ลูกที่รักของพระเจ้า Thanks God we are His beloved children, not orphans!

Constantly DELETE all the cruel words people throw at you,
remember only what are good and worthy!
หมั่นลบคำพูดแง่ลบ แง่ร้ายที่เหมือนขยะเน่าติดเชื้อออกจากใจทุกๆ วัน
จดจำแต่สิ่งที่ดีๆ คัดเอาไว้แต่คำพูดที่เสริมสร้างใจให้แข็งแกร่ง
รักษาใจให้บริสุทธิ์ ใสสะอาดทุกๆ วัน

Image

ตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุด
เลือกผิดเพียงครั้งเดียว
อาจมีผลกระทบทั้งชีวิต
Choose the best choice for yourself,
so you can avoid many tragic consequences!

Image

We are beautifully made ^^
“เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ประกอบการดี” (เอเฟซัส 2:10) คำว่าบทกวีในภาษาอังกฤษนั้นมาจากคำกรีกคำเดียวกับที่แปลว่า “ฝีพระหัตถ์” คุณเป็นงานศิลปะจากฝีพระหัตถ์ของพระเจ้า ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่มาจากสายการผลิตในโรงงาน ซึ่งผลิตจำนวนมากชิ้นโดยไม่ใช้ความคิด คุณเป็นผลงานสั่งทำพิเศษ มีชิ้นเดียวในโลก เป็นผลงานชิ้นเอกขนานแท้ RWArren

Image

Orphans ask for blessings but sons and daughters do whatever their Father bless!

Thanks God we are His beloved children, not orphans!

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s