Integrity คริสเตียนที่มีคุณธรรม สัตย์ซื่อ from Nehemiah

คุณสมบัติของคริสเตียนที่ยืนหยัดได้ในยุคสุดท้ายคือ

Integrity คริสเตียนที่มีคุณธรรม สัตย์ซื่อ

ความหมายของคำว่าคุณธรรม – integrity – moral soundness; character- the attributes that determines a persons moral and ethical actions and reactions; complete and confirmed integrity; having strong moral principles; the quality of being honest
เนหะมีย์เป็นต้นแบบที่ดีตั้งแต่ต้นจนจบ เราอาจจะเริ่มต้นมาแบบร้ายๆ เป็นคริสเตียนที่อย่าว่าแต่เป็นพี่เลี้ยงเลย เอาตัวเองก็แทบไม่รอด แต่เราเลือกได้ว่าเราต้องการจบดี สวยงามแบบเนหะมีย์
เนหะมีย์เป็นคนดีพร้อม มีคุณธรรม สัตย์ซื่อทั้งในเรื่องเล็กและใหญ่ เป็นข้าราชการที่ไม่มีคอรัปชั่น พูดจริงทำจริง มีความรับผิดชอบสูง ใส่ใจรายละเอียด หากมอบหมายงานให้เนหะมีย์ก็จะสำเร็จแน่นอน ไม่งอแง มุ่งมั่น ทุกคริสตจักรต้องการคนแบบนี้มาร่วมงานด้วย เนหะมีย์สนิทสนมกับนาย และนายก็รู้ว่าหากมอบธุระนี้ให้เนหะมีย์ เขาจะไม่โกงกิน หรือหาเงินเข้ากระเป๋าตนเอง เขากลับควักกระเป๋าตนเองเลี้ยงดูพวกราชการแทนรับเงินเดือน เมื่อเห็นราษฏรเดือดร้อนไม่ได้รับความเป็นธรรม เขาก็จัดระเบียบสังคมเสียใหม่ เมื่อถึงกำหนดต้องกลับไปทำงานที่เปอร์เซีย เนหะมีย์ก็รักษาคำพูดตนได้เป็นอย่างดี
คริสเตียนเองก็ไม่มีข้อแก้ตัวใดๆ ที่จะทำแตกต่างไปจากเนหะมีย์ เราไม่สามารถจะโทษครอบครัว ประสบการณ์ที่แย่ๆ รัฐบาล หรือโทษระบบการศึกษาได้เลย ขอพระเจ้าช่วยให้เราเริ่มต้นใหม่ที่จะเป็นคนมีคุณธรรมเหมือนเนหะมีย์ แม้ทำดีจะยากกว่าทำชั่ว แต่เราต้องปฏิเสธเนื้อหนัง และแบกกางเขนเดินตามพระเยซู
พระ เจ้าอยู่ฝ่ายคนจน หญิงหม้าย ลูกกำพร้า คริสเตียนไม่ควรอย่างยิ่งที่จะให้กู้ยืมคิดดอกแพงๆ หรือลงทุนเสี่ยงๆ เช่น หวย หุ้น คนโลภจะหิวเงินตลอด ไม่รู้จักอิ่ม ให้เราเอาศักเคียสเป็นตัวอย่าง เมื่อไปโกงใครมาก็คืนให้สี่เท่า ที่ดีอย่าโกง อย่าโลภดีกว่า ขยันทำงานสุจริต ไม่มีทางจน ไม่ควรเป็นนายประกัน กู้ยืมเงินกันในคจ หลีกเลี่ยงกู้เงินนอกระบบ ดอกโหดถึงร้อยละสี่สิบ
คนยิวมั่งมีบางคนเอาพี่น้องที่เป็นหนี้เขามาเป็นทาส
5:1 มีเสียงร้องของประชาชนและของภรรยาของเขาอย่างเกรียวกราวกล่าวโทษพี่น้องพวกยิว
5:2 เพราะมีคนที่กล่าวว่า “เรามากคนด้วยกัน ทั้งบุตรชายและบุตรสาวของเรา ขอให้เราได้ข้าว เพื่อเราจะได้รับประทานและมีชีวิตอยู่ได้”
5:3 และมีคนกล่าวว่า “เราต้องจำนำไร่นาของเรา สวนองุ่นของเรา และบ้านเรือนของเรา เพื่อจะได้ข้าว เพราะเหตุการกันดารอาหาร”
5:4 และคนอื่นๆกล่าวว่า “เราได้ขอยืมเงินมาเป็นค่าภาษีถวายกษัตริย์ โดยจำนำนาและสวนองุ่นของเรา
5:5 เนื้อของเราเป็นเหมือนเนื้อพี่น้องของเรา ลูกของเราก็เหมือนลูกของเขา แต่ดูเถิด เราก็ยังให้บุตรชายและบุตรสาวของเราเป็นทาส บุตรสาวของเราบางคนเป็นทาสแล้ว และเราไม่มีกำลังที่จะไถ่เขาเลย เพราะคนอื่นยึดนาและสวนองุ่นของเรา”
5:6 เมื่อข้าพเจ้าได้ยินเสียงร้องของเขา และถ้อยคำของเขา ข้าพเจ้าก็โกรธมาก
5:7 ข้าพเจ้าตรึกตรองแล้วก็นำความนี้ไปกล่าวหาพวกขุนนางและเจ้าหน้าที่ ข้าพเจ้าพูดกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายต่างคนต่างได้ให้ยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยจากพี่น้องของตน” และข้าพเจ้าก็เรียกชุมนุมใหญ่มาสู้กับเขา
5:8 และข้าพเจ้ากล่าวแก่เขาว่า “เราได้ไถ่พวกยิวพี่น้องของเราผู้ถูกขายไปยังคนต่างประเทศคืนมา ตามแต่เราจะสามารถทำได้ แต่ท่านกลับขายพี่น้องของท่าน เพื่อเขาจะได้ถูกขายให้แก่พวกเรา” คนทั้งหลายก็นิ่งอยู่ พูดไม่ออก
5:9 ข้าพเจ้าจึงว่า “สิ่งที่ท่านทั้งหลายทำอยู่นั้นไม่ดี ไม่ควรที่ท่านจะดำเนินในความยำเกรงพระเจ้าของเราทั้งหลาย เพื่อป้องกันการเยาะเย้ยของประชาชาติเหล่านั้น ซึ่งเป็นศัตรูของเราดอกหรือ
5:10 ยิ่งกว่านั้นอีก ข้าพเจ้ากับพี่น้องของข้าพเจ้าและคนใช้ของข้าพเจ้าให้เขายืมเงินและยืมข้าว ให้เราเลิกการให้ยืมโดยคิดดอกเบี้ยนั้นเสียเถิด

