ร่างกายทั้งสิ้นที่ติดต่อสนิทและประสานกัน…ได้จำเริญเติบโตขึ้นด้วยความรัก – เอเฟซัส4:16เอเฟซัส 4

หลายปีแล้วที่นักวิทยาศาสตร์สงสัยว่า เหตุใดมดคันไฟ จึงรอดชีวิตจากน้ำท่วมที่สามารถฆ่ามันได้ ทั้งที่ร่างกายของมันมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำ เหตุใดพวกมันทั้งฝูงจึงสามารถประกอบร่างกันเป็นแพที่มีชีวิตและลอยตัวอยู่ได้หลายสัปดาห์ บทความในหนังสือพิมพ์ลอสแอนเจลิสไทมส์อธิบายว่า วิศวกรจากสถาบันเทคโนโลยีจอร์เจียค้นพบว่าขนเส้นเล็กๆ ตามลำตัวของมดช่วยดักฟองอากาศเอาไว้ จึงทำให้แมลงหลายพันตัวสามารถเอาชีวิตรอดจากน้ำท่วมเมื่อพวกมันยึดตัวไว้ด้วยกัน “ทั้งที่มันต้องตะเกียกตะกายและจมน้ำ หากมันอยู่ตัวเดียว”

พระคัมภีร์ใหม่มักกล่าวถึงความจำเป็นที่เราต้องเชื่อมต่อกับผู้ที่ติดตามพระคริสต์คนอื่นๆเพื่อจะอยู่รอดและเติบโตฝ่ายวิญญาณ เปาโลเขียนไว้ว่า “เพื่อเราจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไป ถูกซัดไปซัดมาและหันไปเหมาด้วยลมปากแห่งคำสั่งสอนทุกอย่าง” ท่านเสริมอีกว่า “แต่ให้เรายึดความจริงด้วยใจรัก เพื่อจะจำเริญขึ้นทุกอย่างสู่พระองค์ผู้เป็นศีรษะ คือพระคริสต์ คือเนื่องจากพระองค์นั้นร่างกายทั้งสิ้นที่ติดต่อสนิทและประสานกันโดยทุกๆ ข้อต่อที่ทรงประทานได้จำเริญเติบโตขึ้นด้วยความรัก เมื่ออวัยวะทุกอย่างทำงานตามความเหมาะสมแล้ว” (เอเฟซัส 4:14-16เอเฟซัส 4
14เพื่อเราจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไปถูกซัดไปซัดมาและหันไปเหมาด้วยลมปากแห่งคำสั่งสอนทุกอย่างและด้วยเล่ห์กลของมนุษย์ตามอุบายฉลาดอันเป็นการล่อลวง 15แต่ให้เรายึดความจริงด้วยใจรักเพื่อจะจำเริญขึ้นทุกอย่างสู่พระองค์ผู้เป็นศีรษะคือพระคริสต์ 16คือเนื่องจากพระองค์นั้นร่างกายทั้งสิ้นที่ติดต่อสนิทและประสานกันโดยทุกๆข้อต่อที่ทรงประทานได้จำเริญเติบโตขึ้นด้วยความรักเมื่ออวัยวะทุกอย่างทำงานตามความเหมาะสมแล้ว )

For years, scientists have wondered how fire ants, whose bodies are denser than water, can survive floods that should destroy them. How do entire colonies form themselves into life rafts that can float for weeks? A Los Angeles Times article explained that engineers from the Georgia Institute of Technology discovered that tiny hairs on the ants’ bodies trap air bubbles. This enables thousands of the insects, “which flounder and struggle in the water as individuals,” to ride out the flood when they cling together.

The New Testament speaks often of our need to be connected to other followers of Christ in order to survive and grow spiritually. In Ephesians 4, Paul wrote, “We should no longer be children, tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine.” He added, “But, speaking the truth in love, may [we] grow up in all things into Him who is the head—Christ—from whom the whole body, joined and knit together by what every joint supplies, according to the effective working by which every part does its share, causes growth of the body for the edifying of itself in love” (vv.14-16).

Alone, we sink; but clinging and growing together in the Lord, we can ride out every storm.

Let’s stick together!

We can’t avoid the tossing storms of life,And we survive while carried to and fro;We’ll stick together as we face the strife,And in God’s strength the victory we shall know. —HessChristians stand strong when they stand together.

http://www.rbcthailand.org/odb/2012/04/14/
http://www.pbh2.com/astounding/an-ant-raft/

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s