาติที่พระเจ้าเลือก
– สิ่งอัศจรรย์อีกประการหนึ่งคือ การที่อิสราเอลยังคงเป็น
ประเทศเดียวในโลก ที่คงความเป็นประเทศดั้งเดิมมาจนถึงทุกวันนี้ ไม่มีประเทศใดในโลกที่ผ่านอารยธรรมต่างๆ มาหลายชั้วอายุคน
และยังคงเหลืออยู่มาถึงปัจจุบันเหมือนอิสราเอล นักโบราณคดี
ระดับโลกได้ขุดค้นพบข้อมูลใหม่ๆ และโบราณสถานบางแห่ง
จากกองซากปรักหักพังที่ซ้อนๆ ที่ยืนยันเรื่องราวและเหตุการณ์
ในคัมภีร์ไบเบิ้ลอย่างต่อเนื่อง ใครที่เคยอ่านหนังสือยิว ที่อาจารย์
มรว. คึกฤทธิ์ ปราโมช เขียนขึ้นก็จะเข้าใจ ความอัสจรรย์ของ
ชนชาตินี้ ว่าพระเจ้าได้เลือกสรร พวกเขาไว้อย่างไร

3. 

ชนชาตที่ยึดพระสัญญา – โลกเพิ่มจะเรียนรู้ การดำเนินชีวิตด้วย
ถ้อยคำสร้างสรร ความคิดแง่บวก คิดสิ่งดี มีหนังสือ
ทำนองนี้ออกมามากมาย แต่อิสราเอลเกิดมา ด้วยถ้อยคำ
เหล่านี้ตั้งแต่เด็ก ไม่ว่าจะเป็นถ้อยคำจากโมเสส หรือกษัตริย์ดาวิด
ทุกบ้านกล่องบรรจุข้อพระคัมภีร์ (MEZUZAH) ไว้ที่มุมวงกบ
ประตูบ้าน เวลาเข้าออก เขาจะเอามือแตะปากเพื่อเตือนใจว่า
ขอให้พระวจนะของพระเจ้าอยู่ที่ริมฝีปากของเขาเสมอ

4. 

พระเจ้าจะประทานเยรูซาเล็มใหม่ – การไปอิสราเอลยังเป็น
การเตือนใจถึงอนาคตที่พระเยซูคริสต์เจ้า จะกลับมาอีก
ในเมื่อโบราณสถาน และโบราณวัตถุต่างๆ ล้วนยืนยันเหตุการณ์
ในพระคัมภีร์ คำทำนายของพระคัมภีร์เกี่ยวกับวันสุดท้ายของโลก
ย่อมจะต้องเกิดขึ้นจริงไม่นานเกินรอเป็นแน่แท้

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s