พระเจ้าก็รักและเมตตาสงสงสารสำหรับผู้ที่อ่อนแอด้วย God never said “Losers go home”!

I watched Discovery channel on Catching Crab on Bearing sea.. Very hard work,,people are so strong to stand against the wind, storm, wave and big carton of crabs!!! Some worker who are newly on boat, even wanted to jump off the boat because he can’t stand the pressure. Captain has to call coastguard and turn the boat to drop off the stressed worker, and coastguard pick them up & take to airport & board helicopter home,,,so good service lah.. American & Canadian land.

 

อ่านจดหมายนี้แล้วทำให้นึกยกย่องคนที่แข็งแกร่ง ผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายๆ ครั้ง เหมือนเนหมีย์ที่แม้จะทำตามน้ำพระทัยก็ยังพบกับศัตรูรอบด้าน แต่ไม่มีอะไรทำให้เขาย่อท้อต่อภารกิจ “สร้างกำแพง” ที่พระเจ้ามอบหมายจนสำหรับ แต่ในมุมกลับกัน พระเจ้าก็รักและเมตตาสงสงสารสำหรับผู้ที่อ่อนแอด้วย God never said “Losers go home”! และเตรียมทางออกสำหรับผู้ที่เจอศึกหนักจนทนไม่ไหว ผู้หญิงคนหนึ่งถูกสามีข่มเหงสาหัสมาก ขณะที่เพื่อนๆ ทูลขอให้พระเจ้าจัดการซักอย่าง ปรากฏว่าทางออกสำหรับพระเจ้าสำหรับสตรีผู้ “เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก” เกินความคาดคิดของหลายๆ คนคือเธอจากโลกนี้ไปอยู่กับพระบิดาในสวรรค์อย่างรวดเร็ว

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s