คริสเตียน คริสตัง Catholicism and I

เนื่องจากเติบโตมาในครอบครัวคริสตังที่ภาคอีสาน มีพ่อที่เคยเตรียมบวชเป็นพระ ญาติๆ ที่มีตำแหน่งสำคัญๆ ในโรงเรียนและมิสซังแคทอลิค ต้องไปวัด รับศิล สวดมนต์ภายในครอบครัวทุกๆ วัน เกิดมาพ่อแม่ก็พาไปรับศิลล้างบาปจากพระสงฆ์ โตมาก็ไปอยู่อารามภายใต้การดูแลใกล้ชิดของซิสเตอร์จนจบมัธยม

เมื่อเริ่มทำงานที่ภูเก็ตสักพัก พี่สาวที่เป็น born again Christian in Canada ก็มาหาพาไปคริสตจักร รับเชื่อ รับบัพติสมา และเริ่มมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเจ้า ที่เมื่อก่อนดูเหมือนห่างไกลหลายล้านกิโล แต่ตอนนี้ให้พระองค์เป็นพ่อที่รักและคอยห่วงหาลูกสาวคนนี้ตลอดเวลา

ทุกคนที่เจอะเจอก็จะถามเสมอว่าคริสเตียนกับคริสตังต่างกันอย่างไร

What are differences between Protestant and Roman Catholic?

เริ่มจากคำตอบสั้นๆ คือเรานับถือพระเจ้าองค์เดียวกันและพระคัมภีร์เล่มเดียวกัน

แต่คริสเตียนไม่ได้ถือว่าพระแม่มารีย์คือตัวแทนพระเยซู

 

แต่บางคนก็อยากรู้มากกว่านั้นก็พยายามพูดในแง่มุมที่ทั้งสองฝ่ายปรองดองกันได้คือ

คริสตังมีโป้ปเป็นประมุข ส่วนคริสเตียนเรามีศิษยาภิบาลดูแลคริสตจักรโดยตรง

จริงๆ สิ่งที่แตกต่างในครึ่งชีวิตแรกที่เป็นคริสตัง และครึ่งหลังที่ติดตามพระเจ้าอย่างเข้มข้น ก้าวต่อก้าว ช้อตต่อช้อต คือการได้อ่านพระคัมภีร์ที่เปลี่ยนชีวิตอย่างมากมาย ชีวิตเมื่อก่อนก็ไม่ได้แตกต่างจากคนอื่นๆ ที่มุ่งแสวงหาแต่เงิน งาน เกียรติ ความรัก ความสนุกสนาน เพลิดเพลินให้กับชีวิต

ตอนเด็กๆ เราจะได้ยินพระคำพระเจ้าเฉพาะตอนเข้าวัดวันอาทิตย์ และในบทสวดมนต์ที่ต้องท่องจนขึ้นใจ แต่ไม่ได้ลึกซึ้ง เหมือนท่องไปให้หมดหน้าที่ไปวันๆ สิ่งดีๆ ที่ได้จากการใช้เวลาเจ็ดปีในคอนแวนต์คือคำพูดที่ดี ไม่หยาบคาย การขยันทำงานหนัก ทั้งในการเรียนและภารกิจที่เราได้รับมอบหมาย อาทิ ทำความสะอาดหอพัก เลี้ยงหมู ปลูกผัก ดอกไม้ขาย ความมีระเบียบ วินัย

มองย้อนหลังแล้วหากเราได้รับการปลูกฝังให้รักการอ่านพระคัมภีร์ตั้งแต่ตอนนั้น ชีวิตชาวอารามคงไม่หลงเจิ่นไปจากทางของพระเจ้าได้ขนาดนี้ ตอนหลังไปพบคำนำในพระคัมภีร์คาทอลิคแล้วชื่นใจที่ผู้ใหญ่ออกมายอมรับความบกพร่องที่ไม่ได้ปลูกฝังคนรุ่นก่อนตรงนี้ แต่ยังไม่สายถ้าจะเริ่มใหม่ตอนนี้ นับเป็นนิมิตหมายที่ดี เราถามหลายคนที่คร่ำเคร่งในการแก้บาป รับศิลในเรื่องพระคำ เขามักตอบเรื่องนี้อย่างลางเลือน ไม่รู้เล่มไหนสอนอะไร ใครเป็นใครในพระคัมภีร์ก็ไม่รู้ เมื่อได้ศึกษาประวัติศาสตร์ของศาสนจักรจึงเริ่มเข้าใจว่าทำไมคริสตังจึงไม่ได้รับการปลูกฝังเรื่องนี้ เหตุผลหลักๆ คือพระคัมภีร์มีให้ผู้ประกอบพิธีมิสซา หรือนักบวชอ่านเท่านั้น ไม่ใช่สำหรับสามัญชน คนธรรมดาสมัยก่อนหากอยากแปลพระคัมภีร์ไว้อ่านเองถึงกับโดนฆ่าตายก็มี

Image

Dig deeper in the Word of God until you find the source of Living Water!

Nawa Bat Abba

 

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s