แด่คนดีที่ไม่ได้ไปสวรรค์ RIP all good men

มีคนดีๆ มากมายที่เคยคุยด้วย เขาไม่ต้องการพระเจ้า เพราะเขามั่นใจว่าความดีที่เขาทำ จะช่วยให้เขาไปสวรรค์ได้ เขารักษาศีลห้า ไม่โกหก ไม่ฆ่าสัตว์ เขามั่นใจขนาดลั่นวาจาว่าหากวิธีที่เขาปฏิบัติในศีลในธรรมขนาดนี้แล้วยังไม่ได้ไปสวรรค์ จะลงนรกก็ยอม ฟังแล้วถึงกับอึ้ง ใช่ น่าเสียดายจริงๆ นะ สำหรับคนที่ทุ่มเททำความดีมาตลอดชีวิตแล้วยังไม่ได้ไปสวรรค์ ช่างไม่ต่างจากคนดีในหนังสือมัทธิว 19 ซึ่งได้พูดถึงชายที่แสนดีมากๆ คนหนึ่งมาทูลถามพระเยซูว่า “ท่านอาจารย์ ข้าพเจ้าจะต้องทำดีอะไรบ้างจึงจะได้ชีวิตนิรันดร์?” พระเยซูทรงตอบว่า “หากท่านปรารถนาจะเข้าสู่ชีวิต จงเชื่อฟังบทบัญญัติที่ว่า อย่าฆ่าคน อย่าล่วงประเวณี อย่าลักขโมย อย่าเป็นพยานเท็จ จงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้า และจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง” ชายหนุ่มคนนั้นทูลว่า “ทุกข้อเหล่านี้ข้าพเจ้าถือรักษามาตลอด ยังขาดอะไรอีกบ้าง?” (สุดยอด นายแน่มาก) พระเยซูตรัสตอบว่า “หากท่านปรารถนาจะเป็นคนดีพร้อม จงไปขายทุกสิ่งที่มีและแจกจ่ายให้คนยากจนแล้วท่านจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์ จากนั้นจงตามเรามา” เมื่อชายหนุ่มได้ยินเช่นนั้นก็จากไปด้วยความเศร้าเพราะเขาร่ำรวยมาก (หากคนจนๆ โดนท้าทายเรื่องนี้ก็คงไม่มีปัญหา แต่ละคนก็มีความอ่อนแอในเนื้อหนังที่แตกต่างกันออกไป เรามักจะเลิก “กับดัก” ส่วนตัวยากที่สุด แต่กับดักของชายคนนี้คือเรื่องเงินนั่นเอง) แล้วพระเยซูตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านว่าเป็นการยากที่คนรวยจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ เราบอกอีกว่าให้อูฐลอดรูเข็มก็ยังง่ายกว่าที่คนรวยจะเข้าในอาณาจักรของพระเจ้า” (คนไทยบางคนชอบพูดว่าตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้ แต่ก็ยังมุ่งหาแต่เงินจนลืมครอบครัว) เมื่อเหล่าสาวกได้ยินเช่นนั้นก็ประหลาดใจนักจึงทูลถามว่า “ถ้าเช่นนั้นใครจะรอดได้?”
พระเยซูทรงมองดูพวกเขาและตรัสว่า “สำหรับมนุษย์ก็เป็นไปไม่ได้ แต่สำหรับพระเจ้าทุกสิ่งเป็นไปได้”
ใช่แล้ว หากจะให้มนุษย์หาหนทางเข้าสวรรค์ด้วยตนเอง คงเป็นไปไม่ได้ ด้วยพระเมตตาของพระเจ้าจึงส่งพระเยซูมาตายชดเชยไถ่บาป เพื่อเราจะไม่ต้องปวดหัวแก้โจทย์เลขที่ไม่มีทางแก้ได้ด้วยสมองก้อนเล็กๆ ของเรา พระเยซูมาทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้
เปโตรทูลตอบพระองค์ว่า “ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ละทิ้งทุกสิ่งมาติดตามพระองค์! แล้วข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้อะไรบ้าง?”
พระ เยซูตรัสแก่พวกเขาว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านว่าขณะที่ทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นใหม่เมื่อบุตรมนุษย์ ประทับบนบัลลังก์อันรุ่งเรืองของพระองค์ พวกท่านที่ตามเรามาก็จะนั่งบนบัลลังก์ทั้งสิบสองพิพากษาชนอิสราเอลสิบสอง เผ่าด้วย และทุกคนที่ละทิ้งบ้าน พี่น้องชายหญิง หรือบิดามารดา หรือลูก หรือไร่นาเพราะเห็นแก่เราจะได้รับการตอบแทนร้อยเท่าและจะได้ชีวิตนิรันดร์ สุดยอดเลย อยากลงทุนเล่นหุ้นกับพระเจ้าซักล้าน เพราะจะได้คืนตั้งร้อยล้าน คุ้มสุดคุ้มจริงๆ ไม่มีการลงทุนใดคุ้มเท่านี้อีกแล้ว

