กวางกระเสือกกระสนหาลำธาร Intimacy for God

Ps 27:4 ข้าพเจ้าทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระเยโฮวาห์ซึ่งข้าพเจ้าจะเสาะแสวงหาเสมอ คือที่ข้าพเจ้าจะได้อยู่ในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ตลอดวันเวลาชั่วชีวิตของ ข้าพเจ้า เพื่อจะดูความงามของพระเยโฮวาห์ และเพื่อจะพินิจพิจารณาอยู่ในพระวิหารของพระองค์

ตั้งแต่ปฐมกาล เมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์ ทรงปรารถนาหัวใจที่รักและปรารถนาที่จะอยู่ใกล้ชิดกับอาดัมเอวา พระองค์เป็นฝ่ายมาหาเขาด้วยตัวเองทุกๆ วันเพื่อพูดคุยกันอย่างสนิทสนม

3:8 ในเวลาเย็นวันนั้นเขาทั้งสองได้ยินพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าเสด็จ ดำเนินอยู่ในสวน อาดัมและภรรยาของเขาซ่อนตัวจากพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าท่ามกลาง ต้นไม้ต่างๆในสวนนั้น

ลูกา 38ขณะ ที่พระเยซูเจ้าทรงพระดำเนินพร้อมกับบรรดาศิษย์ พระองค์เสด็จเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง สตรีผู้หนึ่งชื่อมารธารับเสด็จพระองค์ที่บ้าน  39นางมีน้องสาวชื่อมารีย์ซึ่งนั่งอยู่แทบพระบาทขององค์พระผู้เป็นเจ้าคอยฟังพระวาจาของพระองค์  40มาร ธากำลังยุ่งอยู่กับการปรนนิบัติรับใช้จึงเข้ามาทูลว่า “พระเจ้าข้า พระองค์ไม่สนพระทัยหรือที่น้องสาวปล่อยดิฉันคนเดียวให้ปรนนิบัติรับใช้ ขอพระองค์บอกเขาให้มาช่วยดิฉันบ้าง”  41แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสตอบว่า “มารธา มารธา เธอเป็นห่วงและวุ่นวายหลายสิ่งนัก  42สิ่งที่จำเป็นมีเพียงสิ่งเดียวjมารีย์ได้เลือกเอาส่วนที่ดีที่สุดที่จะไม่มีใครเอาไปจากเขาได้”

 

กวางกระเสือกกระสนหาลำธาร

กวางกระเสือกกระสนหาลำธาร  ที่มีน้ำไหลฉันใด  ข้าแต่พระเจ้า  จิตวิญญาณของข้าพระองค์  ก็กระเสือกกระสนหาพระองค์ฉันนั้น – สดุดี ๔๒:๑

คุณเคยสังเกตคนจำนวนมากที่เข้ามาหาพระเจ้าหรือไม่  หากเคย  คุณจะพบความจริงว่า  แต่ละคนเข้าหาพระองค์ด้วยท่าทีที่แตกต่างกันออกไป  บางคนดูเหมือนไม่รู้สึกอะไร  บางคนรู้สึกดี  บางคนทุ่มเทสุดหัวใจ

ขึ้นอยู่กับมุมมองของเขาว่าพระเจ้าทรงเป็นใคร

บางคนมองพระเจ้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปู่ย่าตายายนับถือ  ตนจึงนับถือตาม  ไม่มีความสัมพันธ์พิเศษใดใด

บางคนมองพระเจ้าเป็นตะเกียงวิเศษ  อยากได้อะไรก็ขอ  ได้ก็ลืม  ไม่ได้ก็บ่น 

ผู้เขียนสดุดีมองพระเจ้าเป็นแหล่งแห่งชีวิต  ท่านเปรียบความปรารถนาที่ท่านมีต่อพระองค์  ไม่ต่างกับกวางที่กระเสือกกระสนหาลำธาร

สำหรับกวางแล้ว  ลำธารจำเป็นต่อการดำรงชีวิต  ประการที่หนึ่ง  เป็นแหล่งน้ำ  ประการที่สอง  เป็นที่ลี้ภัย

