His Infallible Word ค้นพบหลักฐานจากพระคัมภีร์เรื่องชาวโมอับ

Image

 

เมื่อเร็วๆ นี้มีการค้นพบหลักฐานจากพระคัมภีร์เรื่องชาวโมอับ เมื่อ F.A. Klein, a German missionary มิชชันนารีคนหนึ่งได้ข่าวว่าชาวบ้านค้นพบแท่งหินที่กษัตริย์แห่งโมอับ ซึ่งเป็นการยืนยันจากปากของศัตรูชาวโมอับเอง ที่จารึกถึง “ราชวงศ์ดาวิด House of David” ซึ่งเป็นการยืนยันข้อกังขาได้ว่าดาวิดมีตัวตนจริงๆ หลักฐานที่ค้นพบที่ยืนยันตรงกันกับที่ไบเบิ้ลบันทึกไว้ว่า

 

2 Kings 3:5 แต่อยู่มาเมื่ออาหับสิ้นพระชนม์แล้ว กษัตริย์แห่งโมอับก็กบฏต่อกษัตริย์แห่งอิสราเอล

3:5 But it came to pass, when Ahab was dead, that the king of Moab rebelled against the king of Israel.

3:6 กษัตริย์เยโฮรัมจึงกรีธาทัพออกจากสะมาเรียในครั้งนั้น และทรงเกณฑ์คนอิสราเอลทั้งสิ้น

3:6 And king Jehoram went out of Samaria the same time, and numbered all Israel.

3:7 พระองค์ทรงส่งสารไปยังเยโฮชาฟัทกษัตริย์แห่งยูดาห์ว่า “กษัตริย์แห่งโมอับได้กบฏต่อข้าพเจ้า ท่านจะไปรบกับโมอับพร้อมกับข้าพเจ้าได้หรือไม่” และท่านว่า “เราจะไป เราก็เป็นดังที่ท่านเป็น และประชาชนของเราก็เป็นดังประชาชนของท่าน บรรดาม้าของเราก็เป็นดังม้าของท่าน”

3:7 And he went and sent to Jehoshaphat the king of Judah, saying, The king of Moab hath rebelled against me: wilt thou go with me against Moab to battle? And he said, I will go up: I am as thou art, my people as thy people, and my horses as thy horses.

3:8 แล้วท่านว่า “เราจะขึ้นไปทางใด” เยโฮรัมทรงตอบไปว่า “ไปทางถิ่นทุรกันดารเมืองเอโดม”

3:8 And he said, Which way shall we go up? And he answered, The way through the wilderness of Edom.

3:9 กษัตริย์แห่งอิสราเอลจึงเสด็จไปพร้อมกับกษัตริย์แห่งยูดาห์ และกษัตริย์แห่งเอโดม และเมื่อทั้งสามกษัตริย์เสด็จอ้อมไปได้เจ็ดวันแล้วก็หาน้ำให้กองทัพและให้ สัตว์ที่ติดตามมานั้นไม่ได้

3:9 So the king of Israel went, and the king of Judah, and the king of Edom: and they fetched a compass of seven days’ journey: and there was no water for the host, and for the cattle that followed them.

 

The Moabite Stone
      The Moabite Stone

Size and Description

 

Language: Moabite (a West Semitic Language)
Medium: basalt (black-bluish) stone stele
Size: 1.15 meters high 60-68 centimeters wide
Length: 39 lines of writing
Honoree: Mesha, king of Moab (late 9th century BCE)
Approximate Date: 830 BCE


Photo of the Mesha Stele (Moabite Stone)

The Moabite Stone was discovered in 1868 about 20 miles east of the Dead Sea. What is most amazing is that it mentions “Israel,” “Yahweh” and the “House of David.” It is now in the Louvre Museum in Paris.

 

Mesha Stele (Moabite Stone)
In the Bible it says that Mesha the king of Moab was paying tribute to Israel and that they suddenly stopped: “Mesha, king of Moab rebelled against the king of Israel…” (2 Kings 3:5). Well, Mesha made his own record of this rebellion, and the record has been found. It is known today as “The Mesha Stele” or the more popular designation “The Moabite Stone.” It was found in 1868 at Dibon, in Moab. Dibon is located 20 miles east of the Dead Sea. Amazingly enough it was discovered by chance by F.A. Klein, a German missionary who had heard rumors of this stone while visiting the area. It was a bluish basalt stone, about 4 feet high and 2 feet wide, and 14 inches thick, with an inscription from king Mesha. When it was found the Berlin Museum negotiated for it while the French Consulate at Jerusalem offered more money.

The next year some local Arabs, realizing all that was at stake, laboriously hoisted it out of the earth and lit a fire around it, and after pouring cold water on it they chipped away several large pieces which they distributed among a few of them. Later the French re-assembled 669 of the estimated 1100 consonants from the pieces and preserved the inscription. It now remains in the Louvre Museum in Paris.

Source: http://www.bible-history.com/resource/ff_mesha.htm

The Moabite Stone

“The skeptics’ claim that King David never existed is now hard to defend. Last year the French scholar Andre Lemaire reported a related “House of David” discovery in Biblical Archaeology Review. His subject was the Mesha Stele (also known as the Moabite Stone), the most extensive inscription ever recovered from ancient Palestine. Found in 1868 at the ruins of biblical Dibon and later fractured, the basalt stone wound up in the Louvre, where Lemaire spent seven years studying it. His conclusion: the phrase “House of David” appears there as well. As with the Tel Dan fragment, this inscription comes from an enemy of Israel boasting of a victory–King Mesha of Moab, who figured in the Bible. Lemaire had to reconstruct a missing letter to decode the wording, but if he’s right, there are now two 9th century references to David’s dynasty.”

– TIME Magazine                                 
December 18, 1995 Volume 146, No. 25

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s