ที่ลี้ภัยของข้าพระองค์ และป้อมปราการของข้า My mighty fortress!

Image
Jaffa Gate at Jerusalem with Cindy: October 2010
เพื่อนพาปีนขึ้นไปชมกำแพงจัฟฟาที่เมืองเยรูซาเล็ม
แล้วมองผ่านช่องหินที่เจาะไว้แอบดูศัตรูที่จะมาโจมตี
^^
ทำให้นึกถึงพระคำที่บอกว่า “พระนามของพระเจ้าเป็นป้อมเข้มแข็ง
คนชอบธรรมวิ่งเข้าไปในนั้นและปลอดภัย”
ป้อมปราการโบราณนั้นจะมีคูเมืองหรือแม่น้ำล้อมรอบ
ก่อนจะถึงกำแพงหินสูงแน่นหนาเท่าตึกหลายๆ ชั้น
กำแพงหนาขนาดเอารถยนตร์ขึ้นไปวิ่งได้รอบๆ
มีทหารรายล้อมกำแพงตลอดเวลา
แล้วพร้อมจะยิงอาวุธเข้าใส่ข้าศึกที่มาปะทะทุกเมื่อ
แต่รู้ไหมว่าในป้อมโบราณที่มั่นคงแข็งแรงในหัวเมืองต่างๆ นั้น
มีสถานที่พักผ่อน และห้องนมัสการพระเจ้าด้วย
เมื่อเราหนีจากการไล่ล่าของศัตรู
เข้าไปพักพิงในป้อมปราการอันเข้มแข็งของพระเยซู
ที่นั่นพระองค์จะปลอบประโลมท่านให้หายตกใจกลัว
ฟื้นฟูจิตใจท่านให้เข้มแข็งขึ้น หายเหนื่อย และเป็นสุข
พร้อมที่จะเผชิญวันใหม่ๆ แม้ว่าจะดี หรือร้าย
ท่านจะเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระคริสต์ผู้เสริมกำลัง
อย่าลืมว่าเราเป็นฝ่ายผู้มีชัยชนะ
และพระเจ้าจะเป็นป้อมปราการล้อมรอบท่านไว้ตลอดเวลา
ชาโลม ~ nawalak

Image

ผู้ทิ่อาศัยอยู่ ณ ที่่กำบังของพระองค์พระผู้สูงสุด
ผู้อยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิฤทธิ์ จะทูลพระเจ้าว่า
“ที่ลี้ภัยของข้าพระองค์ และป้อมปราการของข้าพระองค์
พระเจ้าของข้าพระองค์ ผู้ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจ”

ImageImpressive Romanesque fortress

Impressive 11th-century Romanesque fortress. It houses the church of Santa María.

It was built in the late 11th century on the orders of King Sancho Ramírez I of Aragon, on the remains of an old Roman fortress. It is considered to be the most important Romanesque fortress in Spain. It has an irregular floor plan and a double wall with cylindrical towers. The 12th-century Romanesque church of Santa María is on the interior, and has three naves and a barrel vault. It has capitals decorated with Roman iconography. It was first a royal residence, and later an Augustinian monastery.

Image

หลังจากทำงานอยู่ในธุรกิจโรงแรมมานานยี่สิบปี Abba Father, พ่อก็ส่งเรียนต่อพระคัมภีร์ที่

Bangkok Bible Seminary รุ่น 34 และอยากเรียนเพิ่มอีกด้าน Counseling ถ้ามีโอกาสค่ะ ^^

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s