ข่าวที่ดีที่สุด Best News ever!

“Good news,” meaning “to bring or announce good news.” Both words are derived from the noun “messenger.”

In Greek, an euangelos was one who brought a message of victory or other political or personal news that caused joy.

In addition, euangelizomai (the middle voice form of the verb) meant “to speak as a messenger of gladness, to proclaim good news/ the message of victory, though it was also used for a message that brought joy.”

หลังจากการเฝ้าดูแลคนป่วยโรคมะเร็งจากไปทีละคนๆ วันที่ไปยืนอยู่ที่อุโมงค์ฝังศพของพระเยซูที่มีป้าย “พระเยซูไม่อยู่ที่นี่ ทรงเป็นขึ้นมาแล้ว” ในวันที่คนที่เป็นพี่ เพื่อนสนิท ที่ปรึกษา ธนาคารส่วนตัว เชียร์ลีดเดอร์สิ้นลม ป้ายนี้จะเป็นข่าวดีสำหรับคนที่โลกทั้งใบล่มสลายได้อย่างไร ถึงอย่างนั้น การเป็นขึ้นมาจากความตายก็ยังเป็นข่าวดีที่สุด ที่ทำให้มั่นใจได้ว่า คนรักที่เพิ่งจากไปจะฟื้นขึ้นมาเพื่อเข้าสู่ชีวิตนิรันดรในสวรรค์ และวันหนึ่งผู้ที่เชื่อและวางใจในพระเยซูก็จะได้พบกันที่นั่น

แม้ชีวิตไม่ได้มีแต่ความสุขแต่เมื่อเข้ามาเป็นลูกพระเจ้า เราจึงมีชีวิตที่มีเต็มไปด้วยความหวัง ความชื่นชมยินดี และสันติสุขได้ เพราะพระเยซูเป็นความหวัง ความชื่นชมยินดี และสันติสุข นั่นคือข่าวดีที่พระเจ้าส่งพระเยซูมาเพื่อเรามีชีวิตที่ครบบริบูรณ์

ทุกๆ วันที่ลืมตาตื่นขึ้นมา ทุกๆ อาทิตย์เมื่อเรามานมัสการพระเจ้า จึงเป็นเวลาแห่งความชื่นชมยินดี และเวลาแห่งการเฉลิมฉลองชัยชนะที่พระเยซูมอบให้กับเรา ผู้เป็นเจ้าสาว

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s