คำอธิษฐานวิงวอนเรื่องยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า The armor of God!

Put on the whole armor of God,
that you may be able to stand against the schemes of the devil.
เอเฟซัส 6:13-17: “ เหตุฉะนั้นจงรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้
เพื่อท่านจะได้ต่อต้านในวันอันชั่วร้ายนั้น และเมื่อเสร็จแล้วจะอยู่อย่างมั่นคงได้
เหตุฉะนั้นท่านจงมั่นคง เอาความจริงคาดเอว
เอาความชอบธรรมเป็นทับทรวงเครื่องป้องกันอก
และเอาข่าวประเสริฐแห่งสันติสุข
ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความพรั่งพร้อมมาสวมเป็นรองเท้า
และพร้อมกับสิ่งทั้งหมดนี้ จงเอาความเชื่อเป็นโล่
ด้วยโล่นั้นท่านจะได้ดับลูกศรเพลิงของพญามารเสีย
จงเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกันศีรษะ
และจงถือพระแสงของพระวิญญาณ คือ พระวจนะของพระเจ้า”

พระบิดาที่รัก
ลูกรู้ว่าพระองค์ได้เตรียมชุดออกรบไว้ให้ลูกเป็นอย่างดี
เหมือนกับที่พระองค์เตรียมชุดหนังไว้ปกป้องคุ้มภัยให้อาดัม
และเอวาก่อนออกไปผจญภัยนอกสวนเอเดน
(ปฐมกาล 3:21 พระเยโฮวาห์พระเจ้าทรงทำเสื้อคลุม
ด้วยหนังสัตว์แก่อาดัมและภรรยาและสวมใส่ให้เขาทั้งสอง

วันนี้และทุกๆ วัน ลูกขอรับเอายุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า
มาสวมกระชับแนบกาย ไม่ใช่เลือกเอาเพียงบางชิ้นตามความพอใจ
แล้วปล่อยให้อวัยวะส่วนอื่นถูกทิ่มแทงยับเยิน
ลูกจะไม่ปล่อยให้ชุดหลวม หลุดลุ่ย รุ่งริ่ง

แต่ใส่ให้กระชับเพื่อพร้อมที่จะต่อกรและยืนหยัดต่อสู้อย่างมั่นคง
อย่างที่พระองค์สั่งเอาไว้ให้ทำ

ไม่ว่าเหตุการณ์ในวันข้างหน้าจะดีหรือร้ายสักเท่าใด
เมื่อลูกพึ่งพิงในพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ สูงสุด เปี่ยมล้นด้วยฤทธานุภาพ
ลูกจึงมีชัยชนะเสมอ เพราะลูกอยู่ฝ่ายพระเจ้า
แม่ทัพผู้มีชัยชนะตลอดกาล

1. เอาความจริงคาดเอว

พระบิดาที่รัก
วันนี้ลูกจะยึดเอาความจริงคาดเอวไว้อย่างแนบแน่นเสมอ
เหมือนทหารที่พร้อมจะออกรบ
ลูกจึงสวมเข็มขัดเพื่่อปกป้องอวัยวะที่สำคัญๆ เอาไว้
ขอให้ลูกยึดเอาความจริงจากพระเจ้าไว้อย่างมุ่งมั่น ไม่บิดเบือน ใช่ก็ว่าใช่
ขอให้ลูกยึดเอาความจริงที่ว่าพระเจ้าแสนดีตลอดเวลา
ขอให้ลูกยึดเอาความจริงในพระลักษณะต่างๆ ที่แสนดีของพระเจ้า
ผู้เปี่ยมด้วยความรัก และรักลูกอย่างมั่นคง ไม่ว่าดีหรือเลว

ขอให้ลูกยึดเอาความจริงในพระสัญญาเพื่ออนาคตที่ดีของลูก
ขอให้ลูกยึดเอาความจริงที่ว่าคือลูกคือแก้วตา ดวงใจ
ที่ไถ่มาด้วยชีวิตที่มีค่าที่สุดของพระเยซู ลูกคนเดียวของพระเจ้า
ขอให้ลูกยึดเอาความจริงที่ว่าแม้ปัญหาจะหนักหนาเพียงใด
ก็ไม่ยิ่งใหญ่เกินกำลังพระเจ้าที่จะช่วยลูกได้ทุกเวลา

