โมเสสข้ามทะเลแดง Moses and the Red Sea Crossing

Image

หลักฐานที่ยังมีให้เห็นจนถึงปัจจุบันถึงจุดที่โมเสสพาชาวยิวเดินข้ามหุบเขาสูงชันมาจนถึงหาดใหญ่กว้างในฝั่งไซนาย

ก่อนข้ามสันดอนทรายที่กว้างและเรียบหลายกิโลเมตรใต้น้ำช่วงทะเลแหวก

ไปยังดินแดนมีเดียนบ้านของพ่อตาโมเสส หรือซาอุดิอารเบียในปัจจุบัน

เส้นทางเหล่านี้โมเสสคงคุ้นนเคยดีช่วงที่เลี้ยงแกะอยู่ในแถบนี้สี่สิบปี

พระเจ้าแสนดี ทรงนำประชากรของพระองค์ให้พ้นจากศัตรูน่ากลัว ชาวฟิลิสเตีย มาสู่ทางที่ปลอดภัยกว่า

 

การค้นหาร่องร้อย ของประวัติศาสตร์ช่วงหนึ่งที่ ยิ่งใหญ่ และอัศจรรย์ จนยากที่จะเชื่อ คน 2ล้านคน ข้ามทะเลที่มีความลึก 800 เมตร ไกลกว่า 18 กิโลเมตร พร้อมกับการไล่ติดตาม ของกองทัพฟาโรห์ แห่งอียิปต์ รถม้ากว่า 20,000 คัน ที่ต้องถูกทำลายอยู่ใต้ท้องทะเล เรามาติดตามการสำรวจ ครั้งนี้ด้วยกัน

• สถานที่ตั้งเดิม ในอดีต มีเส้นทางที่ถูกค้นพบ จากพระคัมภีร์อพยพ ช่วงเวลาที่อิสราเอล หนีออกจากประเทศอียิปต์ พวกเขาน่าจะอยู่กันเป็นบริเวณ ทางเหนือของอ่าวสุเอซ และเดินทางออกจากอียิปต์ เหตุการณ์ข้ามทะเลแดง มีหลายคนคิดว่า มีน้ำตื้น ซึ่งในขณะนั้นอาจจะเป็นช่วงที่กระแสน้ำ พัดผ่านไปพอดี อาาจะเป็นเหตุการณ์ น้ำขึ้นน้ำลง บริเวณดังกล่าวไม่น่าจะเป็น สถานที่ที่ถูกล่าวในพระคัมภีร์ได้ เพราะว่าไม่ตรงกับที่พระคัมภีร์บรรยายไว้ และบริเวณน้ำตื้น ไม่น่าจะเป็นบริเวณที่สามารถจมกองทหารทั้งหมดของอียิปต์ได้ ในขณะที่พวกเขาก็เดินนำหน้ากองทัพอียิปต์ไป ยังฝั่งตรงข้าม ภายหลังจากการข้ามทะเลแดง พระคัมภีร์ไบเบิล กำลังบอกกับเราว่า พวกเขาเดินทางต่อไปยัง ภูเขาของพระเจ้า หรือภูเขาซีนาย ที่อยู่ในดินแดน มีเดียน (Midian) มีเดียน ไม่ได้อยู่ในบริเวณที่เราเรียกว่า คาบสมุทรซีนาย ในวันนี้ มันอยู่ใน ซาอุดิอาระเบีย และสามารถพบได้ในแผนที่ส่วนใหญ่ ที่ตั้งภูเขาแต่เดิม ถูกคนพบโดย คนของพระเจ้าคอนสแตนติน ซึ่งเป็นผู้ค้นพบ สถานที่หลายๆแห่ง ที่น่าเชื่อถือ ตามพระคัมภีร์ อย่าเช่นสถานที่ประสูติ ของพระเยซูคริสต์ ตั้งแต่ศตวรรษที่4 อยู่รอบๆดินแดน ปาเลสไตน์ แต่ไม่มีหลักฐานใดๆ ทางโบราณคดี ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายผู้คน ตลอด40ปี ของ พระธรรมอพยพ ที่เกิดขึ้น ณ คามสมุทรซีนายเลย

 

