The abused and abusers

คนชั่วร้ายไม่ได้ทำความผิด

เขานอนไม่หลับ ถ้าเขาไม่ได้ทำให้คนใดสะดุด

เขาจะหลับไม่ลง

Face your abusers!

คนที่มีบาดแผลย่อมส่งต่อบาดแผลให้คนอื่น คนที่มาจากครอบครัวที่ปฏิบัติต่อผู้หญิงอย่างโหดร้าย ก็จะทำอย่างนั้นกับครอบครัวของตนเองต่อไป พระเยซูมาจากครอบครัวที่เต็มไปด้วยความรักและการให้เกียรติกันทั้งในสวรรค์และโลกนี้ ในวันที่พระบุตรยอมรับที่จะมาไถ่บาปเรานั้นก็คงผ่านการหารือและตกลงกันเป็นอย่างดีทั้งกับพระบิดาและพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้ว เพราะในพระคัมภีร์ให้ภาพความเป็นหนึ่งเดียวกันของสามพระบุคคลเสมอ เช่นเดียวกับครอบครัวของพระเยซูในโลกนี้ต่างก็รักและให้เกียรติกันเสมอ เช่นเมื่อมารีย์ตั้งท้องพระเยซู แม้ตอนนั้นโยเซพเป็นเพียงคู่หมั้นที่มีสิทธิถอนหมั้นได้ แต่เขาเลือกที่จะเงียบและอยู่เพื่อปกป้องมารีย์ และช่วยเธอเลี้ยงดูพระเยซูตลอดมา ผู้ชายหลายๆ คนที่พลาดโอกาสที่จะรักและทนุถนอมภรรยาเพราะตลอดชีวิตไม่เคยเห็นแบบอย่างของสามีที่ดี แต่จดจำแต่ภาพการทำร้ายกันในครอบครัวมาเพื่อส่งต่อบาดแผลให้กันต่อไปเป็นรุ่นๆ นักจิตวิทยาท่านหนึ่งกล่าวว่าจิตแพทย์สามารถบอกสาเหตุและให้คำแนะนำให้ได้ แต่มีบางคนที่แม้กลับมาหาหมอกี่ครั้งก็ยังไม่หาย มีแต่คนที่ยอมให้พระเจ้ารักษาเท่านั้นจึงจะหายได้จริงๆ พระเจ้าเป็นผู้สร้างเรา ดังนั้นพระองค์จึงรู้ว่าจะซ่อมแซมบาดแผลนั้นให้หายได้อย่างไร God made us so He is the only one who can fix us.

 

                ขั้นตอนการเยียวยานั้นต้องใช้เวลามาก ไม่มียาใดๆ ใส่แผลให้แล้วจะหายได้ทันที แน่นอน คริสเตียนต้องให้อภัยและอวยพรศัตรูในทันที แต่การที่จะรีบกลับไปเผชิญหน้าคนที่ทำร้ายตนทันที ทั้งที่บาดแผลยังสดๆ อยู่นั้นไม่เกิดผลดีใดๆ เพราะการจะไว้ใจคนที่เคยสร้างบาดแผลลึกไว้ให้ย่อมต้องใช้เวลา และยังขึ้นอยู่กับว่าคนที่ทำผิดเขารู้ตัวและต้องการกลับตัวกลับใจหรือไม่ หากคนๆ นั้นมีท่าทีที่หยิ่งผยอง ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลง แม้แต่จิตแพทย์ที่เก่งที่สุดในโลกก็ไม่อาจเปลี่ยนเขาได้ “คนชั่วร้ายก็เพื่อวันลำเค็ญ” ดังนั้นควรถอยออกมาจากคนเช่นนี้ดีกว่า พระเจ้าต้องการให้เราอยู่อย่างมีสันติสุข มีสุภาษิตพูดไว้ว่าคนชั่วร้ายถ้าไม่ได้ทำการทารุณก็จะนอนไม่หลับ “คนชั่วร้าย ก็เพื่อวันลำเค็ญ” และอย่าลืมว่า “เอาครกตำคนโง่ ก็ยังเป็นคนโง่อยู่เช่นนั้น” แม้แต่พระเจ้าเองก็จะไม่เปลี่ยนแปลงคนที่จิตใจแข็งกระด้างเช่นนั้น ขอพระเจ้าเยียวยาจิตใจทุกดวงที่บอบช้ำ หากคนอยู่ตรงจุดๆ นั้น ขอให้รู้ว่าพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้ลูกๆ ของพระองค์ถูกทำร้ายซ้ำแล้ว ซ้ำเล่า ไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องอยู่เพื่อรับบาดแผลเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ จนเน่าเสียยับเยิน เพราะคุณคือแก้วตาดวงใจของพระเจ้าที่ทรงรักและหวงแหน ขอพระผู้เลี้ยงเทน้ำมันแห่งการรักษา และเรียกเนื้อใหม่ขึ้นมากลบบาดแผลนั้น     

Proverbs 4:

Do not set foot on the path of the wicked

   or walk in the way of evildoers.

15 Avoid it, do not travel on it;

   turn from it and go on your way.

16 For they cannot rest until they do evil;

   they are robbed of sleep till they make someone stumble.

17 They eat the bread of wickedness

   and drink the wine of violence.

 18 The path of the righteous is like the morning sun,

   shining ever brighter till the full light of day.

19 But the way of the wicked is like deep darkness;

   they do not know what makes them stumble.

วิวจากหน้าต่างห้องนอน

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s