บุตรทั้งสิ้นของเจ้านั้นจะเรียนรู้จากพระเจ้า All your children will be taught by the Lord

พระเจ้าที่รัก ลูกขอยึดเอาพระสัญญานี้

เพื่อเรียกร้องสิทธิเอาความรอดของลูกๆ

จากพระเมตตาคุณของพระองค์

อาแมน

Image

เชื่อว่าแม่กำลังทูลวิงวอนเพื่อไอซ์จากสวรรค์อยู่ขณะนี้

บุตรทั้งสิ้นของเจ้านั้นจะเรียนรู้จากพระเจ้า
และบุตรของเจ้าจะมีความปลอดภัยอย่างยิ่ง
Is 54:13 All your children will be taught by the Lord,
    and great will be their peace.

14 In righteousness you will be established:
Tyranny will be far from you;
    you will have nothing to fear.
Terror will be far removed;
    it will not come near you.
15 If anyone does attack you, it will not be my doing;
    whoever attacks you will surrender to you.

Image

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s