การกำหนดเป้าหมายโดยใช้ S.M.A.R.T. By Paul Myer

การกำหนดเป้าหมายโดยใช้  S.M.A.R.T. (By Paul Myer, slightly modified)

“เป้าหมายรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร   SMART เป็นอักษรย่อของคำห้าคำที่จะทำให้คุณเข้าใจลักษระของเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ   ซึ่งอักษรย่อเหล่านี้หมายถึง :

 

SPECIFIC : มีความเฉพาะเจาะจง

  • ด้วยเป้าหมายที่ชัดเจน  และเฉพาะเจาะจง   คุณจะรู้อย่างแน่ชัดว่า   สิ่งใดที่คุณจะต้องทำต่อไป

MEASURABLE : วัดผลได้

  • ถ้าเป้าหมายของคุณเป็นสิ่งที่วัดผลได้    คุณก็จะสามารถทราบถึงความเป็นไปของสิ่งที่คุณทำ   ว่ามันใกล้จะสำเร็จมากน้อยเพียงใด

ATTAINABLE : ไม่เกินกำลัง

  • เป้าหมายของคุณจะต้องเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับทักษะและของประทานของคุณ   คุณไม่ควรที่จะกำหนดเป้าหมายที่ตรงข้ามหรือห่างไกลจากทักษะ ความสามารถและของประทานที่คุณมี

REALISTIC : สามารถทำได้จริง

  • เป้าหมายของคุณควรจะมีพึ้นฐานอยู่ภายใต้ความเป็นจริง   เพราะมันดูไม่ฉลาดเลยที่คุณจะตั้งเป้าหมายไว้ใหญ่เกินตัว  เกินกว่าที่จะทำให้สำเร็จได้
  • คำถามที่สำคัญต่อการกำหนดเป้าหมายนี้   คือ   ความศรัทธมมีบทบาทอย่างไรต่อการกำหนดเป้าหมาย

TIME TARGETED : มีกำหนดเวลา

  • ทุกๆ เป้าหมายย่อมต้องมีเวลาในการสิ้นสุด   ต้องมีเวลาชัดเจนว่าเวลาใดที่สิ่งนั้นต้องสำเร็จ  และเวลาใดที่ต้องประเมินผล
Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s