Love of our Father God

ครอบครัวของพระเจ้า

เมื่อเปาโลบอกคริสเตียนชาวโรมให้ “จงรักกันฉันพี่น้อง” ท่านกำลังยกตัวอย่างเพื่อแสดงภาพคริสตจักร ความหมายของคำว่า Philadelphiaหมายถึง “จงรักกันฉันพี่น้อง” อันหมายถึงความสัมพันธ์ในครอบครัว เปาโลนำมาใช้ในคริสตจักรหมายถึงความรักที่พี่น้องในพระคริสต์ควรมอบให้กัน

                คำว่า “brother พี่/น้องชาย) หรือ “พี่/น้องชายหลายคน” (adelphos) ซึ่งเป็นเนื้อหาสำคัญส่วนหนึ่งของคำว่า Philadelphia ซึ่งผู้เขียนพระคัมภีร์ใหม่ใช้เมื่อกล่าวถึง “ครอบครัวคริสเตียน” ประมาณ 220 ครั้งในพระคัมภีร์ใหม่ เริ่มต้นจากหนังสือกิจการความหมายตามตัวคือ “มาจากท้องเดียวกัน” และเป็นรูปแบบที่รวมทั้ง “พี่/น้องชาย” และ “พี่/น้องสาว” นี่เป็นความหมายของ “ครอบครัว” อย่างเห็นได้ชัด เมื่อใช้กับคริสเตียนหมายถึง “พี่น้องผู้เชื่อ”“สมาชิกในครอบครัวพระเจ้า”“พี่น้องในพระคริสต์” และ “สมาชิกในครอบครัวพระเจ้า” (อฟ 2:19) ซึ่งหมายถึง เราได้บังเกิดใหม่เข้าสู่ครอบครัวนิรันดร์ของพระเจ้าเราเกี่ยวข้องกันทางมรดกอันเดียวกัน พระเจ้าทรงรับเราทั้งหลาย “เป็นบุตรบุญธรรม” ในฐานะ “(บุตรชายหญิง) ผ่านทางพระเยซูคริสต์” (อฟ 1:5)

                เปาโลใช้ “พระกาย” เป็นตัวอย่างแสดงให้เห็นว่าคริสเตียนนั้นเป็น “อวัยวะเดียวกัน” เป็นภาพสวยงามที่แสดงให้เห็นว่าคริสตจักรทำหน้าที่อย่างไร ผู้เชื่อทุกคนจำเป็นในแผนการของพระเจ้า และมีความสำคัญยิ่งในแผนการของพระองค์ อย่างไรก็ดี ด้วยตัวอย่างเปรียบเทียบทั้งหมด “ร่างกายมนุษย์” ขยายความได้ถึงความเป็นจริงของ “ครอบครัว” ในแบบที่พระเจ้าออกแบบ ช่วยให้เราซาบซึ้งว่าคริสตจักรที่เข้มแข็งควรเป็นเช่นไร คำอุปมานี้ช่วยขยายมุมมองที่อบอุ่น นุ่มนวล ห่วงใย และ จงรักภักดี พูดสั้นๆ คือเป็นเรื่องอารมณ์และความทุ่มเทของมนุษย์ อีกแง่หนึ่ง เปาโลใช้คำอุปมาเรื่อง “ร่างกาย” ท่านใช้สิ่งที่สัมผัสได้เพื่อยกตัวอย่างว่าสมาชิกทุกคนจำเป็นต้องมีส่วนร่วมในคริสตจักร แต่เมื่อท่านใช้ “ครอบครัว” เป็นคำอุปมา เพื่อสื่อความหมายทางจิตใจในความสัมพันธ์ต่อกันของคริสเตียน

 

ข่าวร้ายและข่าวดี

คำอุปมาเรื่องครอบครัวนั้นเป็นเหมือนทั้ง “ข่าวร้าย”และ “ข่าวดี” ข่าวร้ายคือเด็กๆ เติบโตขึ้นมาโดยไม่รู้ว่าการถูกยอมรับ และการได้รับความรักโดยปราศจากเงื่อนไขที่ทำให้เขารู้สึกมั่นคงนั้นเป็นเช่นไร เขาไม่รู้จักการไว้วางใจผู้อื่น เขาไม่ได้พัฒนาขึ้นแบบคริสเตียน แต่กลับโกหก หลอกลวง เอาเปรียบ เขามีค่านิยมที่แปรปรวนมากกว่ามาตรฐานอันแน่นอนในพระบัญญัติสิบประการ เขาเรียนรู้ที่จะเห็นแก่ตัวมากกว่าเมตตาและแจกจ่าย การเป็นคริสเตียนไม่ได้เปลี่ยนแปลงทัศคติและการกระทำอย่างอัตโนมัติ เขารับการพัฒนาได้ก็ต้องใช้เวลาพอสมควร ดังนั้นเมื่อเขาร่วมกับ “ครอบครัวของพระเจ้า” ตอนแรกจึงไม่รู้ว่าความหมายของความรัก ใส่ใจ ไว้วางใจแบบพี่น้องในพระคริสต์นั้นเป็นเช่นไร

