Christmas songs เพลงคริสต์มาส ไทย อังกฤษ ขอบคุณ อจ เจิม ซัม

Image

 

อิมมานูเอล 

 

อิมมานูเอล     อิมมานูเอล

ทรงพระนามว่า    อิมมานูเอล

โอ้ พระเจ้า      สถิตกับเรา

ทรงพระนามว่า   อิมมานูเอล

 

 

ในคืนวันหนึ่งยามเงียบสงัด 

ในคืนวันหนึ่งยามเงียบสงัด   มีทูตสวรรค์ลงมา                                                           ร้องเพลงสรรเสริญดีดพิณทองคำ   และนำข่าวดีกล่าวว่า                                          ความสุขจงมีแก่ชาวโลกนี้   เพราะมีกษัตริย์บังเกิด                                                  มนุษย์ทั้งหลายจงเงี่ยหูฟัง   บทเพลงความสุขประเสริฐ

เหล่าทูตสวรรค์พากันลงมา  ร้องเพลงแสดงยินดี
เพื่อให้ชาวโลกซึ่งเหน็ดเหนื่อยใจ   ได้รับความสุขเปรมปรีดิ์
แต่ว่ามนุษย์ยังคงดื้อดึง   ไม่มีความสามัคคี
คนบาปทั้งหลายจงไตร่ตรองดู   รับพรจากพระเยซู

ผู้ใดเป็นทุกข์หนักอกหนักใจ   ต้องแบกภาระเหลือหลาย
ผู้ใดรับความทุกข์ทรมาน   จนเหนื่อยดูเหมือนไม่ไหว
บัดนี้ จงเงยหน้าดูพระเจ้า   รับเอาความรอดโดยดี
พระองค์จะโปรดประทานความสุข   พ้นทุกข์แก่ท่านทันที

วันคืนกำลังจะผ่านพ้นไป   ตามคำผู้ทำนายไว้
ยุคนั้นจะมาเวลากำหนด   คือยุคไม่มีความตาย
ความสุขจงแผ่ออกไปทั่วโลก   เปรียบดังแสงรัศมี
ชาวโลกร้องเพลงอย่างทูตสวรรค์   คือเพลงสุขสวัสดี

 

 

 

 

 Image

 

ขอเชิญท่านผู้วางใจ/O Come all ye faithful

ขอเชิญท่านผู้วางใจ
O come all ye faithful,
ชื่นใจยินดีมีชัย
Joyful and triumphant,
เชิญมา เชิญมาไว
O come ye, O come
สู่หมู่บ้านเบธเลเฮม
ye to Bethlehem;
มาเฝ้าพระกุมาร
Come and behold Him
, ราชาแห่งทูตปรีดิ์เปรม
Born the King of angels:

Chorus
เชิญสาธุการพระเยซู
O come, let us adore Him,
เชิญสาธุการพระเยซู
O come, let us adore Him,
เชิญสาธุการพระเยซู
O come, let us adore Him,
ผู้ทรงพระคุณ
Christ the Lord.

สว่างแสงแห่งพระธรรม
True God of true God,
ส่องแจ้งอยู่นิรันดร์กาล
Light of light, eternal,
ความต่ำช้าสามานย์
Lo! He abhors not
มิได้ทรงคิดหน่ายแหนง
The virgin’s womb;
พระบุตร พระบิดา
Son of the Father,
พระดำรัสไม่เปลี่ยนแปลง
Begotten not created:

จงสรรเสริญพระองค์เถิด
Sing, choirs of angels,
ทูตสวรรค์ในวิมาน
Sing in exultation,
ให้ดังก้องกังวาน
O sing, all ye citizen
ทั่วแหล่งหล้าและสากล
Host of heav’n above:
รังสีอันรุ่งเรือง
Glory to God
จงมีแด่ผู้ทรงธรรม
All Glory in the highest:

สรรเสริญข้าถวายชัย
Yea, Lord, we greet Thee,
พระเยซูผู้ช่วยได้
Born this happy morning,
พระนามอันยิ่งใหญ่
Jesus, to Thee
ข้าวันทาด้วยภักดี
Be all glory giv’n.
ดำรัสพระบิดา
Word of the Father,
มาปรากฏเป็นภูมี
Now in flesh appearing.

