New chapter of my faith ไฟพระวิญญาณ อจ วรุณ

พยายามปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่เพื่อสุขภาพที่กำลังกลับมาดีกว่าเดิม เพราะพระเจ้าสัญญาแล้วว่าจะเพิ่มเติมพลังให้มากขึ้นๆ จากสง่าราศรีหนึ่งถึงราศรีที่สูงขึ้นๆ

ตอนนี้จึงเริ่มหัดนอนพักกลางวันตามคำแนะนำของหมอ เลยมีเวลาฟังคำหนุนใจดีๆ จากหมอวรุณ คจ นิวโฮปซีแอตเติ้ล ทำให้เริ่มมีใจหิวกระหายการเติมให้เต็มล้นจากพระเจ้าอีกครั้ง ท่านพูดเรื่อง Good morning Holy Spirit, Benny Hinn หนังสือซึ่งพี่สาวเคยให้อ่าน ที่ทำให้หมอเริ่มหิวกระหายพระวิญญาณพระเจ้ามากขึ้นๆ และออกเดินทางไปรับการฟื้นฟูหลายๆ ที่ในหลายประเทศ อีกที่ที่เราเองก็เคยไปด้วยคือ Catch the Fire in Toronto ซึ่ง อ วรุณก็บอกว่ามีทั้งการสำแดงจากพระวิญญาณจริงๆ และที่ปลอมปนเข้ามาก็มีบ้าง

มีหลายๆ อย่างที่เห็นด้วยกับคำเทศนาที่ว่าเราอยากจะให้พระเจ้าผ่าตัดคจ ไทยจริงๆ เราต้องยอมให้พระองค์ผ่าตัดทุกอย่างที่ไม่บริสุทธิออกไป ไม่ว่าวิญญาณศาสนา การยึดธรรมเนียมปฏิบัติ วิญญาณความยากจน ความเจ็บป่วย การแก่งแย่งชิงดี บาปทุกๆ อย่าง เนื่องจากอจ เป็นหมอผ่าตัด ท่านจึงพูดถึงขั้นตอนกว่าจะเริ่มผ่าจนผ่าเสร็จต้องล้างมือแล้วๆ ล้างมืออีก และล้างบาดแผลจนแน่ใจว่าไม่เหลือเชื้อโรคแม้แต่ตัวเดียว เพราะนั่นหมายถึงต้องกลับมาผ่าตัดใหม่ หรือชีวิตคนไข้เลยทีเดียว

จิตวิญญาณที่ทำให้คริสเตียนไม่เติบโตซักที แม้เป็นผู้เชื่อมานานแสนนานแต่ก็เติบโตแบบเต่าคลาน หรือเผลอๆ ก็ทรงๆ ทรุดๆ อาทิ การชอบควบคุม การวิวาท แตกแยกในพระกาย manipulations etc.

เมื่อคริสตจักรไทยอยากเห็นไฟของพระวิญญาณลุกลาม ฟื้นฟูอย่างรวดเร็ว ก็คงถึงเวลาแล้วที่จะคุกเข่าสารภาพบาป กลับใจใหม่เหมือนชาวนีนะเวห์ ขอพระเจ้าเปลี่ยนหัวใจใหม่คนไทยใหม่ ให้เป็นเหมือนพระเยซูจริงๆ ลูกหิวกระหายอยากเห็นไฟแห่งการฟื้นฟูในชีวิตและในพี่น้องผู้เชื่อทุกคนจริงๆ

 

Credit Ps Varun Lao MD

 

His promise is to give me from strength to more strength, from glory to glory….praise God!
Please pray for my blood, muscle, neuro system will function perfectly and the result of my CT scan will be great! Thanks!

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to New chapter of my faith ไฟพระวิญญาณ อจ วรุณ

  1. lakatphuket says:

    ชีวิตแห่งชัยชนะ ชุดที่ 3 ตอนที่ 7 ให้เราเริ่มตั้งต้นใหม่-1 โดย อาจารย์ นพ. วรุณ เลาหประสิทธิ์
    http://www.gracezone.org/index.php/drvarun

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s