อ่านถึงบรรทัดนี้แล้วคุณอยากไปสวรรค์ด้วยการทำดีต่อไปก็ทำไปเถอะ เพียงแต่อยากบอกว่าเสียใจด้วยนะ คุณลงทุนผิดที่ ติดกระดุมผิดเม็ดตั้งแต่ต้นแล้ว เสียดายแทนคนที่เหนื่อยกินลม กินแล้งจริงๆ ขนาดเศรษฐีคนนี้ น่าจะทำความดีกว่าคนไทยเป็นล้าน ยังเหนื่อยเปล่าเลย กลับใจใหม่มาเชื่อฟังพระเยซูดีกว่า คุณจะได้ผลตอบแทนความดีจากการเชื่อฟังพระเจ้าเป็นร้อยเท่า คุ้มค่ากว่าจริงๆ

Image
Matthew 19:16-22:
Now behold, one came and said to Him, “Good Teacher, what good thing shall I do that I may have eternal life?” So He said to him, “Why do you call Me good? No one is good but One, that is, God. But if you want to enter into life, keep the commandments.” He said to Him, “Which ones?” Jesus said, “‘You shall not murder,’ ‘You shall not commit adultery,’ ‘You shall not steal,’ ‘You shall not bear false witness,’ ‘Honor your father and your mother,’ and ‘You shall love your neighbor as yourself.'” The young man said to Him, “All these things I have kept from my youth. What do I still lack?” Jesus said to him, “If you want to be perfect, go, sell what you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven; and come, follow Me.” But when the young man heard that saying, he went away sorrowful, for he had great possessions.
What can we learn from this brief discourse? We see a very polite, respectful, and eager young man who leaves Christ and goes away sorrowful. Why? The story makes it clear that he is young, and Luke tells us he is a ruler (Luke 18:18), possibly a magistrate or a kind of Justice of the Peace.
In the parallel account in Mark, we are told that the young man came “running” up to Christ and “knelt” before him (Mark 10:17), indicating a sense of urgency and respect. He then shows submissiveness and a willingness to be taught when he addresses Jesus as “Good Teacher.” This was not a typical form of address for the Jews at this time. A more respectful greeting may not be found in the entire Bible.
This young man came, not to tempt Christ, but to learn from him. We know that he was not a Sadducee because it is clear that he believed in eternal life and wanted to attain it—an unusual goal in someone of his position and age. A man of wealth will often trust his riches and not be interested in what God has to offer. The young do not often look beyond today, much less to the far reaches of eternity.
This rich young ruler was a very sensible fellow. He knew something must be done to attain this happiness; eternal life is not a game of chance or blind fate. Romans 2:6-7 tells us that we are rewarded for our works, good and bad, and that “eternal life [goes] to those who by patient continuance in doing good seek for glory, honor, and immortality.”
Jesus’ Reply
Christ’s response to all this is interesting. He first establishes that none are truly good except God, and to Him goes all glory. Then Jesus tells him to “keep the commandments,” specifically listing the last six of the Ten Commandments, the ones dealing with human-to-human relationships. The Jews of the time were well-versed in the mechanics of the first four commandments, in terms of the letter of the law, so Christ lists the ones in which they were weakest.
It seems so simple, right? In order to have eternal life, “keep the commandments.” How do today’s professing Christians, who claim the law has been done away, get around this simple instruction? Other verses, such as John 14:15, “If you love Me, keep My commandments,” reinforce this straightforward directive.
The young ruler tells Christ that he has kept the commandments since he was a child. What else should he do? Jesus does not contradict him. In Mark’s account, it says He looked at him and “loved him.” Possibly, this man was adept at keeping the letter of the law, but he was coming up short in abiding by the spirit of the law. Perhaps Jesus saw that he was absolutely sincere in his efforts to abide by those commandments.
Whatever the case, Christ does not attempt to sermonize on this point. The way the young man phrased his question, “What do I still lack?” smacks a bit of pride or self-righteousness. In effect, he says, “I’m keeping the commandments and have done well in that regard all my life. Show me where I’m coming up short.”
Unlike what many of us would do, Christ avoids becoming mired in a dispute about this claim, but gets right to the bottom line: The young man’s love of the world. He tells him to sell his possessions, give the money away, and follow Him as a disciple. Yet, the young ruler was unwilling to do this. His treasure was here on earth. His money exerted a stronger tug on his heart than Christ did. Matthew Henry says in his commentary, “When we embrace Christ, we must let go of the world, for we cannot serve God and money.”
To the young man’s credit, he was not hypocritical. He did not pretend he could do this when he could not. He knew what this meant: Christ’s high standards and his own ambitions and desires were incompatible. Being both thoughtful and well-intentioned, he went away “sorrowful.” http://www.cgg.org

Image

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s