Nehemiah, faitful fulltime servant ผู้นำที่ต่อสู้กับคอรัปชั่น

 

Image

เราคือผู้รับใช้เต็มเวลา เพราะเราทำงานให้พ่อของเราในสวรรค์ ดังนั้นงานอื่นๆ จึงเป็นเพียงงานลูกจ้างแค่บางเวลา แต่เราก็ต้องทำงานอื่นๆ อย่างดีที่สุดเพื่อถวายเกียรติพ่อของเราเช่นกัน

If our concern in success, it’s a job.

หากคุณห่วงเรื่องความสำเร็จ นั่นคืองาน

If you concern is faithfulness, it’s a ministry.

หากคุณห่วงเรื่องความสัตย์ซื่อนั่นคืองานรับใช้

An average church filled with people doing jobs.

คริสตจักรส่วนใหญ่มีแต่คนทำงาน

A great and growing church is filled people doing ministry.

คริสตจักรที่ยิ่งใหญ่และเติบโตจะเต็มไปด้วยคนที่ทำงานรับใช้

 

Neh 4:22 ครั้งนั้น ข้าพเจ้าพูดกับประชาชนอีกว่า “ขอให้ผู้ชายทุกคนกับคนใช้ของเขาด้วยค้างคืนเสียภายในเยรูซาเล็ม เพื่อเขาจะเป็นยามให้เราในกลางคืนและทำงานกลางวัน”
4:23 ข้าพเจ้า พี่น้องของข้าพเจ้า หรือคนใช้ของข้าพเจ้า หรือคนยามผู้ติดตามข้าพเจ้าก็ดี ไม่มีใครถอดเครื่องแต่งกายออก เว้นแต่เหล่าคนที่ถอดออกเพื่อซัก

 Image

พระเจ้าอยู่ฝ่ายคนจน หญิงหม้าย ลูกกำพร้า คริสเตียนไม่ควรอย่างยิ่งที่จะให้กู้ยืมคิดดอกแพงๆ หรือลงทุนเสี่ยงๆ เช่น หวย หุ้น คนโลภจะหิวเงินตลอด ไม่รู้จักอิ่ม ให้เราเอาศักเคียสเป็นตัวอย่าง เมื่อไปโกงใครมาก็คืนให้สี่เท่า ทางที่ดี เราอย่าโกง อย่าโลภดีกว่า ขยันทำงานสุจริต ไม่มีทางจน คริสเตียนไม่ควรเป็นนายประกัน เล่นแชร์ หรือกู้ยืมเงินกันในคจ มีคจ แห่งหนึ่งที่พี่น้องมีปัญหากันทุกครั้งที่ตั้งวงแชร์ใน คจ ตอนหลังถึงกับออกเป็นกฏห้ามตั้งวงแชร์ในคจ เลย เราควรหลีกเลี่ยงกู้เงินนอกระบบ ยิ่งเดี่ยวนี้มีระบบดอกโหดถึงร้อยละสี่สิบ

