Intimacy with Jesus กลับมาสู่รักครั้งแรก

Then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day. Genesis 3

 

พระเจ้าแห่งความรักปรารถนาที่จะสร้างมนุษย์ขึ้นมาเพื่อสำแดงความรักอย่าง มากมายเพื่อเขา พระเจ้าสร้างสวนที่สวยงามให้อาดัมและเอวา ทรงเป็นฝ่ายมาหาเขาเองทุกๆ วันยามเย็น ทรงปฏิบัติต่อมนุษย์ฉันท์เพื่อนสนิท และเจ้าสาวที่ทรงหวงแหน

2

Image

3

Ps 27: 4 One thing I ask from the Lord,
    this only do I seek:
that I may dwell in the house of the Lord
    all the days of my life,
to gaze on the beauty of the Lord
    and to seek him in his temple.

As the deer pants for streams of water,
    so my soul pants for you, my God.
My soul thirsts for God, for the living God.
    When can I go and meet with God?
My tears have been my food
    day and night,
while people say to me all day long,
    “Where is your God?”
These things I remember
    as I pour out my soul:
how I used to go to the house of God
    under the protection of the Mighty One[d]
with shouts of joy and praise
    among the festive throng.

Why, my soul, are you downcast?
    Why so disturbed within me?
Put your hope in God,
    for I will yet praise him,
    my Savior and my God. Ps 42

 

กษัตริย์ดาวิดแต่งเพลงสดุดีที่พรรณาได้จับใจถึงความปรารถนาอยากอยู่อย่างใกล้ชิด ชมงามงามของพระเจ้าตลอดชั่วชีวิตของท่าน และเปรียบตนเองที่ปรารถนาใกล้ชิดกับพระเจ้าเหมือนกวางน้อยที่กระหายหาน้ำ เมื่อพบลำธารแล้วก็รีบดื่มอย่างกระหาย จนลืมทุกอย่างที่อยู่รอบๆ ตัว

Image

4

The hardened soil—those alone the path—are those whose hearts have never been open to the gospel, who never responded positively to the Lord Jesus Christ. The scribes and Pharisees seem generally to fall into this category. The gospel makes no impression on them whatsoever. Satan immediate snatches the gospel from their hearts, so that there is no response, no new birth, no fruit.

The second soilthe shallow soil—represents those who positively (joyfully) respond to our Lord’s teaching, but only due to an inadequate grasp of its implications. These folks respond positively to the word because they think that it is a kind of “prosperity gospel,” a gospel which promises only good times, blessing, happiness, and bliss. The quickness of the response is an indication of their lack of depth, or their lack of perception as to what the gospel really means. And, let me quickly add, this is not due to our Lord’s misrepresentation of the gospel. It is the result of selective hearing, of hearing only the good and pleasant things, rather than hearing of the costs involved in discipleship, of which our Lord often spoke. A simple reading of the Sermon on the Mount will show how our Lord carefully represented the blessings and the costs of following Him.

The third soil, the thorny soil, represents those who have a more complete grasp of the cost of discipleship, but who have never rid themselves of the “cares of this world.” Their concerns for money and for pleasure outgrow their seeking first the kingdom of God, and thus their priorities are reversed. It is not that the people represented by this thorny soil do not understand the costs of discipleship, but that they are not willing to pay the price. It is not lack of knowledge which causes them to err, but lack of commitment, lack of dedication.

The fourth soil, the good soil represents all those whose hearts are prepared for the gospel, and whose lives are uncluttered with competitive interests and values. In this fourth soil the word not only bring forth life, but the plant comes to maturity and it bears fruit. Here is the goal of discipleship. bible.org

 

แม้ปรารถนาจะอยู่ใกล้ชิดพระเจ้าเพียงไร แต่เรามักจะเจออุปสรรค ปัญหามากมาย ที่ทำให้เราต้องใช้ชีวิตที่เร่งรีบ ยุ่งเกินไปที่จะอ่านพระคำหรืออธิษฐาน ความรักที่มีให้กับพระเจ้าก็เป็นแบบฉาบฉวย หรือ lip synched Christians เป็นเหมือนเมล็ดที่หล่นบนหิน บนทางเดิน บนพงหนาม มีแต่จะเหี่ยวแห้งตายไป ผ่านไปไม่กี่ปี คนเหล่านี้จะทอดทิ้งพระเจ้าไปหลงระเริงอยู่กับเงินทอง การเที่ยวเตร่ หาความสุข กินดื่มไปวันๆ

Image

5

The farmer scatters the word. 15  This is the meaning of the seed that fell on the path: When the word is scattered and people hear it, right away Satan comes and steals the word that was planted in them. 16  Here’s the meaning of the seed that fell on rocky ground: When people hear the word, they immediately receive it joyfully. 17  Because they have no roots, they last for only a little while. When they experience distress or abuse because of the word, they immediately fall away. 18  Others are like the seed scattered among the thorny plants. These are the ones who have heard the word; 19  but the worries of this life, the false appeal of wealth, and the desire for more things break in and choke the word, and it bears no fruit. 20  The seed scattered on good soil are those who hear the word and embrace it. They bear fruit, in one case a yield of thirty to one, in another case sixty to one, and in another case one hundred to one.” Mark 4

