เพิ่งรู้นะเนี่ย

 
รศ. ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ ได้ให้ความหมายไว้ในหนังสือศาสตร์และศิลป์แห่งวรรณคดี (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น, 2544. หน้า 149.) ความว่า

        นวลักษณ์ ใช้ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า NOVELTY, INNOVATION คำนี้แปลตามรูปศัพท์ว่าลักษณะอย่างใหม่ มีความหมายถึงการสร้างแบบแผนทางวรรณคดีขึ้นใหม่ โดยอาจจะเกิดจากการพัฒนาจากรากฐานความคิดเดิม และแปรรูปไปสู่ลักษณะใหม่ที่แตกต่างไปหรือดีขึ้นกว่าเดิม

^^
Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to เพิ่งรู้นะเนี่ย

  1. เนย says:

    คนตั้งอินเตอร์

  2. lak says:

    yes, your grand dad is really GO INTER.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s