2. เอาความชอบธรรมเป็นทับทรวงเครื่องป้องกันอก

พระบิดาที่รัก
ขอทรงช่วยลูกที่จะเอาความชอบธรรมปกป้องคุ้มครองหัวใจของลูก
ไม่ให้มารทิ่มแทงด้วยคำมุสาของมัน
ในพระคริสต์ ลูกเป็นผู้ชอบธรรมแล้ว
ไม่ใช่เพราะความดีของลูก แต่เป็นคุณความดีของพระเยซูต่างหาก
วันนี้ลูกจะยึดเอาความชอบธรรมของพระเยซู
สวมทับไว้อย่างแนบแน่นติดอกไว้เสมอ
เพื่อลูกจะได้รับการเสริมกำลังที่จะเข้มแข็งขึ้น ฉลาดขึ้น
ไม่เพลี่ยงพล้ำทำบาปผิดต่อพระองค์จนเป็นนิสัยอีกต่อไป
แต่ลูกจะไวต่อพระวิญญาณเมื่อเผลอทำสิ่งไม่ถูกต้อง
ลูกจะรีบกลับใจใหม่ทันที ไม่หมกมุ่นอยู่ในบาปนั้น
จนทำให้เสื้อเกราะเป็นรูรั่วไม่สามารถป้องกันภัยได้อีกต่อไป

ลูกมั่นใจว่าพระเยซูเข้าใจและเห็นใจในความอ่อนแอของลูกดี
และทรงพร้อมที่จะอภัยทุกครั้งที่ลูกมาขอโทษ
ลูกตั้งใจจริงที่จะเป็นไทจากพันธนาการทั้งปวง
ลูกรู้ว่าพระเจ้ารักลูกมากเกินกว่าจะปล่อยลูกให้จมปลักอยู่ในหลุมโสโครก
ที่มารพยายามยัดเยียดเข้ามายามที่ลูกไม่ได้ระแวดระวังหัวใจ
เผลอถอดเสื้อเกราะทิ้ง ยามหลงระเริงกับความสนุก สุขสบาย
ราคะตัณหาของเนื้อหนัง สิ่งยั่วยวนล่อใจในโลกนี้

ขอทรงอาบชำระหัวใจของลูกใหม่ทุกๆ วันด้วยพระโลหิตของพระเยซู
เพื่อหัวใจลูกจะเป็นเหมือนพระองค์ คือเปี่ยมด้วยความรัก เมตตา
กรุณาต่อผู้อื่น จนสามารถอวยพรได้ทั้งมิตรและศัตรู
ขอให้ลูกมีคำพูดดีๆ เสริมสร้างที่ออกมาจากหัวใจ
ที่ใสสะอาด บริสุทธิ์ เหมือนน้ำพุที่ไหลล้นมาจากใจของพระเจ้าด้วยเทอญ

3. เอาข่าวประเสริฐแห่งสันติสุข
ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความพรั่งพร้อมมาสวมเป็นรองเท้า

พระบิดาที่รัก
ขอให้ในครอบครัวของลูก และทุกที่ ทุกแห่ง ที่ย่างเท้าของลูกก้าวเดินไป
ขอให้มีแต่ข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขเป็นรองเท้า
ที่จะสวมใส่ไปกับเท้าของลูกทุกแห่งหน ตำบลเสมอ
ที่ใดที่มีแต่การทะเลาะวิวาท บาดหมาง ขุ่นเคือง
เมื่อลูกก้าวเดินไปจะมีแต่การคืนดี และการให้อภัยแทนที่
ขอบคุณพระเจ้าสำหรับรองเท้าคู่ชีพ
ที่ช่วยลูกให้พ้นจากแดดร้อนตอนเที่ยงวัน
และความหนาวเหน็บยามรุ่งสาง
พ้นจากการทิ่มแทงของหนาม ตะปู เรือใบ ที่มารพยายามวางเอาไว้
เพื่อให้ลูกสะดุด ล้มเลิกกลางทาง ไม่อาจเดินต่อจนถึงประตูชัย
เพราะมารอยากจะทำให้ลูกท้อใจ ยุติการเดินตามพระองค์ต่อไป

แต่ขอให้ลูกสวมใส่ข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขติดตัวไปตลอดชีวิต
แม้เหน็ดเหนื่อย เมื่อยล้า ก็ไม่หวาดหวั่น ยังก้าวต่อไป
เพราะลูกรู้ดีว่ามนุษย์ทุกคน
ลึกๆ ในใจเขาโหยหาความรักของพระเจ้าเข้ามาเติมเต็ม
แม้เขาจะดื้อดึง ปากแข็งและปฏิเสธไม่ยอมรับพระเยซูอยู่ก็ตาม

ขอพระเจ้าช่วยลูกที่จะไวต่อพระวิญญาณที่จะรู้ว่า
ควรพูดอะไรอย่างอ่อนโยน กับใคร เมื่อไหร่ อย่างไร

ขอให้รองเท้าพิเศษนี้เองที่จะประคับประคอง ให้ลูกสามารถยืนหยัดอย่างมั่นคง
ไม่เสียหลักลื่นล้ม แต่ข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขจะอยู่กับลูกเสมอ
จนกว่าหน้าที่ของนักรบในสงครามชีวิตนี้จะจบสิ้นลงอย่างสวยงาม