 

เราเลือกได้ที่จะเป็นดินดีให้เมล็ดแห่งพระคำเติบโต หยั่งรากลึกในใจเรา พระเจ้าต้องการให้เราทุกคนรอดพ้นจากการตายที่แสนทุกข์ทรมาณในนรก ไปอยู่ใกล้ชิด ชื่นชมพระสิริพระองค์นิรันดร์ในสวรรค์ หากวันนี้เราปรารถนาเหลือเกินที่จะสร้างสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับพระเยซู เจ้าบ่าวของเรา เราก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตแล้ว ตั้งใจวันนี้ที่จะให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่ง ที่เดียว ไม่มีรักสำรอง สอง สาม สี่ ห้า แต่หนึ่งเดียวหัวใจมอบให้พระองค์ผู้เดียว

Image

6

Jesus answered Martha, “you are worried and upset about many things, but few things are needed—or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her.” Luke 10

 

ในวันอันยุ่งเหยิงแขกเหรื่อมาเต็มบ้าน แต่มารีย์เลือกที่จะนั่งฟังคนที่ตนรักมากที่สุดพูด ใช้เวลากับพระเยซูให้มากที่สุด ก่อนที่จะทรงดำเนินไปเยี่ยมเยียนบ้านเมืองอื่นต่อไป พระเยซูชมนางที่ใช้เวลากับพระองค์มากกว่าวิ่งวุ่นกับงานบ้าน แต่ละวันเราใช้เวลากับพระเจ้ามากน้อยแค่ไหน หรือเรายุ่งเกินไปที่จะสนทนากับพระผู้เป็นเจ้าของลมหายใจของเรา

Image

7

Then Jesus comes with them unto a place called Gethsemane, and said unto the disciples, Sit here, while I go and pray. Mt:26:36

 

พระเยซูเป็นพระเจ้า แต่ทรงใช้เวลามากมายในแต่ละวันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ คุยกับพระบิดาในทุกๆ เรื่อง เราอาจจะยุ่งกับโครงการต่างๆ มากมาย แต่เรามีเวลาสนทนากับพระเจ้าผู้สามารถอวยพรให้งานนั้นสำเร็จด้วยดี เพียงแต่คุณใช้เวลาปรึกษาหารือกับพระองค์ ก่อนกระโดดไปทำงานแต่ละชิ้น ยิ่งงานใหญ่มาก ก็ยิ่งต้องใช้เวลาอธิษฐานมากขึ้นตามลำดับ เช่นการเลือกคู่ครองที่เราต้องอยู่ด้วยกันตลอดชีวิต การซื้อบ้าน ซื้อรถ  การเลือกงาน เป็นต้น

Image

8

As Moses went into the tent, the pillar of cloud would come down and stay at the entrance, while the Lord spoke with Moses. 10 Whenever the people saw the pillar of cloud standing at the entrance to the tent, they all stood and worshiped, each at the entrance to their tent. 11 The Lord would speak to Moses face to face, as one speaks to a friend. Ex 33

 

โมเสสมีโอกาสเข้าเฝ้าพระเจ้าหลายครั้ง พระเจ้าก็มาหาโมเสส เมื่อท่านไปพบกับพระองค์บนเขา ต่างคุยกันเหมือนเพื่อนสนิท จนเวลาเดินลงจากเขาพระสิริของพระเจ้าก็ส่องสว่างบนหน้าโมเสส จนท่านต้องเอาผ้าคลุมหน้าเอาไว้

Image

Draw me, we will run after thee:

        
the King hath brought me into his chambers:
we will be glad and rejoice in thee,
we will remember thy love more than wine:
the upright love thee. Song of Solomon 1

ในบทเพลงซาโลมอนนั้นเล่าเรื่องความรัก ความผูกพันธ์ของหนุ่มสร้าง ที่เริ่มจากความรักที่ลึกซึ้ง ความไว้เนื้อเชื่อใจ การยอมฟังกันและกัน รักแท้ที่ปราศจากความกลัว เมื่อเรารับความรักจากพระเจ้าแล้ว เรายอมเชื่อฟังพระองค์ไหม เราอยากอยู่ใกล้ๆ ฟังเสียงเจ้าบ่าวของเราพูดไหม หรือเราพูดอยู่ฝ่ายเดียว พระเจ้าตรัสกับเราอย่างมากมายถึงความรักที่มอบให้กับเราผ่านทางพระคัมภีร์ เรากระหายที่จะเปิดจดหมายรักนั้นออกอ่าน หรือพับเก็บไว้อย่างไม่ใยดี

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s