การทนทุกข์ด้วยความสงบเหมือนพระเยซู Passion of Christ!

พระเยซูได้ตรัสว่า “ศิษย์ไม่ใหญ่กว่าครูและทาสไม่ใหญ่กว่านายของตน” (มธ. 10:24-25)

 

“จงสรรเสริญพระเจ้า พระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา

พระบิดาผู้ทรงความเมตตา พระเจ้าแห่งการปลอบประโลมใจทุกอย่าง 

พระองค์ ผู้ทรงปลอบประโลมใจเราในการทุกข์ยากทั้งสิ้นของเรา

เพื่อเราจะสามารถปลอบประโลมใจคนเหล่านั้นที่มีความทุกข์ยากอย่างใดอย่าง

หนึ่งได้ ด้วยการปลอบประโลมใจซึ่งตัวเราเองได้รับจากพระเจ้า”

 

Image

The day that Elisa’s dream comes  true, the graduation of her only son!

 

เมื่อเราต้องทนกับการเสาะหาอนามัย รพ เพื่อล้างแผลที่สีข้าง เหมือนรอยแผลที่ Jesus ได้รับบนกางเขนนั้นทำให้เรานึกถึงว่าไม่มีความทุกข์ทรมาณใดๆ ที่เราเจอโดยที่พระองค์ไม่เคยทนทุกข์มาก่อนเรา และเป็นพระผู้เดียวในโลกที่รักมนุษย์ทุกคนจนยอมตายแทนได้ พระในโลกนี้พยายามถ่ายทอดคำสอนดีๆ ให้คนรุ่นหลังหลุดพ้นทุกข์ แต่ยังไม่มีพระองค์ใดที่ยอมทนทุกข์จนตายเพราะรักเพื่อให้มนุษย์หลุดพ้นจากบาปกรรมเลยแม้แต่คนเดียว

แม้แต่บางครั้งที่การหายใจติดๆ ขัดๆ จนหมอต้องให้อ้อกซิเจนนั้น พระเยซูเองก็ต้องพยายามยันกายขึ้นจากการหน่วงของสองแขนที่ถูกตรึงแน่น เพื่อสูดลมแต่ละเฮือก ช่างเหมือนกันกับตอนที่เราเองถูกจับมัดไว้ข้างเตียงเพราะมีท่อเสียบผ่านคอเป่าออกซิเจนตรงเข้าปอดเพื่อช่วยหายใจ พระเยซูต้องเจ็บปวดอย่างทุลัก ทุเลด้วยการพยายามที่จะสูดลมหายใจเข้าปอดเป็นเฮือกสุดท้าย ก่อนพูดว่า “สำเร็จแล้ว” หรือ ” All your sins are PAID”

 

การทนทุกข์ด้วยความสงบเหมือนพระเยซูที่สงบ ไม่ปริปากตอบโต้ต่อคำด่าทอ ปรามาสของศัตรูต่อหน้าปิลาตนั้น ขอให้พระเจ้าได้รับเกียรติและพระสิริสืบไปเป็นนิจ “ศิษย์ไม่ใหญ่กว่าครูฉันท์ใด การทนทุกขข์ของเราในวันนี้ก็ไม่มีทางจะมากเกินกว่าที่พระองค์เคยทนเพื่อเรามาก่อนเลย”

Image19 June 2013 Ice grad from Humber College, 18 June is his HBD!

Image

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s