I am a sheep of my good Sheperd! คลิปถ่ายทำการเลี้ยงแกะที่อิสราเอล

After seeing this clip, you will never see the Shepherd and Sheep
with the same view again!
Please share it to inspire your friends too. ^^
ดูแล้วเห็นภาพชัดเจนเลยว่าแกะที่หลงทางออกจากคอกช่างอันตรายพียงใด
คลิปถ่ายทำแกะที่อิสราเอลต้องเสี่ยงกับหมาป่า
และหิวตายเพราะไม่มีใครคอยตักน้ำจากบ่อให้ดื่ม

แกะในคลิปตัวที่ชอบหนีออกจากฝูงบ่อยๆ เจ้าของก็ต้องใช้เชือกลากไป
ไม่ให้มันหนีออกไปไหนอีก…
แต่ในที่สุด แกะทุกตัวก็ต้องเลือกเองว่าจะอยู่หรือไป

มันคงเป็นความจริงที่เจ็บปวดมากสำหรับผู้เลี้ยงที่ดี
ที่ต้องเสียแกะดื้อตัวนั้นไป จนไม่สามารถตามกลับมาได้อีกเลย
เพราะนั่นคือมันเลือกความตายจากกรงเล็บของสัตว์ป่าที่ดุร้าย
เป็นจุดจบที่น่าเศร้าของแกะดื้ออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

มันช่างต่างจากแกะที่ยอมอยู่ในคอกที่มีผู้เลี้ยงนอนตรงประตูแคบๆ
คอยดูแลความปลอดภัย และกอดจูบด้วยความรักใคร่
ทุกๆ วัน มันยอมเดินตามเสียงผู้เลี้ยงที่มันคุ้นเคยเป็นอย่างดี
ทุกๆ เช้า ผู้เลี้ยงจะแยกฝูงแพะออกไปหากินในพุ่มไม้ที่ขรุขระ
อีกคนจะแยกฝูงแกะไปเลี้ยงตรงทุ่งหญ้าที่มีบ่อน้ำให้ดื่มดับกระหาย

เช่นเดียวกันในวันสุดท้ายพระเจ้าจะแยกผู้ที่เชื่อและไม่เชื่อออกจากกัน
คงเป็นวันที่เศร้าที่สุดของผู้ที่ตัดสินใจเดินตามทางอื่น
โดยไม่สนใจพระเยซูพระผู้เลี้ยงที่ดี…
ค่าจ้างของความบาปคือความตาย
แต่ค่าจ้างของการเชื่อฟังเสียงของพระเจ้าคือชีวิตนิรันดรในสวรรค์

พระเยซูตรัสว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านว่า เราเป็นประตูสำหรับแกะ
คนทั้งปวงที่มาก่อนหน้าเราเป็นขโมยและโจร แต่แกะไม่ฟังพวกเขา
เราเป็นประตูนั้น ผู้ใดเข้ามาทางเราจะรอด เขาจะเข้าออกและพบทุ่งหญ้า
ขโมยนั้นมาเพียงเพื่อลัก ฆ่า และทำลาย
เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะมีชีวิตและมีชีวิตอย่างครบบริบูรณ์”
ชอบก็แชร์ได้นะคะ ช่วยๆ กันตามหาแกะหลงหายเข้าคอกกันเถอะ

 ๑๑๑๑๑๑ มีแต่พระเยซูเท่านั้นที่เป็นประตูที่ปลอดภัย การเลือกประตูอื่นดูเหมือนฉลาด แต่ล้วนนำไปสู่ความตาย

๑๑๑๑๑ คอกแกะเป็นแค่รั้วหินโล่ง เว้นช่องเล็กๆ เป็นแค่ประตูเข้า ออกของแกะและให้คนเลี้ยงนอนเฝ้าตรงช่องนี้ เท่ากับคนเลี้ยงเป็นประตูให้เข้าออกนั่นเอง

๑๑๑๑ พระเยซูทำอย่างที่พูดไว้ทุกอย่าง คือรักจนตายแทนแกะได้

๑๑๑ แกะคือผู้เชื่อ แพะคือผู้ที่เลือกทำตามใจตนเอง แต่ไม่ตามเสียงผู้เลี้ยง

๑๑ น้ำอันดำรงชีวิต อาหารแกะ คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่รับจากพระคริสต์เท่านั้น

๑ ทุกคนต้องเลือกและรับผิดอบเอาเองว่าจะอยู่ในคอก หรือนอกคอก จะเชื่อฟังหรือเป็นแกะดื้อ

John 10:11 “I am the good shepherd.
The good shepherd lays down his life for the sheep.”