• นักโบราณคดีจำนวนมากไม่เชื่อถือตาม พระคัมภีร์ไบเบิิล ว่าถูกต้องต้องแม่นยำ ในฐานะพระคำของพระเจ้า เกี่ยวกับเหตุการณ์ ในการอพยพของชนอิสราเอล พวกเขาสงสัย เกี่ยวกับข้อความที่บรรยายไว้ในพระคัมภีร์ เพราะว่ามีหลักฐานทางโบราณคดีไม่เพียงพอ และไม่มากพอที่จะเชื่อ • สถานที่ข้ามทะเลแดงที่ถูกพบโดย Ron Wyatt Ron Wyatt ค้นหาตามการบันทึกของพระคัมภีร์ไบเบิล และเชื่อว่าชาวอิสราเอล อาศัยอยู่บริเวณ สามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนล์(Nile) หรือ พื้นที่ของ Ramses และ ที่ตั้งค่ายแรก น่าจะอยู่ทางเหนือ ของ อ่าวซูเอซ(Gulf of Suez) หรือ Succoth เป็นที่ของการเริ่มต้นเดินทางใน พระธรรมอพยพ นี้เป็นจุดแรก ที่พวกเข้าตั้งค่าย จนกระทั่งเดินทางต่อไปตามพื้นที่ทุรกันดาร ของทะเลแดง หรือที่วันนี้เราเรียกว่า คาบสมุทรซีนาย และการผจญภัย ที่อ่าวอกาบา(Aqaba) ( Iพงศ์กษัตริย์ 9:26 เรียกบริเวณนี้ว่าทะเลแดง) ถิ่นทุรกันดารที่พวกเขาติดอยู่

 
ภาพ: Ron Wyatt ยืนอยู่บริเวณ Wadi Watir ที่นำสู่อ่าวอกาบา

เมื่อ การเดินทาง เข้าสู่ดินแดนรกร้างของแถบทะเลแดง ในอพยพ 13:18 เพื่อหลลีกเลี่ยงกองทัพฟาร์โรห์ พระเจ้าบอกโมเสส ให้ลงไปทางทิศใต้ ดังนั้นพวกเขาจึงมุ่งตรงไปตลอด ทางเลียบน้ำ หรือ หุบเขา(ลักษณะเป็นแบบcanyon) ที่เรียกว่า Wadi Watir บันทึกใน อพยพ 14:3 ( ฟาโรห์ จะกล่าวถึงชนชาติอิสราเอล ว่า ‘พวกเขาติดอยู่บนบก ถิ่นทุรกันดารนั้นกั้นเขาไว้แล้ว’)

 
ภาพ: Wadi Watir เส้นทางสู่ การข้ามทะเลแดง

ชาวอิสราเอลคิดว่า โมเสสตัดสินใจผิดที่นำพวกเขามายังเส้นทางนี้
• หาดไหนที่เป็นจุดข้ามทะเลแดง เมื่อมาถึงชายหาด ชาวอิสราเอล ก็เหมือนติดกับ เหมือนกับว่า พวกเขาไม่สามารถย้อยกลับได้เสียแล้ว เพราะว่า ไม่สามารถตรงกลับไปยังทิศเหนือได้ ป้อมปราการของอียิปต์อยู่นั้นเสียแล้ว อิยิปต์ยกทัพตามมา (ป้อมPihahiroth ยังคงอยู่จนทุกวันนี้ )

 
ภาพ : ป้อมPihahiroth และยังเต็มไปด้วภูเขามากมาย ขวางพวกเขาอยู่ ทางทิศใต้ ภูเขาพามาสู่ที่ทะเล และไม่มีทางผ่านอีกแล้ว (เราสามารถที่จะเห็นชายหาด และภูเขานี้ได้ในปัจจุบัน) ผู้คนต่างโกรธโมเสสที่นำเขามาสู่ พื้นที่ที่ถูกติด และไปไหนไม่ได้อีกแล้ว และจะต้องตายอย่างแน่นอน

 
Ron มองหาในแผนที่ถึงบริเวณไหนที่จะสามารถที่จะรองรับคนได้ 2ล้านคน สามารถที่จะรองรับ ชาวอิสราเอลทั้งหมดได้ และพบเพียงพื้นที่เดียวเท่านั้น “Nuweiba Egypt” ชายหาด ที่Nuweiba เป็น ชายหาดที่ใหญ่มาก และมากพอที่จะรองรับคนของโมเสสได้ ปััจจุบันนเราจะได้พบกับโรงแรม และหมู่บ้านเล็กๆที่นั้น

ภาพ: หาดNuweiba และโรงแรม

• เสาหินแกรนนิตของซาโลมอน ในปี 1978 Ron Wyatt และ ลูกชายของเขา 2คน เดินทางไปยังหาด Nuweiba เพื่อดำน้ำสำรวจอ่าว ค้นหาพวกอะไหล่รถรบในสมัยนั้น หรืออะไรก็ได้ ที่น่าจะเป็นหลักฐาน ที่สามารถบอกได้ว่า สถานที่นี้เป็นที่จริงที่เกิดเหตุการณ์ ข้ามทะเลแดง