คนยิวมั่งมีบางคนเอาพี่น้องที่เป็นหนี้เขามาเป็นทาส
นหม 5:1 มีเสียงร้องของประชาชนและของภรรยาของเขาอย่างเกรียวกราวกล่าวโทษพี่น้องพวกยิว
5:2 เพราะมีคนที่กล่าวว่า “เรามากคนด้วยกัน ทั้งบุตรชายและบุตรสาวของเรา ขอให้เราได้ข้าว เพื่อเราจะได้รับประทานและมีชีวิตอยู่ได้”
5:3 และมีคนกล่าวว่า “เราต้องจำนำไร่นาของเรา สวนองุ่นของเรา และบ้านเรือนของเรา เพื่อจะได้ข้าว เพราะเหตุการกันดารอาหาร”
5:4 และคนอื่นๆกล่าวว่า “เราได้ขอยืมเงินมาเป็นค่าภาษีถวายกษัตริย์ โดยจำนำนาและสวนองุ่นของเรา
5:5 เนื้อของเราเป็นเหมือนเนื้อพี่น้องของเรา ลูกของเราก็เหมือนลูกของเขา แต่ดูเถิด เราก็ยังให้บุตรชายและบุตรสาวของเราเป็นทาส บุตรสาวของเราบางคนเป็นทาสแล้ว และเราไม่มีกำลังที่จะไถ่เขาเลย เพราะคนอื่นยึดนาและสวนองุ่นของเรา”
5:6 เมื่อข้าพเจ้าได้ยินเสียงร้องของเขา และถ้อยคำของเขา ข้าพเจ้าก็โกรธมาก
5:7 ข้าพเจ้าตรึกตรองแล้วก็นำความนี้ไปกล่าวหาพวกขุนนางและเจ้าหน้าที่ ข้าพเจ้าพูดกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายต่างคนต่างได้ให้ยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยจากพี่น้องของตน” และข้าพเจ้าก็เรียกชุมนุมใหญ่มาสู้กับเขา
5:8 และข้าพเจ้ากล่าวแก่เขาว่า “เราได้ไถ่พวกยิวพี่น้องของเราผู้ถูกขายไปยังคนต่างประเทศคืนมา ตามแต่เราจะสามารถทำได้ แต่ท่านกลับขายพี่น้องของท่าน เพื่อเขาจะได้ถูกขายให้แก่พวกเรา” คนทั้งหลายก็นิ่งอยู่ พูดไม่ออก
5:9 ข้าพเจ้าจึงว่า “สิ่งที่ท่านทั้งหลายทำอยู่นั้นไม่ดี ไม่ควรที่ท่านจะดำเนินในความยำเกรงพระเจ้าของเราทั้งหลาย เพื่อป้องกันการเยาะเย้ยของประชาชาติเหล่านั้น ซึ่งเป็นศัตรูของเราดอกหรือ
5:10 ยิ่งกว่านั้นอีก ข้าพเจ้ากับพี่น้องของข้าพเจ้าและคนใช้ของข้าพเจ้าให้เขายืมเงินและยืมข้าว ให้เราเลิกการให้ยืมโดยคิดดอกเบี้ยนั้นเสียเถิด

 Image

เนหะมีย์เป็นผู้นำที่เสียสละ ยำเกรงพระเจ้า ไม่เอาเปรียบคนจน

รับประทานอาหารของตนเองสิบสองปี
นหม5:14 “ยิ่งกว่านั้นอีก ตั้งแต่เวลาที่ข้าพเจ้าได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ว่าราชการในแผ่นดินยูดาห์ ตั้งแต่ปีที่ยี่สิบจนปีที่สามสิบสองแห่งรัชกาลกษัตริย์อารทาเซอร์ซีส สิบสองปีด้วยกัน ข้าพเจ้าหรือพี่น้องของข้าพเจ้ามิได้รับประทานอาหารของตำแหน่งผู้ว่าราชการ
5:15 ผู้ว่าราชการคนที่อยู่ก่อนข้าพเจ้าได้เบียดเบียนประชาชน ได้เอาเงินเป็นค่าอาหารและน้ำองุ่นไปจากเขา นอกจากเงินวันละสี่สิบเชเขล แม้ข้าราชการของท่านก็ได้ใช้อำนาจเหนือประชาชน แต่ข้าพเจ้ามิได้กระทำเช่นนั้น เพราะความยำเกรงพระเจ้า

5:18 สิ่งที่เตรียมไว้ในวันหนึ่งๆ มีวัวตัวหนึ่ง และแกะที่คัดเลือกแล้วหกตัว เป็ดไก่เขาก็จัดไว้ให้ข้าพเจ้าด้วย ในทุกๆสิบวันน้ำองุ่นมากมายหลายถุงหนัง แม้จะมากอย่างนี้ ข้าพเจ้ามิได้เรียกร้องเอาส่วนอาหารของตำแหน่งผู้ว่าราชการ เพราะว่าการปรนนิบัตินั้นเป็นภาระหนักแก่ชนชาตินี้อยู่แล้ว

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s