คริสตจักรที่อธิษฐาน Intercession

Intercession คือการอธิษฐานเผื่อผู้อื่น : the act of interceding or pray to God on behalf of others.

เนหะมีย์เสียใจเมื่อรู้ว่าเยรูซาเล็มถูกทำลายจึงอธิษฐานเผื่อบ้านเมืองที่ตนไม่มีโอกาสได้ไปเห็นว่า
Neh 1:3 “ข้าพเจ้าก็นั่งลงร้องไห้และโศกเศร้าอยู่หลายวัน ข้าพเจ้าอดอาหารและอธิษฐานต่อพระพักตร์พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์เรื่อยมา
1:5 ข้าพเจ้าทูลว่า “โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ พระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งและน่าเกรงกลัว ผู้ทรงรักษาพันธสัญญา และดำรงความเมตตากับบรรดาผู้ที่รักพระองค์ และรักษาพระบัญญัติของพระองค์
1:6 ขอพระองค์ทรงเงี่ยพระกรรณสดับ และขอทรงลืมพระเนตรของพระองค์ดูอยู่ เพื่อจะทรงฟังคำอธิษฐานของผู้รับใช้ของพระองค์ ซึ่งข้าพระองค์ทูลอธิษฐานต่อพระพักตร์พระองค์ ณ บัดนี้ทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อประชาชนอิสราเอลผู้รับใช้ของพระองค์ สารภาพบาปของประชาชนอิสราเอล ซึ่งข้าพระองค์ทั้งหลายได้กระทำบาปต่อพระองค์ ด้วยว่าข้าพระองค์กับเรือนบรรพบุรุษของข้าพระองค์ทำบาปแล้ว”
กระถางเครื่องหอมเต็มด้วยคำอธิษฐาน

ในวิวรณ์ได้กล่าวถึงทูตสวรรค์ที่จะนำคำอธิษฐานใส่กระถางไปกราบทูลหน้าพระบัลลังค์ ตอนนี้กระถางเครื่องหอมของเราเต็มหรือยัง มันเต็มด้วยคำอธิษฐานเพื่อสนองความต้องการของตัวเราเอง หรือเพื่อคริสตจักร และเพื่อประเทศชาติของเราด้วย
วว.5:8…และถือกระถางทองคำ ที่เต็มด้วยเครื่องหอม ซึ่งก็คือคำอธิษฐาน ของวิสุทธิชนทั้งหลาย.
วว 8:1 และเมื่อพระองค์ทรงแกะตราดวงที่เจ็ดนั้นแล้ว สวรรค์ก็มีความเงียบอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมง
8:2 แล้วข้าพเจ้าก็เห็นทูตสวรรค์ทั้งเจ็ดองค์ที่ยืนอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้านั้น ได้รับพระราชทานแตรเจ็ดคัน
8:3 และทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งถือกระถางไฟทองคำออกมายืนอยู่ที่แท่น และทรงประทานเครื่องหอมเป็นอันมากแก่ทูตองค์นั้น เพื่อให้ถวายร่วมกับคำอธิษฐานของวิสุทธิชนทั้งปวงบนแท่นทองคำที่อยู่หน้าพระ ที่นั่งนั้น
8:4 และควันเครื่องหอมนั้นก็ลอยขึ้นไปพร้อมกับคำอธิษฐานของวิสุทธิชนทั้งหลาย จากมือทูตสวรรค์สู่เบื้องพระพักตร์ของพระเจ้า

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s