 
ที่นั้นรอน พบหินแกรนนิตสีแดง สูง 17 ฟุต เป็นเสาแบบฟินีเซีย (Phoenician) เสาจมอยู่ใต้น้ำ Ron Wyatt บอกว่ามันแสดงให้เห็นว่า ถึงกองทัพอิสราเอล และการอาศัยอยู่ของชาวอิสราเอลในเวลานั้น มันทำด้วคอนกรีต ภายหลังได้ค้นพบเสาในลักษณะเดียวกันอีกใน จุดอื่นของอ่าว ในซาอุดิอาราเบีย และมีข้อความภาษาฮิบบรู จารึกไว้ถึง อียิปต์ การตาย น้ำ ฟาโรห์ พระเยโฮวา และซาโลมอน กษัตริย์ซาโลมอน สร้างเสาหินนี้ 400ปีหลังจาก เหตุการณ์อัศจรรย์การข้ามทะเลแดงบนพื้นแห้งๆ ท่าเรือของโซโลมอน อยู่ทางทิศเหนือ ของอ่าวอกาบา ที่Elath (I พงศ์กษัตริย์ 9:26) และเขาคุ้นเคยกับ การข้ามทะเลแดงมาก เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ของเขา พระคัมภีร์บันทึก เกี่ยวกับเสานี้ใน อิสยาห์ 19:19 ( ในวันนั้นจะมี แท่นบูชาแท่นหนึ่ง แด่พระเจ้าในท่ามกลาง แผ่นดินอียิปต์ และมี เสาศักดิ์สิทธิ์ แด่พระเจ้า ที่พรมแดน) คุณสามารถไปเยี่ยมชมชายหาด และไปชมเสานี้ได้

• ลักษณะทั่วๆไปของพื้นที่ใต้ทะเล พระเจ้าทำให้เกิดลมทางด้านตะวันออก เกิดขึ้นเป็นแรงกระแทก ที่พื้นน้ำ แยกน้ำออกจากกันเป็นระยะทางประมาณ 10 ไมล์ หรือประมาณ 18กิโลเมตร เพื่อให้อิสราเอล เดินข้ามไปอย่างปลอดภัย ทางข้ามนี้กว้างประมาณ ครึ่งไมล์ บนพื้นใต้ทะเลที่มีลักษณะเอียงเล็กน้อย ของทะเลแดง ไปสู่ชายหาดที่ซาอุดิอาราเบีย ส่วนความลึกของทะเลแดง ก็จะอยู่ที่ 2,600 ฟุต ราวๆ800 เมตร แต่บริเวณโดยรอบมีจุดที่ลึก ที่สุดถึง1,600 เมตร

Image

ล้อรถรบทำด้วยทองคำแบบเดียวกับที่ค้นพบในทะเลแดง

 

• พบล้อรถรบสมัยโบราณในทะเลที่Nuweiba !

 
ภาพ: ล้อรถรบสมัยโบราณ ที่แสดงให้เห็น ใต้ทะเล ค้นพบโดย Ron Wyatt ด้วยเครื่องที่ใช้ฟังความถี่ของวัตถุต่าง จากเรือของเขา เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ค้นหาทองคำ คัมภีร์ไบเบิลกล่าวว่า รถรบสมัยโบราณทั้งหมดของอียิปต์ และรถม้า600 คันมีพื้นที่ทำด้วยทองคำ ในกองทัพอียิปต์ ที่ไล่ติดตามคนของพระเจ้า เป็นที่น่าคิดว่า รถม้ากว่า 20,000 คัน ถูกทำลายในวันนั้น และรูปขวา คือ ภาพของรถรบรถม้าสมัยโบราณของอียิปต์ ที่มีซี่ล้อ 4 และ6 ซี่ ที่ถูกพบในอ่าว และเป็นรถม้าที่นิยมใช้ในช่วง เวลานั้น


กระดูกส่วนตะโพกมนนุษย์ ที่ถูกหิน ปะการัง ครอบคลุมไว้ ขณะนี้กำลังอยู่ในห้องทดลอง ณ มหาวิทยาลับStockhom และน่าจะเป็นกระดูกผู้ชายสูงประมาณ 165-170 เซนติเมตร

 
ล้อรถสมัยโบราณ และโครงกระดูกม้า ที่กลายเป็นปะการัง จมอยู่ใต้พื้นทราย

http://www.weareimpact.com

http://www.arkdiscovery.com/red_sea_crossing.htm

http://www.wyattmuseum.com/red-sea-crossing.htm

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s