ยามที่กวางกระหาย  มันจะกระเสือกกระสนหาลำธาร  เมื่อมันพบแล้ว  มันจะดื่มด่ำจนกว่าจะดับกระหาย  ระหว่างนั้น  หากคุณเดินเข้าไปใกล้  มันจะไม่สนเลยด้วยซ้ำไปว่าคุณอยู่ที่นั่น

ประการต่อมา  เมื่อมันหนีสัตว์ที่ตามล่า  มันจะกระเสือกกระสนหาลำธาร  เมื่อมันพบแล้ว  มันจะไปให้ถึงกลางลำธาร  ซ่อนตัวไว้ใต้น้ำ  โผล่เพียงจมูกขึ้นมาหายใจ   

ลำธารคือชีวิตของมัน

คำว่า “กระเสือกกระสน” ในข้อนี้ยังหมายถึง “ปรารถนา”

คุณมีความปรารถนาต่อพระเจ้าเช่นเดียวกับที่กวางปรารถนาลำธารหรือไม่

คำตอบของคุณจะบอกให้คุณทราบสภาพฝ่ายวิญญาณของคุณ

คุณอาจเริ่มต้นด้วยความกระหายหาพระองค์  แต่หากคุณไม่รักษาความปรารถนานั้นไว้  คุณอาจลงเอยด้วยความเย็นชา 

คุณอาจเป็นผู้รับใช้ของพระองค์  แต่หากคุณไม่รักษาความปรารถนานั้นไว้  การไปร่วมประชุมคริสตจักรอาจกลายเป็นการไปเข้าสังคม  ไปทำหน้าที่ให้ผ่านๆ ไป  หรือไปเพื่อรักษาสมาชิกภาพเพื่อคงรักษาสิทธิหลุมฝังประจำตระกูล  ในที่สุด  คำว่าพระเจ้าห่างเหินไปจากปาก  ห่างเหินไปจากความทรงจำ  และในที่สุดก็ห่างเหินไปจากชีวิต

ในยามที่คุณประสบปัญหาชีวิตหนัก  พระเจ้ากลายเป็นบุคคลสุดท้ายที่คุณนึกถึงหรือไม่  หรือเป็นบุคคลแรกที่คุณเข้าลี้ภัยเช่นเดียวกับกวางกระเสือกกระสนหาลำธาร

หากพระเจ้าเป็นความปรารถนาแรงกล้าของคุณ  พระองค์จะเป็นจริงในชีวิตคุณ  พระองค์จะอยู่ในจิตใจของคุณอยู่เสมอ  ความคิด  คำพูดและการกระทำของคุณจะไม่เหมือนเดิม 

ทูลขอพระเจ้าวันนี้ให้ประทานความปรารถนาให้กับคุณ  ประทานความปรารถนาเรื่องฝ่ายวิญญาณ  ให้คุณปรารถนาพระองค์มากกว่าใครหรือสิ่งใดใด  จงอ่านพระวจนะของพระองค์ด้วยความหิว  รักพระองค์สุดจิต  สุดใจ  สุดกำลังและสุดความคิด  นมัสการพระองค์ด้วยวิญญาณและความจริง  กระทำดังนี้แล้ว  เรื่องพระเจ้าจะไม่เป็นเรื่องศาสนา  เย็นชา  จืดชืด  ไร้ชีวิตอีกต่อไป  แต่จะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุข  สันติสุข  มีชีวิตชีวา  มีพลังอยู่เสมอ  และคุณจะมีประสบการณ์กับชีวิตครบบริบูรณ์ที่พระเยซูได้เสด็จมาเพื่อประทานแด่คุณ

คำอธิษฐานด้วยความเชื่อ: พระบิดาเจ้า  ลูกปรารถนาที่จะรู้จักพระองค์  ซาบซึ้งในความรักของพระองค์  มีประสบการณ์กับพระองค์  กวางกระเสือกกระสนหาลำธาร  ที่มีน้ำไหลฉันใด  พระบิดาเจ้า  ชีวิตของลูกก็กระเสือกกระสนหาพระองค์ฉันนั้น  ลูกขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเป็นแหล่งชีวิตและที่ลี้ภัยของลูก  ลูกสรรเสริญพระองค์  ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า  อาเมน ที่มา http://www.oknation.net/blog/psalms   

 

จ้อยซ แมย์

ww.youtube.com/watch?v=dyTW9LfC-uU

ชาร์ล แสตนเลย์

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s