                แต่นี่คือการนำเข้าสู่ข่าวดี พระเจ้าออกแบบคริสตจักร ครอบครัวของพระเจ้าให้เป็น “ระบบผู้ปกครองแบบใหม่” เพื่อนำการเยียวยาฝ่ายจิตใจและฝ่ายวิญญาณมายังผู้คนที่เติบโตมาจากครอบครัวที่มีปัญหา หลายคนเพิ่งเรียนรู้เป็นครั้งแรกว่าการที่จะรักและเอาใจใส่คนอื่นนั้นทำอย่างไร เขาอาจจะไม่เคยรับรู้บรรยากาศแบบนี้มาก่อน นอกจากในคริสตจักร เมื่อคริสตจักรทำหน้าที่อย่างที่พระเจ้าตรัสก็จะทำให้เห็นแบบอย่างของครอบครัวขยายแบบใหม่

                ลองคิดดูว่าเรื่องนี้จะมีความหมายเพียงไรสำหรับชายหนุ่มที่ไม่เคยเห็นพ่อรักแม่ แล้วคิดดูว่าเรื่องนี้จะมีความหมายเพียงไรสำหรับหญิงสาวที่ไม่เคยเห็นแม่รักพ่อคริสตจักรที่มีชีวิตชีวาและเข้มแข็งอาจเป็นเพียงที่แห่งเดียวที่คนรุ่นใหม่ได้เห็นว่าจริงๆ แล้วพระเจ้าประสงค์ให้การสมรสและครอบครัวเป็นเช่นไร นี่คือข่าวดี แต่มีข่าวร้ายอีกคือมีคริสตจักรที่เชื่อในพระคัมภีร์หลายแห่งที่ไม่ได้ทำหน้าที่ครอบครัวคริสเตียน ไม่ได้ “รักกันฉันท์พี่น้อง” อย่างที่เปาโลให้เราทำ คริสตจักรแบบนี้สมาชิกไม่ค่อยอบอุ่นและใส่ใจกันมากนัก และไม่ได้ฝึกคำสอนเรื่องการทำ “เพื่อกันและกัน” น่าเศร้าที่ผู้มาเป็นคริสเตียนหลุดจากครอบครัวเดิมที่แตกแยกมาสู่อีกครอบครัวใหม่ที่แตกแยกเหมือนเดิม เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น แผนการเยียวยาอารมณ์และจิตวิญญาณก็ย่อมมีอุปสรรคตามมา จริงๆ แล้ว สิ่งนี้นำมาสู่ความยุ่งเหยิงและความเสียหายฝ่ายวิญญาณ เหมือนเรายอมให้ซาตานชนะอีกหนึ่งแต้ม

 

คริสเตียนบางคนรู้สึกไม่อยากแสดง “ความรู้สึก” กับคริสเตียนคนอื่น นี่ก็มีเหตุผล สำหรับคริสเตียนทุกคนที่รู้สึกลำบากใจที่จะแสดงอารมณ์ต่อคนอื่น แต่dHควรตรวจสอบชีวิตให้ดี และมองหาอุปสรรคที่ถ่วงอยู่

 

                โปรดตอบคำถามต่อไปนี้

  1. คุณรู้สึกถูกปฏิเสธไหม

บางคนถูกคนอื่นทำให้เจ็บปวดจึงไม่กล้าแสดงความรู้สึก เขาไม่กล้าลองอีกครั้งเพราะกลัวว่าจะต้องเจ็บปวดอีก แต่นี่ไม่ใช่ข้อแก้ตัวที่จะหยุดไม่ให้เราไปช่วยคนอื่น เราต้องมุ่งที่จะเติบโตขึ้นในความสัมพันธ์ต่อเพื่อนมนุษย์ คริสเตียนต้องพร้อมบาดเจ็บ นอกจากนี้ คริสเตียนส่วนมากที่เราไปช่วยก็ไม่ได้ทำให้เราผิดหวัง เราจึงไม่ควรให้อดีตแย่ๆ ทำให้พลาดจากสิ่งที่ดีที่สุดจากพระเจ้า ดังนั้น ให้ลงมือปฏิบัติในสิ่งที่เราคิดว่าถูกต้อง

