Prophecy by Chuck Pierce – The Ball

หนทางใหม่แห่งการทะลุทะลวง!

เรียน บรรดาผู้มีชัยทั้งหลาย ต่อไปนี้คือถ้อยคำล่าสุดที่จะหนุนใจพวกคุณให้บากบั่นมุ่งหน้าต่อไป

“เรา กำลังเริ่มต้นการกลิ้งลูกบอล และเรากำลังจะบดทับสิ่งที่ได้ยืนขวางทางของพวกเจ้าอยู่ในฤดูกาลที่แล้วนั้น เรากำลังเริ่มต้นการกลิ้งลูกบอล และเรากำลังจะสร้างหนทาง และทำให้หนทางนั้นเรียบราบเพื่อที่พวกเจ้าจะผ่านไปได้ จงเคลื่อนมาอยู่ข้างหลังเราอย่างรวดเร็วเถิด เพราะว่าเวลานี้สิ่งต่างๆ กำลังกลิ้งมาจากสวรรค์แล้ว ด้วยว่าพวกเจ้าได้กลิ้งความกังวลใจของพวกเจ้ามาไว้ที่เรา และเวลานี้ ลูกบอลนั้นกำลังกลิ้งไปเพื่อเห็นแก่พวกเจ้าและกำลังจะกลายเป็นตัวเบิกทางให้ กับพวกเจ้าแล้ว

“เรามีช่วงเวลาแห่งการพักเป็นระยะๆ ตลอดหนทาง และเรามีเครื่องดื่มเพื่อให้ความสดชื่นที่ได้เตรียมไว้แก่พวกเจ้า แต่ขออย่าได้หยุด จนกว่าพวกเจ้าจะเห็นโต๊ะอาหารของเรา และอย่าได้กลัวไปเลย ด้วยว่าหลายครั้งทีเดียว ที่โต๊ะของเรานั้นจะถูกตระเตรียมเอาไว้ต่อหน้าต่อตาของศัตรูของพวกเจ้าด้วย จงกินดื่มและร่วมโต๊ะกับเรา แล้วศัตรูของพวกเจ้าก็จะยอมคืนสิ่งต่างๆ ที่มันได้ปล้นสะดมมาซึ่งสะสมเอาไว้ในบ้านของมันนั้นให้กับพวกเจ้าแทน

“เรา กำลังเอาเสื้อคลุมแห่งการถูกปฏิเสธออกไปเสียจากประชากรของเรา พวกเขาจะไม่ต้องกลัวการถูกปฏิเสธอีกต่อไป ในขณะที่พวกเขาก้าวไปและนั่งลง เราก็จะใช้พวกเขาเพื่อที่จะตัดสินใจว่าใครจะได้รับพระคุณของเรา และใครจะเลือกการพิพากษาทั้งหลายของเรา จงเอาเสื้อคลุมเก่าๆ แห่งการถูกปฏิเสธนั้นออกไปเสียจากตัวของพวกเจ้า แล้วก็จงสวมใส่ชุดเกราะแห่งพระสิริที่เรากำลังต่อสู้อยู่เพื่อให้พวกเจ้าได้ สวมใส่นั้นเถิด

“ทุ่งนาทั้งหลายแห่งการเก็บเกี่ยวของเรานั้นอยู่ลึกลงไปอีกสองชั้น เหตุฉะนั้น พวกเจ้าต้องเอาความชั่วช้าออกไปเสียจากผืนดิน และเมื่อความชั่วช้านั้นหนีไปแล้ว เมล็ดพืชที่พวกเจ้าได้หว่านเอาไว้แล้วนั้นก็จะเริ่มต้นที่จะเติบโตขึ้นมาได้ จงเปิดดวงตาของพวกเจ้าออกให้กว้างเถิด เพราะว่าเราจะใช้พวกเจ้าอย่างที่เราใช้ยูดาห์ให้ไถนาซึ่งได้ถูกหว่านเอาไว้ แล้วในชนรุ่นก่อนๆ นั้น องค์พระผู้ไถ่ของพวกเจ้าทรงอยู่ในทุ่งนาแล้ว และทรงมีทุ่งนาที่ได้ทรงวางแผนเอาไว้แล้วสำหรับพวกเจ้า ทว่าพืชพันธุ์เหล่านั้นยังไม่ได้โผล่ขึ้นมาจากผืนดิน

