Keep Journal by ILI

 

การบันทึก

อะไร

การบันทึกคือการเขียนความคิด ความรู้สึก ประสบการณ์ และคำอธิษฐาน การบันทึกทำให้เรามีเอกสารที่จดไว้เรื่องความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า และพระราชกิจในชีวิตเรา

ทำไม

การมีวินัยในการเขียนทำให้เราช้าลง ซึ่งป้องกันเราจากความคิดต่างๆ ที่ถาโถมเข้ามาในใจ การบันทึกบังคับให้เราจดจ่อที่ตัวเอง แล้วก็ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า การบันทึกทำให้เรามีสิ่งที่จดไว้เพื่อเตือนให้เรารำลึกถึงความสัตย์ซื่อของพระเจ้าในชีวิต การบันทึกช่วยให้เราเติบโตขึ้น โดยเตือนใจเราทุกครั้งที่บันทึกว่าเราเคลื่อนไปกับพระเจ้าหรือไม่ เราไม่ต้องการจิตวิญญาณที่เฉยชา ดังนั้นการบันทึกจึงทำให้เราเติบโต

พระคัมภีร์ไม่ได้สั่งว่าเราต้องบันทึก และไม่ค่อยมีหลักฐานใครจดบันทึกลงในหนังสือ ทว่ามีผู้นำที่ยิ่งใหญ่ผู้มีความเชื่อแบบคริสเตียนหลายยุคที่จดบันทึก ทั้งยังเป็นพยานถึงการบันทึกเสมือนสื่อที่มีพลังแห่งพระคุณ ขอเอ่ยชื่อเพียงสี่ท่านคือ จอห์น เวสเลย์ มาร์ติน ลูเธอร์ ฮัดสัน เทย์เลอร์ จอห์น ซุง ล้วนจดบันทึก นี่เป็นวิถีปฏิบัติข้ามวัฒนธรรมที่เป็นพระพรไปทั่วโลก

มีสมมุติฐานว่าบุคคลในพระคัมภีร์เดิมซึ่งมีคนงานไว้เป็นผู้จดบันทึก ไม่ว่าเหตุการณ์สำคัญๆ ในชีวิตหรือในการเดินตามพระเจ้าของเขาก็จะมีคนงานหาวิธีบันทึกเอาไว้ ดังนั้นคนงานของโมเสส เอลียาห์และคนอื่นๆ ล้วนมีวิธีจดบันทึกคำพยานในความสัมพันธ์ของตนกับพระเจ้า เพื่อเตือนความจำถึงความสัตย์ซื่อและความรักมั่นคงของพระเจ้า    

อย่างไร

ทุกๆ วันหรืออย่างน้อยๆ สองสามวันหนึ่งครั้ง ให้คุณบันทึกดังนี้

จดประสบการณ์ การสนทนา ความคิด หรือความรู้สึกที่สำคัญๆ

จดคำอธิษฐานอย่างที่คุณทำอยู่ขณะนี้ การบันทึกมีประโยชน์มากในการช่วยทำรายการสิ่งที่คุณอธิษฐานอยู่ เพื่อช่วยให้คุณเรียงลำดับคำอธิษฐานได้ดี

จดการตอบคำอธิษฐาน เมื่อคุณอ่านทบทวนในบันทึก คุณก็จะมีคำพยานว่าพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อในชีวิตคุณและในทุกสิ่งที่ทรงทำเพื่อคุณและในคุณเพียงไร

จดสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับคุณ ไม่ว่าผ่านทางนิมิต พระคัมภีร์ ผ่านคนอื่นๆ หรือผ่านประสบการณ์ จดสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับคุณและสิ่งที่คุณตอบพระองค์

การศึกษา

การศึกษาพระคัมภีร์คือการพินิจพิเคราห์พระคำพระเจ้า เพื่อที่จะเข้าใจแก่นแท้ในความหมายดั้งเดิม คำว่า exegesis หมายถึงการ “นำทางออกมา” หรือ “ดึงออกมา” โดยสกัดอย่างมีเป้าหมายโดยการศึกษาอย่างเป็นระบบ เพื่อเอาบริบทตามที่พูดจริงๆ กับผู้อ่านที่ตั้งใจเขียนถึงผ่านทางภาษาและวัฒนธรรมดั้งเดิม

ทำไม

พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในเรื่องความชอบธรรม เพื่อคนของพระเจ้าจะดีรอบคอบ พรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่าง (2 ทธ 3:16-17)

ฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยิน และการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระวจนะของพระเจ้า (รม 10:17)

อย่างไร

นี่คือขั้นตอนที่จะคุณสามารถปฏิบัติเพื่อช่วยให้คุณศึกษาพระคำเชิงลึกและนำไปใช้ในชีวิตของคุณ

 • อธิษฐาน เลือก และระบุข้อพระคำ
 • อ่าน อ่านพระคำตอนนั้นช้าๆ หลายๆ รอบ
 • นำบริบทมาใช้ ลองคิดว่าคุณอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆ อยู่ในยุคนั้น เผชิญชีวิตเช่นกันกับคนเหล่านั้น ประเมินบริบทของข้อพระคำนั้นๆ
 • สำรวจ ค้นหาบริบทดั้งเดิม
 • บริบททางประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับยุคสมัยและวัฒนธรรมของคนที่พระเจ้าใช้เขียนพระคัมภีร์ และคนที่ผู้เขียนเขียนถึง
 • บริบททางวรรณคดี กล่าวถึงความหมายของคำ คำนาม คำกริยา คำคุณศัพท์ ซึ่งรวมเอาความหมายของคำๆ นั้นและรวมทั้งความหมายในบริบทของโครงสร้างประโยคและเนื้อโดยรวมของตอนนั้น 
 • อะไรคือประเภทของบริบท อะไรคือลักษณะทางวรรณคดีหรือการใช้คำในตอนนั้นๆ ที่ส่งผลต่อการแปลความหมาย ในภาษาอังกฤษมีเรื่องเล่า เรื่องตลก โศกนาถกรรม นวนิยาย โคลงกลอน มหากาพย์ เป็นต้น ในภาษากรีกและฮีบรูมีพรรณาความ กฎหมาย โคลงกลอน คำทำนาย อธิกธรรม คำอุปมา จดหมายฝาก รวมทั้งเรื่องโรแมนติคด้วย นี่จึงเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะจะช่วยเราตีความในบริบทนั้นว่าตรงตามตัวอักษรหรือเป็นอุปมาอุปไมย
 • ศึกษา สำรวจเนื้อหา
 • ประยุกต์ ใช้ชีวิตตามแบบที่คุณได้เรียนรู้เพื่อจะได้เป็นคริสเตียนที่เข้มแข็งมากขึ้นๆ

ยกตัวอย่างข้อพระคัมภีร์ที่ควรศึกษา

 • คำเทศนาบนภูเขา มธ 5-7
 • การเรียกอิสยาห์ อสย 6
 • หนังสือ 1 ยอห์น
 • ศึกษาบุคคล เปรียบเทียบชีวิตแต่ละคนเช่น ซาอูล และดาวิดในพระคัมภีร์
 • ศึกษาการเทศนา เปรียบเทียบการเทศนาเชิงประกาศของเปโตรและเปาโลในหนังสือกิจการ มีอะไรที่เหมือนและแตกต่างกันบ้าง

 

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s