Soul foods Small kindness you do today may cause a big change for someone!

Small kindness you do today may cause a big change for someone!
ความกรุณาเพียงเล็กน้อยอาจเปลี่ยนชีวิตใครบางคนทั้งชีวิต ~ nawa

Always gratitude to someone
who is behind your success.
เมื่อถึงวันที่คุณประสพความสำเร็จ
อย่าลืมขอบคุณคนที่อยู่เบื้องหลัง ~ nawa

อย่าเสียเวลาทำให้ทุกคนพอใจ
เพราะไม่มีทางเป็นจริง
Do not try to please everyone
because it is impossible!

มีคนหนึ่งพูดไว้น่าคิดมาก
“เวลาเลือกแฟนให้ใช้เวลาดูกันดีๆ นานๆ หน่อย
แต่ถ้าแต่งงานไปแล้วก็หลับหู หลับตาอยู่กันไป
ไม่ต้องติโน่น ตินี่อีกแล้ว” แต่คนที่ชอบทำร้าย ตบตีลูกเมีย

ก็คงต้องปล่อยเขาไปตามทางอันชั่วร้ายของเขานะ

เราคงไปเปลี่ยนแปลงเขา หรือรอเป็นทาศรองรับอารมณ์เขาไม่ได้หรอกนะ
Choosing a spouse is very important,
as your kids will inherit directly from him
in many ways!

Image

 

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s