Joel Kramer, a student at the University of the Holy Land, has given me permission to post his video of “The Soul Shepherd.”
It is a well done visual, contextual understanding
of the words of Jesus, and from the book of Ezekiel chapter 34.
https://uncommonfaith.wordpress.com/…/02/28/the-soul-sheph…/

ยอห์น 10 Thai New Contemporary Bible (TNCV)

คนเลี้ยงแกะกับฝูงแกะของเขา

10 “เราบอกความจริงแก่ท่านว่า คนที่ไม่ได้เข้าคอกแกะทางประตูแต่ปีนเข้าทางอื่นนั้นก็เป็นขโมยและเป็นโจร ส่วนคนที่เข้าทางประตูคือคนเลี้ยงแกะ ยามเปิดประตูให้คนนั้นและแกะฟังเสียงของเขา เขาเรียกแกะของเขาตามชื่อของมันและนำฝูงแกะออกไป เมื่อเขานำแกะทั้งหมดของเขาออกมาแล้วเขาก็เดินนำหน้า และแกะของเขาตามเขาไปเพราะรู้จักเสียงของเขา แต่แกะจะไม่มีวันตามคนแปลกหน้า อันที่จริงพวกมันจะวิ่งหนีเขาเพราะพวกมันไม่รู้จักเสียงของคนแปลกหน้า” พระเยซูทรงใช้โวหารเปรียบเทียบนี้แต่เขาทั้งหลายไม่เข้าใจว่าพระองค์ทรงบอกอะไร

ฉะนั้นพระเยซูจึงตรัสอีกว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านว่า เราเป็นประตูสำหรับแกะ คนทั้งปวงที่มาก่อนหน้าเราเป็นขโมยและโจร แต่แกะไม่ฟังพวกเขา เราเป็นประตูนั้น ผู้ใดเข้ามาทางเราจะรอด[a] เขาจะเข้าออกและพบทุ่งหญ้า 10 ขโมยนั้นมาเพียงเพื่อลัก ฆ่า และทำลาย เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะมีชีวิตและมีชีวิตอย่างครบบริบูรณ์

11 “เราเป็นคนเลี้ยงแกะที่ดี คนเลี้ยงที่ดีนั้นยอมพลีชีวิตเพื่อฝูงแกะ 12 คน รับจ้างไม่ใช่คนเลี้ยงซึ่งเป็นเจ้าของแกะ ดังนั้นเมื่อเห็นสุนัขป่ามาเขาก็ละทิ้งฝูงแกะและหนีไป แล้วสุนัขป่าก็เข้าทำร้ายฝูงแกะและทำให้แตกกระจัดกระจายไป 13 คนนั้นหนีเพราะเขาเป็นคนรับจ้างและไม่ได้ห่วงแกะเลย

14 “เราเป็นคนเลี้ยงที่ดี เรารู้จักแกะของเราและแกะของเรารู้จักเรา 15 เช่นเดียวกับที่พระบิดาทรงรู้จักเราและเรารู้จักพระบิดา และเราพลีชีวิตของเราเพื่อแกะนั้น

สดุดีบทที่ 23 องค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดั่งเลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าไม่ขัดสน พระองค์ทรงให้ข้าพเจ้านอนลงในทุ่งหญ้าเขียวสด พระองค์ทรงนำข้าพเจ้ามายังริมน้ำอันสงบ พระองค์ทรงฟื้นฟูจิตวิญญาณของข้าพเจ้า พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรมเพื่อนเห็นแก่พระนามของพระองค์ แม้ข้าพระองค์เดินผ่านหุบเขาแห่งความตาย ข้าพระองค์จะไม่หวาดกลัวความชั่วร้ายใด ๆ เพราะพระองค์สถิตอยู่กับข้าพระองค์ พระองค์ทรงปกป้องและนำทางข้าพระองค์ ทำให้ข้าพระองค์สบายใจ พระองค์จัดเตรียมอาหารสำหรับข้าพระองค์ ต่อหน้าศัตรูทั้งหลายของข้าพระองค์ พระองค์ทรงเจิมศรีษะข้าพระองค์ด้วยน้ำมัน จอกของข้าพระองค์เปี่ยมล้นอยู่แน่ทีเดียว ความดีและความรักอันยั่งยืนจะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนชีวิตของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะอาศัยอยู่ในพระนิเวศน์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไป…..

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s