ผู้นำเสียสละ ยำเกรงพระเจ้า ไม่เอาเปรียบคนจน
เนหะมีย์รับประทานอาหารของตนเองสิบสองปี
5:14 “ยิ่งกว่านั้นอีก ตั้งแต่เวลาที่ข้าพเจ้าได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ว่าราชการในแผ่นดินยูดาห์ ตั้งแต่ปีที่ยี่สิบจนปีที่สามสิบสองแห่งรัชกาลกษัตริย์อารทาเซอร์ซีส สิบสองปีด้วยกัน ข้าพเจ้าหรือพี่น้องของข้าพเจ้ามิได้รับประทานอาหารของตำแหน่งผู้ว่าราชการ
5:15 ผู้ว่าราชการคนที่อยู่ก่อนข้าพเจ้าได้เบียดเบียนประชาชน ได้เอาเงินเป็นค่าอาหารและน้ำองุ่นไปจากเขา นอกจากเงินวันละสี่สิบเชเขล แม้ข้าราชการของท่านก็ได้ใช้อำนาจเหนือประชาชน แต่ข้าพเจ้ามิได้กระทำเช่นนั้น เพราะความยำเกรงพระเจ้า
5:18 สิ่งที่เตรียมไว้ในวันหนึ่งๆ มีวัวตัวหนึ่ง และแกะที่คัดเลือกแล้วหกตัว เป็ดไก่เขาก็จัดไว้ให้ข้าพเจ้าด้วย ในทุกๆสิบวันน้ำองุ่นมากมายหลายถุงหนัง แม้จะมากอย่างนี้ ข้าพเจ้ามิได้เรียกร้องเอาส่วนอาหารของตำแหน่งผู้ว่าราชการ เพราะว่าการปรนนิบัตินั้นเป็นภาระหนักแก่ชนชาตินี้อยู่แล้ว
ผู้นำสัตย์ซื่อ ใส่ใจครอบครัว เอาใจเขามาใส่ใจเรา
ฮานานีกับผู้ว่าการป้อมเป็นผู้ดูแลเยรูซาเล็ม
7:1 ต่อมาเมื่อสร้างกำแพงเสร็จ ข้าพเจ้าก็ตั้งบานประตู และผู้เฝ้าประตู นักร้องเพลง และแต่งตั้งคนเลวีไว้
7:2 ข้าพเจ้ามอบให้ฮานานีน้องชายของข้าพเจ้า และฮานันยาห์ผู้ดูแลสำนักพระราชวังเป็นผู้รับผิดชอบกรุงเยรูซาเล็ม เพราะเขาเป็นคนสัตย์ซื่อและยำเกรงพระเจ้ามากกว่าคนอื่นๆ reliable and God’s fearing man
7:3 ข้าพเจ้าพูดกับพวกเขาว่า “อย่าให้ประตูเมืองเยรูซาเล็มเปิดจนกว่าแดดจะร้อน และเมื่อเขายืนเฝ้ายามอยู่ ก็ให้ปิดและเอาดาลกั้นไว้ จงแต่งตั้งยามจากชาวเยรูซาเล็ม ต่างก็ประจำที่ของเขา และต่างก็อยู่ยามตรงข้ามเรือนของเขา” (family oriented man)
7:4 เมืองนั้นกว้างและใหญ่ แต่คนภายในน้อย และบ้านช่องก็ยังไม่ได้สร้าง

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s