ถอนสมอสู่ท่าใหม่ Sailing to follow His wind!

Baan Song church: Power of godly women!

From glory to glory. Tests and trials are not there forever!
เพชรต่างจากถ่านตรงที่ทนแรงกดทับได้ยาวนานกว่าฉันใด
พระเจ้าก็จะไม่ปล่อยให้เราถูกบีบคั้นนานจนเกินจะทนไหว
อีกนิดเดียว…พายุก็จะผ่านพ้นไป
 
I will bring health and healing to it; I will heal my people and will let them enjoy abundant peace and security. BB
 
God will close up your scar, and will heal your wounds. BB
 
Thank God for time to rest, refresh, heal and restore!
ช่วงนี้เป็นเวลาแห่งการพักผ่อนและเปลี่ยนแปลง พระเจ้าฟื้นฟูและรักษาให้กลับสู่สภาพดี
Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s