“จงเฝ้าดูให้ดีๆ เพื่อที่จะเห็นพืชพันธุ์ใหม่กำลังโผล่ขึ้นมา และดวงตาของพวกเจ้าก็จะได้เห็นมันไหลไปตามกระแสลม แล้วพวกเจ้าก็จะพูดกันว่า “ฉันพร้อมแล้วที่จะเข้าไปพร้อมกับองค์พระผู้ไถ่ของฉัน” แล้วสิ่ง ที่ยังไม่ได้รับการไถ่คืนในฤดูกาลที่ผ่านมานั้น เราก็จะให้พวกเจ้านั่นแหละ นำมันออกมาด้วยสองแขนที่เต็มไปด้วยผลิตผลในฤดูกาลนี้นี่แหละ

“เสียง ที่ได้จับพวกเจ้าเอาไว้ให้ตกเป็นเชลยของมันนั้น คือได้ยึดพวกเจ้าเอาไว้ให้รับใช้การเป็นทาสเพราะสายเลือดของพวกเจ้านั้น เราพูดว่า เราจะปลดปล่อยพวกเจ้าให้เป็นอิสระจากเสียงนั้น ในที่ที่พวกเจ้ามียุทธศาสตร์ต่างๆ เพื่อความมั่งคั่ง เราก็จะเปิดเผยยุทธศาสตร์ทั้งหลายเหล่านั้นออกมา และในที่ที่พวกเจ้ามีมือที่นำการเยียวยารักษามา เราก็จะเจิมมือเหล่านั้น และในที่ที่พวกเจ้ามีความสามารถที่จะเขียน เราก็จะเป็นเหตุให้พวกเจ้าเขียน และจดบันทึกสิ่งที่จะเป็นเหตุให้แม้แต่คนที่ได้เรียนรู้ และมีประสบการณ์แล้วก็จะมีชีวิตชีวาขึ้นมาได้ด้วย ของประทานต่างๆ แห่งการไถ่ของเรานั้นก็จะมีชีวิตขึ้นมาในประชากรของเราในฤดูกาลนี้

“เพราะ ว่าพวกเจ้าได้อยู่ในข้อตกลงกับความยากจน และพวกเจ้าได้อยู่ในข้อตกลงตกกับความขาดแคลน และพวกเจ้าก็ได้อยู่ในข้อตกลงกับความเจ็บไข้ได้ป่วยมาเนิ่นนานแล้ว แต่เราพูดว่า จะมีการร้องตะโกนของคำว่า “หว่าน” ออกมาจากภายในประชากรของเรา และเมื่อเราได้ยินแล้ว สิ่งที่พวกเจ้าได้หว่านไปก็จะมีชีวิตขึ้นมา ด้วยว่าตลอดหลายยุคหลายสมัยที่ผ่านมา เราได้เปลี่ยนการทรงเรียกประชากรของเรา และเราได้เรียกพวกเขาให้ทำให้เป้าประสงค์ของเรานั้นสำเร็จในจงได้ เราพูดว่า การทรงเรียกของพวกเจ้านั้นกำลังเปลี่ยนไป และสวรรค์กำลังปลด ปล่อยการทรงเรียกให้เข้าไปยังทุ่งนาใหม่ๆ มากมายออกมาแล้ว เป็นการทรงเรียกให้ไถและการทรงเรียกให้มองดูสิ่งที่ได้หว่านเอาไว้ในตลอด 50 ปีที่ผ่านมานั้นให้ดี”

Chuck D. Pierce
Glory of Zion International Ministries
Email: chuckp@glory-of-zion.org

ที่มา : http://www.elijahlist.com/words/display_word/11779

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s