คริสตจักรของใคร

Image

หากพระเยซูเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งคริสตจักร โดยให้พระกายร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทำหน้าที่ต่างๆ ตามของประทาน คริสตจักรนั้นก็จะจำเริญขึ้น ความตาย การข่มเหง ความขัดสนไม่อาจทำลายคริสตจักรที่พระเจ้าแลกมาด้วยเลือดที่แสนแพงของลูกพระองค์เอง คริสตจักรนั้นก็มีชีวิตที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ไม่มีทางเหี่ยวแห้งตาย แต่เป็นร่มเงาให้ผู้ที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักได้มาพักอาศัย

แต่ในทางตรงกันข้าม หากคริสตจักรเกิดขึ้นเพราะความต้องการของมนุษย์ที่ปราศจากทั้งคุณธรรมและความชอบธรรม ที่อาศัยเงินถวายของคนบางคนตลอดเวลา สิทธิขาดทุกอย่างอยู่ที่ผู้นั้นว่าจะต้อนรับผู้รับใช้คนไหนหรือไม่ เมื่อคริสตจักรนี้เจอปัญหามากมาย ผู้นำคนนี้ก็ต้องวิ่งวุ่นใช้ความสามารถแก้ไขปัญหาเอาเอง เพราะคริสตจักรเป็นของเขา ไม่ใช่ของพระเยซู

If it is your church then you take care your business, but
if it is God’s church then He will take care His business. ~nawa

 

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s