4. จงเอาความเชื่อเป็นโล่ ด้วยโล่นั้นท่านจะได้ดับลูกศรเพลิงของพญามารเสีย

พระบิดาที่รัก
ลูกเชื่อว่าด้วยโล่แห่งความเชื่อมั่น วางใจในพระเจ้านั้น
ใหญ่เพียงพอที่จะสามารถช่วยปกคลุม
และป้องกันลูกให้พ้นจากการถูกโจมตี
ตั้งแต่ศรีษะจรดปลายเท้าได้

ลูกเชื่อมั่นว่าพระสัญญาทุกคำในพระวจนะนั้นเป็นความจริง
ลูกเชื่อมั่นว่าพระเจ้าไม่อาจมุสา เพราะทรงเป็นความสัตย์จริง
ขอให้ลูกมีความเชื่อมั่นคงอย่างอับราฮัม
แม้ยังมองไม่เห็นด้วยสายตา
แต่ยังมั่นใจว่าพระสัญญาและสิ่งที่หวังไว้จะเป็นจริงในที่สุด

ในขณะทีี่ลูกยังขาดความเชื่ออยู่ ขอทรงเพิ่มเติมให้เต็มล้น
จนเป็นที่พอพระทัยด้วยเทอญ

5. จงเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกันศีรษะ

พระบิดาที่รัก
ลูกเชื่อมั่นใจในความรอดที่มีในองค์พระเยซูคริสต์
ลูกเชื่อมั่นว่าโดยทางพระเยซู บาปทั้งหมดของลูกในอดีต ปัจจุบัน
และอนาคต ได้รับการยกโทษ ชำระให้สะอาดหมดจดแล้ว
ลูกเชื่อมั่นว่าไม่มีสิ่งใดจะทำให้ลูกขาดจากความรักมั่นคงของพระเจ้า
ที่มีต่อลูกแกะตัวนี้ที่ทรงออกตามหา จนกลับเข้าคอกอย่างปลอดภัย

ลูกขอบพระคุณสำหรับความรอดซึ่งเป็นหมวกเหล็กป้องกันศีรษะ
ไม่ให้คิดในสิ่งที่ไม่ดี ไร้สาระ ปรักปรำ กล่าวโทษ หรือสงสัยในความรอด
หรือพระโลหิตล้ำค่าที่ไถ่ลูกให้พ้นจากบาปกรรม
หรือการกล่าวโทษของมาร ไม่ว่ามันจะแทรกซึมเข้ามาเวลาไหน

6. จงถือพระแสงของพระวิญญาณ คือ พระวจนะของพระเจ้า
(ดาบของทหารโรมันเป็นดาบสั้นสองคม
จึงทิ่มแทงศัตรูได้อย่างแม่นยำ ทะลุทะลวง)

พระบิดาที่รัก
ขอให้ลูกรักพระวจนะของพระเจ้ายิ่งกว่าแสวงหาสิ่งต่างๆ มาปรนเปรอชีวิต
ขอให้พระวจนะของพระเจ้าของพระองค์ในปากของลูกนั้นคมกริบเสมอ
ไม่มีสนิมมาเกาะกิน เพราะลูกนำมาลับและใช้อยู่เสมอ
พร้อมที่จะตอบโต้และต่อกรกับพญามารทุกครั้ง ทุกที่ ทุกเวลา
เหมือนที่พระเยซูเอาชนะมารซาตานด้วยพระคำ
ที่คมยิ่งกว่าดาบสองคม
ขอพระวจนะของพระเจ้ามีฤทธิอำนาจทะลุทะลวง
ทุกครั้งที่ลูกกล่าวออกไป
และจะไม่กลับมาสูญเปล่าแม้แต่คำเดียว

ลูกสรรเสริญพระเจ้า ผู้จัดเตรียมชุดนักรบที่ดีเยี่ยมให้ลูกสวมใส่อย่างปลอดภัย
ตั้งแต่วันแรกที่ลูกเข้ามาเป็นลูกของพระเจ้าผ่านทางพระบุตร
จนถึงวันที่สิ้นสุดการรบในสงครามฝ่ายวิญญาณในโลกนี้
จนเข้ารับรางวัลทหารกล้า จากแม่ทัพสูงสุดของลูกในสวรรค์
ขอบคุณสำหรับสิ่งสารพัดที่กล่าวมานี้ ในนามพระเยซูคริสต์ อาแมน

เชิญเผยแพร่และโพสต์ต่อได้เลยค่ะ นวลักษณ์

http://www.gotquestions.org/Thai/Thai-full-armor.html

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s