Do not wear a mask!

True friends are without mask, no hypocrite
but being sincere!
ไม่มีใครอยากมีเพื่อนที่เสแสร้ง
เราต่างอยากรู้จักใครสักคนที่จริงใจ
15816306-woman-hiding-under-the-happy-mask--hypocritical--insincere-two-faced-female
พูดความจริงกับเราด้วยความรัก
ไม่ต้องใส่หน้ากาก ปั้นหน้าให้เมื่อย
คนที่น่ากลัวอีกประเภทหนึ่งคือ
คนที่ปฏิเสธความจริงด้วยการโทษคนอื่นตลอดเวลา
เพียงเพื่อกลบเกลื่อน ปกปิดปัญหาของตนเอง
เพราะไม่กล้าหาญพอที่จะยอมรับผิดพลาดแล้วปรับปรุงแก้ไข

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s