คำทำนายเรื่องเขื่อนอัสวาน Aswan Dam, the accuracy of the Bible

Click here to see a large version

อัสวาน เขื่อนกันน้ำยักษ์ ระดับโลก
Click here to see a large version

 
เขื่อนกั้นน้ำ ประเทศอียิปต์ เป็นเขื่อนขนาดยักษ์สูงถึง365 ฟุต และยาว3,280 ฟุต ขวางกั้นแม่น้ำไนล์ทั้งสาย เขื่อนอัสวานสร้างขึ้นเพื่อการเกษตร และผลิตกระแสไฟฟ้า
 
Image
ธุรกิจประมงค์เจอปัญหามากเนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ในน่านน้ำลดลง
 
Image
เชื้อโรคจากการสร้างเขื่อนทำให้ไร่ฝ้ายและเกษตรกรรมรอบๆ แม่น่ำเจอผลกระทบมหาศาล
 
Image
 
หลังสร้างเสร็จต้องใช้เงินอีกหลายล้านเพื่อสำรวจผลเสียหายที่เกิดขึ้นตามคำทำนายในไบเบิ้ล
 
อิสยาห์

19:5 และน้ำจะแห้งไปจากทะเลและแม่น้ำจะแห้งผาก

19:6 และแม่น้ำของมันจะเน่าเหม็น และแม่น้ำแห่งการป้องกันจะน้อยลงและแห้งไปต้ออ้อและกอปรือจะเหี่ยวแห้ง

19:7 กอแขมที่แม่น้ำ ที่ริมฝั่งแม่น้ำและทั้งสิ้นที่หว่านลงข้างแม่น้ำนั้นจะแห้งไปจะถูกไล่ไปเสียและไม่มีอีก

19:8 ชาวประมงจะร้องทุกข์คือบรรดาผู้ที่ตกเบ็ดในแม่น้ำจะไว้ทุกข์และผู้ที่ทอดแหลงในน้ำจะอ่อนระทวย

Image

19:9 คนงานที่หวีป่านจะอับอายทั้งคนที่ทอฝ้ายขาวด้วย

19:10 บรรดาผู้ที่ทำเขื่อนและสระน้ำสำหรับปลาเป้าหมายของเขาจะถูกบีบคั้น

Image

คลองสุเอซ

 
เอเศเคียล 30:12 และเราจะกระทำให้แม่น้ำทั้งหลายแห้งไป เราจะขายแผ่นดินนั้นไว้ในมือของคนชั่ว เราจะกระทำให้แผ่นดินและสารพัดที่อยู่บนแผ่นดินนั้นร้างเปล่าโดยมือของคน ต่างด้าว
 
30:13 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่า เราจะทำลายรูปเคารพ และจะกระทำให้ปฏิมากรที่ในเมืองโนฟสิ้นสุดลง และจะไม่มีจ้าวจากแผ่นดินอียิปต์อีก ดังนั้นเราจะใส่ความยำเกรงไว้ในแผ่นดินอียิปต์

บางส่วนต้องปล่อยให้น้ำจากเขื่อนท่วมไปตามคำทำนาย

ใช้เวลานำรูปเคารพที่กำลังถูกน้ำท่วมเคลื่อนย้ายขึ้นบก 8 ปีเต็มๆ

 
Image
 

THE ASWAN CONTROVERSY

What went wrong? The flooding of the Nile used to bring millions of tonnes of silt on to the arable land along the banks of the Nile and into the Nile Delta area where the river discharged in to the Mediterranean Sea. Today most if this is trapped in the dam at Aswan, while the Mediterranean which used to be kept at bay by the full force of the river, and the fresh silt deposits every year, is eating up the coastline around the delta.

The loss of a nutrient supply from the river has killed the sardine industry in the South East Mediterranean Sea. The stagnant waters in the Nile Delta area at the entrance to the Sea have encouraged a plague of disease-bearing snails called “bilharzia” here and in the irrigation canals. The dam has halted the yearly supply of silt that farmers relied upon to fertilise their crops and brick-builders used to make their bricks. It has hastened the flow of peasants from the countryside to the towns, where their sprawling shanty towns compete with valuable agricultural land. The sardine industry, cotton industry and agriculture of the Nile valley have all been damaged by the damming of the water, and there have been no great advantages to offset these losses.

EVENT FORETOLD

The prophet Ezekiel, writing about 2,600 years ago, made the following predictions:

Egypt, from Migdol in the north to Syene (Aswan) in the south would become “desolate and waste” (EZEKIEL 29:10). Wealthy Egyptians like the Fayed family that owns Harrods in London have fled the country. (EZEKIEL 29:12)

God said: “I will make the rivers (of Egypt) dry… and I will make the land waste, and all that is therein, by the hand of strangers” (EZEKIEL 30:12-13).

“I will also destroy the idols, (Abu Simbel?… the entire “god-worship” of idols) and I will cause their images to cease out of the land of Noph… and I will put a fear in the land of Egypt” (EZEKIEL 30:13).

Isaiah wrote as follows: “And the waters shall fail from the sea, and the river (of Egypt) shall be wasted and dried up… the reeds and flags shall wither…

The fishers also shall mourn… they that work in fine flax… they that weave networks shall be confounded… Neither shall there be any work for Egypt… In that day shall Egypt… be afraid and fear because of the shaking by the hand of the Lord of hosts” (ISAIAH 19:5-16).

For centuries the Nile has been the lifeline of the once powerful Egyptian civilisation. With the failure of its productive potential Egypt certainly had much to fear!

FULFILMENT OF PROPHECY

Although this project has become a tragedy for Egypt, it is a source of encouragement and even excitement for believers in the Bible.

Here is another prophecy which has been fulfilled. As the Bible says, against all odds, one of the world’s great rivers has ceased to flow as before, bringing devastation to many people.

อัสวานเขื่อนยักษ์ของอียิปต์

 

This is one less prophecy to be completed before Jesus returns! Perhaps His Coming is closer than we imagine.

Even so, Come Lord Jesus!

source: Auckland Christian Assembly – New Zealand.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s