เมื่อมนุษย์กลายพันธ์ Why?

ปัญญาจารย์ 1:11     

ไม่มีการจดจำถึงสมัยก่อนและไม่มีการจดจำสิ่งหลัง ๆ ที่จะเกิดมาในท่ามกลางผู้ที่มาภายหลัง

 

หลังจากที่กษัตริย์ซาโลมอนผู้ปราดเปรื่องด้วยสติปัญญา ตามที่ท่านทูลขอจากพระเจ้าเพื่อปกครองบ้านเมืองจนเจริญรุ่งเรือง ท่านเขียนหนังสือหลายเล่มรวมทั้งปัญญาจารย์ แต่ต่อมากษัตริย์องค์นี้ก็สิ้นพระชนม์อย่างน่าเศร้าใจ   เพราะอาณาจักรก็ถูกแบ่งเป็นสองส่วน   อีกทั้งพระโอรสและพระนัดดาก็มีชีวิตที่เสื่อมทรามหันไปกราบไหว้รูปเคารพตามพระบิดา หากไกลจากปู่ซึ่งคือดาวิด ผู้เป็นต้นตระกูลที่รักพระเจ้ามากที่สุด ส่วนพระเจ้าเองก็รักและอวยพรตระกูลของดาวิดอย่างมากมายเช่นกัน

 

ทำไมนะ มนุษย์จึงกลายพันธุ์ได้ขนาดนี้ ทำไมลูกๆ ที่พ่อแม่รักพระเจ้าจึงเลือกที่ปฏิเสธหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อพระเจ้า ไม่ว่าจะเป็นลูกหลานของดาวิด ปุโรหิตเอลี ลูกหลานของมิชชันนารี ศิษยาภิบาล และนักประกาศที่รักพระเจ้ามากมายที่ต้องทนดูลูกตัวเองหล่นลงหุบเหวที่ซาตานวางกับดักไว้อย่างน่าเวทนาที่สุด

หากพ่อแม่คริสเตียนที่ไม่เคยอ่านพระคัมภีร์ หรือสอนลูกให้เดินตามพระเจ้าก็ไม่แปลกอะไรที่ลูกจะหลงทางได้ง่ายๆ แต่นี่พูดถึงลูกหลานคริสเตียนที่เข้มแข็งและโอบล้อมลูกๆ ด้วยคำอธิษฐานตลอดเวลา ทำไมลูกๆ จึงหลงหายกลายพันธุ์ไปได้

Free will อำเภอใจที่พระเจ้าประทานให้เราอย่างแตกต่างจากการสร้างหุ่นยนต์น่าจะเป็นคำตอบได้ดีที่สุด ความจริงจากพระคำ การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้ลูกเติบโตขึ้นมาอย่างใกล้ชิดพระเจ้าล้วนเป็นองค์ประกอบที่ช่วยหล่อหลอมให้ลูกเติบโตมาเป็นคนดี มีคุณธรรม รักพระเจ้า แต่เมื่อลูกเริ่มย่างเข้าสู่วัยรุ่น เขาเริ่มมีความคิดอิสระที่จะเลือก หรือเลิกรักพระเจ้า เขามีสิทธิที่จะเลือกตามอำเภอใจ แม้สิ่งที่เขาเลือกจะตรงข้ามกับสิ่งที่พ่อแม่คาดหวังไว้ แต่พ่อแม่ก็จำต้องรับสภาพว่าลูกพ้นจากอกไปแล้ว เขาเป็นผู้ใหญ่ที่ต้องรับผลที่ตามมาไม่ว่าผิด ชอบ ชั่ว ดี เหลือสิ่งเดียวที่พ่อแม่ยังทำได้คือวิงวอนกับพระเจ้าต่อไปว่าสักวันลูกรักจะกลับมา “ตายที่รังรักของพระเจ้าเหมือนในเยาว์วัยที่ลูกหลานเคยรักพระองค์” ขอให้ลูกหลานได้มีโอกาสกลับมาสู่รักครั้งแรกอีกครั้ง

 

พ่อที่รักในสวรรค์ เป็นเรื่องเจ็บปวดของพ่อแม่ และของพระเจ้าเองที่สร้างมนุษย์ขึ้นมาด้วยความรัก สร้างโลกที่สวยงาม สร้างร่างกายที่สมบูรณ์ให้กับเราทุกคน แต่วันหนึ่งมนุษย์เลือกที่จะทำตามสิ่งที่ชาวโลกนี้เห็นว่าดี แม้สิ้นสุดของทางนั้นคือความตายในไฟนรกที่ไม่มีมอด

น่าเศร้าใจเหลือเกิน ขอพระองค์เมตตาครอบครัวที่รักพระองค์ด้วยสิ้นสุดจิตใจ เพื่อว่าวันหนึ่งลูกหลานของเขาจะหันกลับมารักและเชื่อฟังพระองค์เหมือนแบบอย่างดีๆ ที่พ่อแม่เคยทำทางเอาไว้ ขอเมตตาและอภัยโทษลูกหลานของผู้ชอบธรรมเหล่านี้ โปรดประทานโอกาสที่สองที่เขาจะยูเทิร์นหันกลับมาสารภาพบาป และกลับใจมาหาพระองค์ด้วยเทอญ

Image

Father, please help our children pass the test and shifting,

please let them choose to be with you eternally in Heaven.

Listen to my prayer, amen.

 

 

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s