สัตย์ซื่อจนกว่าชีวิตจะหาไม่ โดยกำลังที่มาจากพระองค์

็Heb 3.14 For if we are faithful to the end, trusting God just as firmly as when we first believed, we will share in all that belongs to Christ.

ทหารโรมันผู้ทำหน้าที่อย่างสัตย์ซื่อจนวาระสุดท้ายของชีวิตที่ปอมเปอี

Image

มานา

วิวรณ์ 2:8-11 อย่ากลัวความทุกข์ทรมานซึ่งเจ้าจะได้รับนั้น นี่แน่ะแต่เจ้าจงมีใจมั่นคงอยู่ตราบเท่าวันตาย และเราจะมอบมงกุฎแห่งชีวิตให้แก่เจ้า – วิวรณ์2:10 อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี: , กิจการ 10-12 พิพิธภัณฑ์ศิลปะวอล์คเกอร์ในเมืองลิเวอร์พูล ประเทศอังกฤษ มีภาพทหารยามของโรมันกำลังยืนเฝ้าเมืองปอมเปอีโบราณไว้ด้วยความสัตย์ซื่อ ภาพดังกล่าวได้รับแรงบันดาลใจมาจากการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีในเมืองปอมเป อี อันได้แก่ ศพของทหารโรมันในชุดทหารเต็มยศถูกปกคลุมด้วยฝุ่นขี้เถ้า การปะทุขึ้นของภูเขาไฟเวสุเวียสในปีคริสตศักราช 79 ทำให้ลาวาไหลนองไปทั่วเมืองและทำให้ผู้คนและวัฒนธรรมของเมืองกลายเป็นหินไป ในทันทีภาพที่มีชื่อว่า สัตย์ซื่อจนกว่าชีวิตจะหาไม่ นี้เป็นคำพยานถึงความสัตย์ซื่อในการปฏิบัติหน้าที่ของทหารยามแม้กระทั่งใน เวลาที่ชีวิตของเขาถูกห้อมล้อมด้วยความตายที่น่าสะพรึงกลัว คริสตจักรที่เมืองสเมอร์นา ซึ่งเป็นคริสตจักรในยุคแรกที่ต้องเผชิญกับการข่มเหงเพื่อพระคริสต์ ก็ถูกท้าทายให้สัตย์ซื่อจนกว่าชีวิตจะหาไม่เช่นกัน แต่องค์จอมเจ้านายไม่ได้มองข้ามความมุ่งมั่นในฝ่ายวิญญาณของพวกเขา (วว.2:9) พระเยซูได้หนุนใจพวกเขาในเรื่องการทนทุกข์ที่จะมาถึงว่า “อย่ากลัวความทุกข์ทรมานซึ่งเจ้าจะได้รับนั้น นี่แน่ะ มารจะขังพวกเจ้าบางคนไว้ในคุกเพื่อจะลองใจ…แต่เจ้าจงมีใจมั่นคงอยู่ตราบเท่า วันตาย และเราจะมอบมงกุฎแห่งชีวิตให้แก่เจ้า” (วิวรณ์ 2:10) พระเยซูทรงเข้าใจสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่ทั้งในขณะนี้และในภายภาคหน้า แม้ว่าโลกนี้จะเต็มไปด้วยความทุกข์ยากลำบาก แต่พระองค์สัญญาว่าจะประทานชีวิตนิรันดร์ให้กับบุตรของพระองค์ เราสามารถสัตย์ซื่อจนกว่าชีวิตจะหาไม่ โดยกำลังที่มาจากพระองค์ (ฟป.4:12-13 )

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s