 

 

 

 

 

 

ยามราตรี /Silent night

ยามราตรี ศรีหรรษา
Silent night, holy night,
มีราชา มาประสูติ
All is calm, all is bright.
จากสาวพรหมจารีบริสุทธิ์
Round yon virgin mother and child;
เป็นกุมาร น่ารักที่สุด
Holy infant, so tender and mild,
มาเพื่อช่วย ชาวโลกา
Sleep in heavenly peace;
มาเพื่อช่วย ชาวโลกา
Sleep in heavenly peace.

ยามราตรี แสนดีเลิศ
Silent night, holy night,
พระเยซู ผู้ประเสริฐ
Son of God, love’s pure light.
เป็นพระเจ้าเสด็จลงมาบังเกิด
Radiant beams from Thy holy face,
ทูตสวรรค์ สรรเสริญชูเชิด
With the dawn of redeeming grace.
เพราะผู้ไถ่ ได้บังเกิด
Jesus, Lord, at Thy birth;
เพราะผู้ไถ่ ได้บังเกิด
Jesus, Lord, at Thy birth.

ยามราตรี ศรีสำราญ
Silent night, holy night,
เมษบาลพากันไป
Shepherds quake at the sight.
เฝ้ากุมาร ที่หมู่บ้านเบ็ธเลเฮ็ม
Glories stream from heaven afar,
เห็นพระองค์ทรงสุขเกษม
Heavenly hosts sing “Alleluia.
บรรทมอยู่ในรางหญ้า
Christ the Savior is born;
บรรทมอยู่ในรางหญ้า
Christ the Savior is born.”

ยามราตรี ศรีสง่า
Silent night, holy night
, เป็นเวลา เรารอดบาป
Wondrous star, lend thy light.
เพราะพระเยซูช่วยพ้นคำแช่งสาป
With the angels, let us sing,
สมควรสรรเสริญโมทนา
Alleluia to our King.
เราจึงกราบไหว้บูชา
Christ the Savior is born;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นเวลา ที่พระคริสต์ได้ประสูติ/O Holy night

เมื่อคืนวันนั้น เป็นคืนสำคัญทั่วโลกา
O holy night! The stars are brightly shining;
คือเป็นเวลา ที่พระคริสต์ได้ประสูติ
It is the night of the dear Savior’s birth.

นานมานักหนา ทั่วหล้าต้องทุกข์ยุคจาบัลย์
Long lay the world in sin and error pining;
วิโยคโศกศัลย์ ทุกคืนวันไม่เว้นวาย
Till He appeared and the soul felt its worth.

พระคริสต์จึงได้ เสด็จเข้ามาในโลกนี้
A thrill of hope, the weary world rejoices;
เพื่อทรงเปลื้องหนี้ ความบาปของปวงประชา
For yonder breaks, a new and glorious morn.

ข้าขอบูชา วันทากราบไหว้พระเยซู
Fall on your knees! Oh hear the angel voices!
เพราะว่า ในวันนั้นทรงธรรมเสด็จลงมา
Oh night divine! Oh night
when Christ was born,
เพื่อเปิดหนทาง สวรรค์ให้แก่ประชา
Oh night divine! Oh night, Oh night divine!

ให้แสงสว่างพระคริสต์ส่องให้เห็นหนทาง
Led by the light of faith serenely beaming,
ในโลกใหญ่กว้างแต่มีบาปมืดนักหนา
With glowing hearts by His cradle we stand.
เดินตามสว่างเป็นทางพระเจ้าประทานให้
So led by light of a star sweetly gleaming,
เหมือนเหล่านักปราชญ์ได้เดินตามดาวประหลาด
Here came the wise men from orient land.
คราวนี้เป็นคราวชาวโลกได้พ้นจากความตาย
The King of kings lay thus in lowly manger,
เพราะว่าพระเจ้าทรงวายพระชนม์เพื่อเรา
In all our trials born to be our Friend;

บัญญัติพระเจ้า สั่งสอนให้เราจงรักกัน
Truly He taught us to love one another,
และบัญญัตินั้น คือความรักสามัคคี
His law is love and His gospel is peace;
เชื่อพระเยซู จึงรู้ว่าเป็นพี่น้องกัน
Chains shall He break for the slave is our brother,
ความเบียดเบียนนั้นทรงบันดาลให้สูญหาย
And in His name all oppression shall cease.
เราจึงร้องเพลง แสดงยินดีกตัญญู
Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we,
ให้เราเชิดชูและสรรเสริญองค์พระเยซู
Let all within us praise His holy name.

 

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s