Worshiping God by ILI

การนมัสการ

การนมัสการคืออะไร

พระคัมภีร์เรียกเราแต่ละคนให้ “รักองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่าน ด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน ด้วยสิ้นสุดความคิด และด้วยสิ้นสุดกำลังของท่าน” (มาระโก 12:30)

 

การนมัสการนำสู่การเทิดทูนบูชา เป็นการเริ่มต้นตอบสนองว่าพระเจ้าคือผู้ใด พระองค์ทำสิ่งใดเพื่อเรา การนมัสการทำให้เราละสายตาจากตนเองไปจดจ้องที่พระเยซู

หมายเอาพระเยซูเป็นผู้ริเริ่มความเชื่อ (ฮบ 12:2)

 

ทำไมจึงนมัสการ

                สิ่งแรกที่พระเจ้าสร้างเรามาก็เพื่อการนมัสการ

                การนมัสการเป็นวิธีที่ทำให้เราบรรลุตามเป้าหมายที่สุด

                การนมัสการเป็นวิธีการแห่งพระคุณที่ทรงพลังซึ่งทำให้เราพบกับพระเจ้าและมีประสบการณ์ในการพลิกฟื้นเป็นการส่วนตัว

         

เราสามารถนมัสการพระเจ้าด้วยวิธีที่สร้างสรรทั้งหมด รวมทั้งผ่านบทเพลง  การนมัสการพุ่งความสนใจออกจากตัวเราไปที่พระเจ้า

อยู่มาพวกคนเป่าแตรและพวกนักร้องจะทำให้คนได้ยินเขาทั้งหลายร้องเพลงสรรเสริญ และเพลงโมทนาพระคุณพระเยโฮวาห์เป็นเสียงเดียวกัน และเมื่อเขาร้องขึ้นพร้อมกับแตรและฉาบกับเครื่องดนตรีอย่างอื่น ในการถวายสรรเสริญแด่พระเยโฮวาห์ว่า “เพราะพระองค์ประเสริฐ เพราะความเมตตาของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์” พระนิเวศคือพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ก็มีเมฆเต็มไปหมด จนปุโรหิตจะยืนปรนนิบัติไม่ได้ด้วยเหตุเมฆนั้น เพราะสง่าราศีของพระเยโฮวาห์เต็มพระนิเวศของพระเจ้า ( 2 พศว 5:13-14)

 

เมื่อคนเหล่านี้นมัสการ พระเจ้าก็ได้สำแดงพระสิริแก่เขา เมื่อเรานมัสการ เราก็จะได้รับประสบการณ์ถึงการทรงสถิตและพระสิริของพระเจ้าเช่นกัน

 

นมัสการอย่างไร

เมื่อเราสรรเสริญและนมัสการพระเจ้านั้นเราควรใช้บทเพลงเข้าช่วยนมัสการด้วย โดยการร้องเพลงฝ่ายจิตวิญญาณนั้นไม่ได้ทำให้เกิดการนมัสการ แต่ท่วงทำนองและเนื้อเพลงจะช่วยนำคุณเข้าสู่การนมัสการ

ลองใช้กระดาษเปล่าสักใบเพื่อแสดงความรักและความรู้สึกที่คุณมีต่อพระเจ้า คุณสามารถเขียนกลอน เขียนเนื้อเพลง คำภาวนา หรือวาดภาพก็ได้

 

การนมัสการสัมพันธ์กับหัวใจ จิตใจ ร่างกาย และจิตวิญญาณที่รักและชื่นชมพระเจ้า ดังนั้นการนมัสการจึงรวมเอาทุกสิ่งในชีวิตของเราเมื่อเราอยู่เพื่อพระเจ้า

 

การอยู่ตามลำพังและความสงบ

การอยู่ตามลำพังและความสงบคืออะไร

การอยู่ตามลำพังและความสงบสัมพันธ์กับการใช้เวลากับพระเจ้าส่วนตัวโดยปราศจากสิ่งรบกวน เพื่อได้ยินเสียงพระเจ้าชัดเจนขึ้น

 

                จงนิ่งสงบและรู้ว่าเราคือพระเจ้า (สดด 46:10)

 

          ลมใหญ่อันแรงกล้าได้พัดพังภูเขา และทำให้หินแตกเป็นก้อนๆต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ แต่พระเยโฮวาห์มิได้สถิตในลมนั้น ภายหลังลมก็แผ่นดินไหว แต่พระเยโฮวาห์หาทรงสถิตในแผ่นดินไหวนั้นไม่ ภายหลังแผ่นดินไหวก็เกิดไฟ แต่พระเยโฮวาห์หาทรงสถิตในไฟนั้นไม่ ภายหลังไฟก็มีเสียงเบาๆ และเมื่อเอลียาห์ได้ยิน ท่านก็เอาผ้าคลุมหน้าไว้ ออกไปยืนอยู่ที่ปากถ้ำ และดูเถิด มีเสียงมาถึงท่านว่า “เอลียาห์เอ๋ย เจ้าทำอะไรอยู่ที่นี่”

(1 พกษ 19:11-13)

 

…แกะย่อมฟังเสียงของท่าน ท่านเรียกชื่อแกะของท่าน และนำออกไป เมื่อท่านต้อนแกะของท่านออกไปแล้วก็เดินนำหน้า … และแกะก็ตามท่านไปเพราะรู้จักเสียงของท่าน (ยน 10:3-4)

 

ทำไม

ในฐานะคริสเตียนโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้นำคริสเตียน เราจำเป็นต้องได้ยินเสียงพระเจ้าและเชื่อฟัง พระเยซูหวังว่าสาวกจะฟังเสียงและติดตามพระองค์ เราควรปรับให้เข้ากับพระเจ้าเพื่อเราจะได้ยินเสียงพระองค์พูดกับเราทั้งวัน แม้ท่ามกลางสิ่งรบกวนและเสียงต่างๆ ที่กลบชีวิตของเรา เราต่างต้องการเวลาตามลำพังเงียบๆ ที่จะรู้จักและฟังเสียงพระเจ้า

 

อย่างไร

หาที่เงียบๆ ที่ไม่มีใครอื่น และไม่มีเสียงที่ “มนุษย์ทำขึ้น” อาจเป็นห้องส่วนตัว หรืออยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยๆ สักแห่ง

 

ทำตัวผ่อนคลายและอยู่นิ่งๆ

 

หลับตาลง รับรู้แต่ละเสียงที่รายรอบคุณ แล้วให้ละความสนใจจากเสียงรบกวนนั้นเสีย

 

ถามพระเจ้าว่ามีสิ่งใดที่อยากตรัสกับคุณบ้าง หากคำถามนี้กว้างและเปิดเกินไป คุณสามารถถามพระเจ้าอย่างเจาะจงถึงส่วนใดในชีวิตที่พระองค์อยากตรัสกับคุณเฉพาะ นี่ควรรวมทั้งงานของคุณ ความสัมพันธ์ของคุณกับพระองค์ หรือกับคนอื่นๆ หรือส่วนใดก็ตามในชีวิต

 

เขียนทุกอย่างที่พระเจ้าตรัสกับคุณเพื่อจะได้ไม่ลืมและสามารถกลับมาอ่านได้ภายหลัง ไม่ว่าคำไหนที่พระเจ้าตรัสก็มีคุณค่ามาก เราไม่ควรทิ้งขว้างหรือหลงลืม

 

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s