บุญคุณต้องตอบแทน แค้นต้องให้พระเจ้าชำระ Be grateful to others!

ความกตัญญูรู้คุณคนก็เป็นคุณลักษณะหนึ่งของผู้เชื่อที่เห็นชัดเมื่อพระเยซูตรัสชมเชย

ชายที่ทรงรักษาโรคเรื้อน ขณะที่คนอื่นๆ หลงลืมทันทีที่หายโรค

เมื่อใครช่วยเหลือให้คุณมายืนตรงจุดนี้ได้ คุณเคยคิดจะตอบแทนบุญคุณหรือกลับไปขอบคุณหรือไม่

หรือคุณทำตามสุภาษิตที่ว่า “ได้ดีถีบหัวส่ง” หรือ คุณเป็นคนประเภท “บุญคุณต้องตอบแทน แค้นต้องให้พระเจ้าชำระ” เพราะผู้เชื่อจะไม่ลงมือแก้แค้นเองตามแบบหนังจีน แต่ฝากทุกสิ่งไว้ให้พระเจ้าจัดการเอาเอง

หากคุณมั่นใจว่าคุณคือผู้บริสุทธิ์ พระเจ้าจะลุกขึ้นมาปกป้องคุณเอง เหมือนโยเซพที่พูดว่าแม้พี่ชายจะคิดการร้ายกับเขา

แต่พระเจ้าจะเป็นผู้เปลี่ยนเรื่องร้ายๆ ให้กลายเป็นเรื่องที่ดีๆ แทน

 

Jesus Heals Ten Men With Leprosy

11 Now on his way to Jerusalem, Jesus traveled along the border between Samaria and Galilee. 12 As he was going into a village, ten men who had leprosy[a] met him. They stood at a distance 13 and called out in a loud voice, “Jesus, Master, have pity on us!”

14 When he saw them, he said, “Go, show yourselves to the priests.” And as they went, they were cleansed.

15 One of them, when he saw he was healed, came back, praising God in a loud voice. 16 He threw himself at Jesus’ feet and thanked him—and he was a Samaritan.

17 Jesus asked, “Were not all ten cleansed? Where are the other nine? 18 Has no one returned to give praise to God except this foreigner?” 19 Then he said to him, “Rise and go; your faith has made you well.”

Footnotes:

  1. Luke 17:12 The Greek word traditionally translated leprosy was used for various diseases affecting the skin.
Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s