บ้านนี้มีรัก Places for fellowship with God: Eden, Tabernacle, Temple, Church to Heaven

                ถ้าคิดถึงครอบครัวที่มีความสุข หลายๆ คนก็คงคิดถึงบ้านหลังงามที่มีพ่อแม่ลูกอยู่กันอย่างห่วงหาอาทร รักกัน เข้าใจกัน ตกเย็นก็กินข้าวพร้อมหน้ากัน เช่นเดียวกันกับเมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์ พระเจ้ารักทั้งสองมาก เพราะทรงมาพบ เพื่อพูดคุยกับอาดัม เอวาทุกๆ วันในสวนเอเดน (Garden of Eden) แต่น่าเสียดาย ความสัมพันธ์ที่แนบแน่นต้องสูญเสียไป เมื่อต่อมาทั้งสองต้องออกจากสวนไปเพราะไม่เชื่อฟังพระเจ้า แม้ความสัมพันธ์ที่หวานชื่นต้องสูญไป แต่พระเจ้าก็มีแผนการณ์ที่จะนำมนุษย์กลับมาคืนดีกับพระองค์อีกผ่านทางพระเยซู พระคัมภีร์ได้บันทึกไว้ว่า ในยุคแรกๆ นั้น พ่อคือปุโรหิตของบ้าน พ่อมีหน้าที่พาครอบครัวมาร่วมกันเพื่อถวายเครื่องบูชาให้กับพระเจ้า ดังจะเห็นตัวอย่างได้ในเรื่องโนอาห์ กับ โยบ สภาพของแท่นบูชา (Alter) ก็เป็นลานโล่ง ก่อด้วยหิน ซึ่งไม่ต่างจากปูชนียสถานสูง  (High place) ของคนต่างชาติที่กราบไหว้รูปเคารพ ภายหลังจากที่โมเสสนำชาวอิสราเอลออกจากอียิปต์ รอนแรมในถิ่นธุรกันดาร พระเจ้าสั่งให้โมเสสสร้างพลับพลา (Tabernacle) เพื่อเป็นที่นัดพบระหว่างพระเจ้ากับชาวอิสราเอล ซึ่งมีแต่ปุโรหิตเท่านั้นจึงจะเข้าไปในวิสุทธิสถานได้

                หลังจากที่โยชูวาและคาเลบนำชนชาติอิสราเอลเข้าสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญา จนถึงยุคของกษัตริย์ซาโลมอนจึงมีการสร้างพระวิหาร (The Temple) อันโอ่อ่าขึ้นที่กรุงเยรูซาเล็ม จนถึงตอนที่บาบิโลนโจมตีและทำลายพระวิหารเสียย่อยยับ จึงเกิดการประชุมกันตามธรรมศาลา (Synagogue) ช่วงยุคที่ตกเป็นทาศที่บาบิโลน จนสมัยของพระเยซูและเปาโลก็ยังยึดถือตามธรรมเนียมที่ว่า ที่ใดมีชายชาวยิวสิบคนขึ้นไป ที่นั่นก็ก่อตั้งธรรมศาลาได้ แต่ถ้าจำนวนน้อยกว่านั้น ก็มักจะพบปะกันตามท่าน้ำ เช่นตอนที่เปาโลพบกับนางลิเดีย จนปัจจุบันนี้ชาวยิวก็ยังมีธรรมศาลาอยู่ทั่วโลก หลังจากนั้นเมื่อถูกต่อต้านจากชาวยิวที่เคร่งลัทธิยูดาห์มากขึ้น คริสเตียนเลยเริ่มพบปะกันเป็นคริสตจักรตามบ้าน (House church) จนต่อมาเมื่อจักรพรรดิโรมยอมรับให้ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำชาติจึงเริ่มมีคริสตจักรที่สวยงาม และมหาวิหารเกิดขึ้นอย่างมากมาย เช่นวิหารเซ็นปีเตอร์ที่โรม และวิหารฮักเกีย โซเฟียที่ตุรกี ที่แม้เวลาผ่านไปกว่าพันปีก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญจนทุกวันนี้

                ปัจจุบันนี้ หากถ้าจะถามว่าคริสตจักรอยู่ที่ไหน จริงๆ แล้วเราก็คงชี้มาที่ตัวเรา ผู้เชื่อในพระเยซูทุกคน แต่ถ้าจะถามว่าแล้วไปนมัสการพระเจ้าที่ไหนวันอาทิตย์ ก็คงตอบง่ายหน่อยว่าเราประชุมกันที่นั่น ที่นี่ เพราะความจริงคือเรามีคริสตจักรเดียว แต่หลายสถานที่ (One Church in different locations) และเป็นหน้าที่ของทุกคริสตจักรที่จะเร่งทำตามพระมหาบัญชาให้ออกไปสร้างสาวกทั่วโลก

เมื่อพระเยซูสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน ม่านในพระวิหารขาดตรงกลาง นั่นเป็นนัยหมายถึงผู้เชื่อที่นมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริง จะสามารถพบกับพระเจ้าได้ทุกๆ ที่ โดยไม่ต้องผ่านปุโรหิตอีกต่อไป ช่างเหมือนกับการย้อนกลับสู่ยุคสวนเอเดนนั่นเอง แต่พระคัมภีร์ก็กำชับให้เราไปคริสตจักรเพื่อพบปะกับผู้เชื่อคนอื่นๆ ด้วย เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน ยิ่งใกล้ชิดกันก็ยิ่งเข้มแข็ง ยิ่งอธิษฐานและนมัสการพระเจ้าด้วยกันก็ยิ่งเติบโตในความเชื่อ ไม่มีคริสเตียนคนไหนที่จะเข้มแข็งได้โดยการอยู่คนเดียว พระเจ้าให้เรามีภูมิคุ้มกันต่อเล่ห์กลของมารเมื่อคริสเตียนใกล้ชิดเป็นครอบครัวเดียวกัน จนถึงขั้นร่วมสุข ร่วมทุกข์กันจริงๆ เหมือนคริสเตียนในหนังสือกิจการ ที่รักและใส่ใจกันถึงกับขายสมบัติมาช่วยคนที่ขัดสน ไม่ใช่พบแค่กันแค่อาทิตย์ละครั้ง ซึ่งเป็นเหมือนเข้าสโมสร แต่ไม่ได้สนิทสนมกันอย่างคริสตจักรที่พระเจ้าปรารถนาให้เป็น

พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นแบบอย่างสำคัญในการใกล้ชิดกันอย่างแนบแน่น ทั้งสามพระบุคคลของพระเจ้าเดียวปรารถนาที่จะให้มนุษย์ได้เข้าร่วมอยู่ท่ามกลางพระเจ้าแห่งความรัก พระองค์จึงจึงสร้างสวรรค์ (Heaven) ซึ่งเป็นที่สุดท้ายที่จะอยู่กับผู้ที่เชื่อและวางใจในพระเยซูจวบจนนิจนิรันดร์ ไม่มีการร้องไห้ ไม่มีการเจ็บป่วย ไม่มีการพลัดพรากจากเจ้าบ่าวที่รอเวลาเข้าเรือนหอกับเจ้าสาวของพระองค์อีกต่อไป นี่คือแผนการณ์ที่พระเจ้าจารึกไว้ตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงงานแต่งงานของพระเมษโปดกในพระคัมภีร์วิวรณ์    

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s