คำวิงวอนขอการปกป้องคุ้มครอง DAILY PRAYER COVERING

พระบิดาที่รัก

ลูกขอวิงวอนถ้อยคำอธิษฐานนี้โดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในนามพระเยซูคริสต์ ลูกขอผูกมัด ขอขนาบและทำให้สิ่งต่อไปนี้ไร้ผล นั่นคือ การแตกแยก การไม่ลงรอย การไม่เป็นหนึ่งเดียวกัน ความขัดแย้ง ความโกรธ ความฉุนเฉียว การฆาตกรรม การวิพากษ์วิจารณ์ การประนาม ความเย่อหยิ่ง การอิจฉา การริษยา การนินทา การกล่าวร้าย การพูดในสิ่งชั่วร้าย การบ่นว่า การโกหก การสอนผิด การสำแดงผิด หมายสำคัญและการอัศจรรย์จอมปลอม ความยากจน การกลัวความขาดแคลน วิญญาณแห่งความขลาดกลัวต่างๆ วิญญาณของการบ่นและการต่อว่า วิญญาณที่เป็นอุปสรรคขัดขวาง วิญญาณแห่งการแก้แค้น วิญญาณแห่งการหลอกลวง วิญญาณศาสนา วิญญาณลึกลับ วิญญาณพ่อมดหมอผีผู้ถือเวทมนตร์
(รวมทั้งวิญญาณเยเซเบล เดไลลา อโปลิยองและอับซาโลม) และวิญญาณที่เป็นปฏิปักษ์พระคริสต์

ขอโลหิตพระเยซูชโลมอยู่เหนือลูก ลูกขอผูกมัดคำสาปแช่งที่ได้เคยถูกพูดเข้ามาในชีวิตลูก ลูกขออวยพรคนที่สาปแช่ง และลูกขออวยพรต่อคนที่มุ่งร้ายต่อลูก ***ลูกขอผูกมัดคำพิพากษากล่าวโทษทุกอย่างที่มีคนพูดใส่ลูก และที่ลูกเคยพูดต่อผู้อื่นด้วยเช่นกัน ลูกผูกมัดอำนาจของคำพูดในแง่ลบจากผู้อื่น ลูกขอผูกมัดและทำให้เป็นโมฆะในทุกคำอธิษฐานที่ไม่ได้เกิดจากการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์***
(ไม่ว่าจากคนทรงเจ้า การผูกมัดฝ่ายวิญญาณ พ่อมดหมอผี การเผยพระวจนะเทียมเท็จที่ได้ถูกใส่มาในลูก)

ในนามพระเยซู ลูกขอผูกมัดอำนาจมืดจากทุกแหล่ง ลูกใช้นามพระเยซูดั่งอาวุธสงครามที่จะทะลุทะลวง ทำให้เป็นโมฆะและทะลายกำแพงป้องกันของเวทมนตร์คาถาทุกรูปแบบ
(ทั้งกุญแจของสงคราม พ่อมดหมอผี เวทมนตร์ของพวกอินเดียแดง วูดู)

พวกหมอผี ซาตานทั้งหลาย ลูกขอสั่งทำลายอำนาจของคำสาปแช่งทั้งหมด
(คำสาป คำก่อกวน มนต์เสน่ห์ สิ่งผูกมัดทางเพศ ความคิดและคำอธิษฐานของพวกทรงเจ้าเข้าทรงต่างๆ เวทมนตร์คาถาทั้งหมด อาคมทั้งหลาย เวทมนตร์มายา วูดู การสะกดจิตทุกรูปแบบ สิ่งนำโชคต่างๆ ยาเสน่ห์ สิ่งที่ทำให้เกิดการคลั่งไคล้มัวเมา)

ความตาย ความพินาศ ความเจ็บป่วย ความเจ็บปวด ความทรมาน อำนาจของกิเลส ยุทธวิธีของพวกทรงเจ้าเข้าทรง คำอธิษฐานผูกมัดและคำอธิษฐานที่ใช้การเผาธูปเผาเทียนและทุกสิ่งอย่างที่ถูกส่งมาต่อต้านลูกและสมาชิกในครอบครัว ลูกใช้นามพระเยซูตัดสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด

***พระบิดาเจ้า ลูกขอที่พระองค์จะส่งกองทัพทูตสวรรค์มานำสิ่งทั้งหมดที่เป็นของอำนาจมืดวิญญาณชั่วที่มาเกี่ยวข้องกับคำสาปแช่งในครอบครัวของลูกและกิจการงานของพวกมัน ให้มันเกิดความสับสนวุ่นวาย ให้พวกมันไปยังสถานที่ที่พระองค์ต้องการให้พวกมันไป ลูกเป็นลูกพระเจ้า ลูกขอต่อต้านวิญญานชั่ว ไม่มีอาวุธใดที่ถูกทำขึ้นเพื่อต่อต้านลูกจะจำเริญได้ ลูกสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า ลูกใช้สิทธิอำนาจในวันนี้ ในนามพระเยซู***

ขอความเจริญรุ่งเรืองเป็นของลูก เพื่อที่ลูกจะเดินในความรักของพระองค์ ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำพาลูกในวันนี้ เพื่อลูกจะแยกแยะได้ระหว่างความชอบธรรมและความอธรรม ลูกใช้สิทธิอำนาจเหนือซาตานและลูกสมุนของมัน ตลอดจนผู้คนที่ได้รับอิทธิพลจากพวกมัน ลูกประกาศว่าซาตานและลูกสมุนอยู่ใต้ฝ่าเท้า และพวกมันจะยังคงอยู่ที่นั่นตลอดวันเวลา

***โดยทางพระเยซูคริสต์ ลูกเป็นคนชอบธรรมของพระเจ้า ลูกเป็นของพระองค์ ซาตาน เจ้าถูกผูกมัดแล้วจากครอบครัว จิตใจ ร่างกาย บ้านและฐานะทางการเงินการทองของลูก ลูกขอประกาศว่าลูกได้รับการรักษาให้มีชีวิตที่ครบถ้วนบริบูรณ์ ลูกเจริญรุ่งเรือง มีชีวิตยืนยาว หนักแน่นมั่นคง แข็งแกร่ง ไม่คลอนแคลน เกิดผลมาก ถูกต้องบริสุทธิ์ เต็มไปด้วยสันติสุข ความอดทนและความรัก ไม่ว่าลูกทำสิ่งใด สิ่งนั้นก็จะเจริญรุ่งเรือง เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้จัดเตรียมทุกอย่างเพื่อลูก ***

ลูกมีสิทธิอำนาจเหนือซาตาน ผีร้ายวิญญานชั่ว ตลอดจนสัตว์ร้ายและสิ่งชั่วร้ายทั้งหลาย

พระบิดาเจ้าข้า ลูกอธิษฐานสำหรับพันธกิจที่พระองค์มอบให้ลูก ขอเจิมลูกในการทำทุกสิ่งอย่างที่พระองค์ทรงเรียกให้ลูกทำ และลูกขอเรียกการจัดเตรียมจากฟ้าสวรรค์เบื้องบน ทรงเปิดประตูแห่งโอกาส ขอทรงบัญชาการพบกับพระองค์/การสัมผัสพระองค์หน้าต่อหน้า รวมทั้งการเจิมในตำแหน่งสำหรับพันธกิจของพระองค์

***ลูกเรียกการปกปักรักษา/การปกป้องล้อมรอบลูก คู่ครอง และลูกๆ (ชื่อ) ตลอดวันคืนของลูก ลูกขอพระเจ้า ในนามพระเยซู ขอทรงส่งกองทัพทูตสวรรค์ลงมาห้อมล้อมชีวิตลูก คู่ครอง และลูกๆ ในวันนี้ โปรดส่งทูตสวรรค์ลงมารอบล้อมบ้านของลูก ทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกครอบครอง ตลอดทั้งวิญญานจิตและร่างกายของพวกลูกทุกคน ลูกขอทูตสวรรค์ลงมาปกป้องบ้านของลูกจากการรุกรานทุกรูปแบบ ขอทูตสวรรค์ปกป้องลูกและครอบครัวของลูกจากอำนาจมืดวิญญาณชั่วทั้งปวงตลอดจนจากการโจมตีทั้งฝ่ายร่างกายและจิตใจ

ลูกทูลขอทั้งหมดเหล่านี้ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน-***

Translated by Melanie

Edited by Nawalak

October 8, 2013

Credit: Eagle Worldwide Ministries – Russ Moyer

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s