                แนนซี่ถูกพ่อปฏิเสธ ไม่ว่าเธอทำอะไร พ่อก็ไม่พอใจ โดยเฉพาะเมื่อเธอไม่สามารถรักษาเกรดบีในชั้นมัธยมได้ เธอยอมแพ้ที่จะดิ้นรนทำให้พ่อหันมาพอใจ ทัศนะคติเช่นนี้ตามมาจนเธอเริ่มโต เธอก็ยังรู้สึกถดถอย เพราะไม่อยากถูกปฏิเสธอีก ดังนั้นเธอจะไม่ยอมทำกิจกรรมใดๆ ที่ทำให้คนหันมาสนใจเธอ

 

การเสี่ยงต่อถูกปฏิเสธอีกครั้ง

  1. คุณมาจากครอบครัวที่มีปัญหาหรือไม่

บางคนเติบโตมาจากครอบครัวที่ไม่ค่อยแสดงความผูกพันธ์และความรักทางกายต่อคนในครอบครัว หรือไม่เคยแสดงความผูกพันธ์และความรักทางกายต่อกันเลย ยกตัวอย่างเช่น แมรี่เกิดมาในครอบครัวที่สมาชิกในบ้านแทบจะไม่แสดงความรักต่อกันเลย แต่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาไม่ได้รักกัน เพียงแต่ไม่ชอบแสดงออกมาทางกายหรือทางอารมณ์ แต่บิล สามีของแมรี่กลับตรงกันข้าม ดังนั้นเขาจึงมักแสดงความรักออกมาอย่างง่ายดาย แต่แมรี่มาเรียนรู้เอาเมื่อเติบโตแล้ว เธอจึงรู้สึกว่าทำได้ยากและต้องใช้เวลาเรียนรู้ แต่ที่สุดเธอก็ทำได้ดี

        หากเราเคยถูกสอนโดยตัวอย่างและการปฏิบัติด้วยวิธีการเก็บความรู้สึกเอาไว้ ไม่ให้แสดงออกมา เรามักจะนำทัศนคติเช่นนี้มาใช้ในการปฏิบัติต่อสมาชิกในครอบครัวพระเจ้า ซึ่งต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนพฤติกรรมเช่นนี้พอสมควร

        มีคริสเตียนบางคนที่ไม่อยากแสดงอารมณ์ใกล้ชิดกับพระเจ้า เพราะปัญหาที่เคยเจอในครอบครัว โดยเฉพาะกับพ่อตัวเอง อารมณ์เช่นนี้สามารถส่งต่อไปยังพระบิดาในสวรรค์หรือกับสมาชิกในพระกายพระคริสต์ได้อย่างง่ายดาย

        ผมเคยนำหญิงสาวคนหนึ่งรับเชื่อ เธอรู้ดีว่าตนเองทำบาปและต้องการพระผู้ช่วย ผมจึงนำเธออธิษฐานถึงพระเจ้าและเชิญพระเยซูคริสต์เข้ามาในหัวใจและชีวิต ผมเริ่มพูดนำเพื่อให้เธอพูดตาม ผมพูดว่า “พระบิดาในสวรรค์” ผมหยุดรอแต่ไม่มีเสียงตอบใดๆ ผมคิดว่าเธอคงเข้าใจผิด ผมจึงพูดซ้ำคำเดิมว่า “พระบิดาในสวรรค์” ผมหยุดรออีก แต่ไม่มีเสียงใดๆ เหมือนเดิม

        ผมจึงถามเธอว่ามีอะไรผิดปกติหรือ เธอตอบว่า “มีค่ะฉันพูดคำนี้ไม่ได้” ซึ่งหมายถึงคำว่า “พ่อ” เธอกล่าวต่อไปว่าพ่อเคยล่วงเกินเธอทางเพศตอนเด็กๆ

        ผมจึงเปลี่ยนคำขึ้นต้นว่า “โอ พระเจ้า” เธอไม่รู้สึกยุ่งยากใจในคำนี้ เราจึงเริ่มพูดและใช้คำนี้ต่อไป แม้น่าเศร้าใจ แต่ก็เป็นเรื่องจริง การทำหน้าที่พ่อในโลกนี้มีผลต่อมุมมองของลูกๆ ต่อพระบิดาในสวรรค์ นี่ก็เป็นความจริงด้วย

Gene Getz

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s