Fruit of love, joy, peace….. Nine types of the Fruit of the Spirit!!

Fruit of love, joy, peace, patience, kindness,
goodness, faithfulness, gentleness, and self control!

487895_492631050790125_646560828_n

มนุษย์ทุกชีวิตในโลกนี้ จะเกิดผลดีเมื่อติดสนิทกับพระเจ้า
เมื่อไม่มีพระเจ้า ชีวิตคนเราก็ล่องลอยเหมือนเรือไร้หางสือ
คนที่ติดสนิทกับพระเจ้า และคนที่เกิดผลดีในชีวิตจริงๆ
ดูได้ไม่ยากเลย เพราะพระวิญญาณของพระเจ้าจะเข้ามา
ช่วยเปลี่ยนแปลง ขัดเกลา ฝึกฝน
จนเขาเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นทุกๆ วัน

ทุกคนที่อยู่ใกล้ชิดคนที่เกิดผลทั้งเก้าอย่าง
ทุกคนที่อยู่รอบข้างย่อมรู้สึกรัก ชื่นชม
และอยากอยู่ใกล้ๆ คนที่เปี่ยมด้วยคุณลักษณะเช่นนี้

ผลที่ อ เปาโลได้เน้นให้ผู้เชื่อทุกคนพัฒนาขึ้น
โดยพลกำลังที่มาจากพระเจ้าคือ

God is love!
ความรัก
พระเจ้าเป็นความรัก
คนที่รักพระเจ้าก็จะสามารถรักคนอื่นได้เหมือนกับรักตัวเอง
คนที่ไม่รักพระเจ้า ไม่รักตัวเอง ก็ไม่สามารถรักคนอื่นได้แแน่นอน
เพราะพระเจ้าเป็นแหล่งที่มาของความรัก
เหมือนเถาองุ่นติดที่กับลำต้นเท่านั้น
จึงจะสามารถส่งผ่านความรัก
ไปผลิตเป็นผลองุ่นที่หอมหวาน อบอวลด้วยความรัก
จนคนรอบข้างสัมผัสได้ว่าคนๆ นี้
มีความรักที่มาจากพระเจ้าจริงๆ
ดังนี้แหละ เขาจึงรักได้แม้กระทั่งศัตรู

Joy to the world!
ความชื่นชมยินดี
ลึกๆ ในใจของผู้เชื่อย่อมสัมผัสได้ว่า
พระเจ้าสามารถนำความชื่นชมยินดีอย่างเต็มล้น
มาสู่ชีวิตเขาได้ แม้เจอปัญหามากมาย

ความชื่นชมยินดีที่แท้มาจากพระเจ้า
อ เปาโลบอกให้เรามีความชื่นชมยินดีทุกเวลา
เพราะผู้อยู่ฝ่ายพระเจ้า คือผู้มีชัยชนะตลอดกาล
แม้ผู้ติดตามพระเจ้าจะพบความทุกข์ยากลำบากบ้าง
แต่เขายังเชื่อและมั่นใจว่าพระเจ้าจะพลิกฟื้น
เปลี่ยนแปลงเรื่องร้ายๆ ให้กลายเป็นดีในที่สุด

Jesus, Prince of Peace!
สันติสุข
พระเยซูเป็นเจ้าชายแห่งสันติ
เป็นราชา องค์สันติราช
สันติสุขแท้เกินความเข้าใจ
เป็นของขวัญที่มาจากพระเจ้า
เหมือนน้ำพุที่หลั่งไหลเข้าสู่จิตใจ
ของผู้ที่ยอมให้พระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้า
เป็นที่หนึ่ง เป็นผู้ครอบครองเหนือชีวิตของตน
สันติสุขแท้ไม่ใช่ชีวิตที่ปราศจากปัญหา
หรือปราศจากทุกข์เลย
แต่ผู้เชื่อสามารถใช้ชีวิตที่เผชิญความทุกข์ได้
โดยเชื่อมั่น และวางใจในพระเจ้าเสมอ
แม้อยู่ตรงจุดศูนย์กลางของพายุร้ายก็ตาม

Love is patience!
ความอดทน พากเพียร บากบั่น
พระเยซูเป็นแบบอยากที่ดีที่สุดในเรื่องนี้
เพราะทรงมีเป้าหมายชัดเจน
ในการไถ่มวลมนุษย์ให้เป็นไท พ้นจากเวรกรรม
แม้พระองค์สามารถเลือกวิธีที่ง่ายกว่านี้ได้
แต่ทรงยอมทนทุกข์ทรมาณ
ยอมตายอย่างน่าอับอายที่สุด
เพื่อมวลมนุษย์ ผู้ที่ทรงรักมากมาย
ในความอ่อนแอ ท้อแท้ พระเยซูเข้าใจสภาพนี้ดี
เพราะทรงเคยเผชิญต่อการถูกข่มเหง
ความเกลียดชัง ถูกทอดทิ้ง ถูกด่าว่า ถูกใส่ร้าย
แต่ก็ยังยอมแบกกางเขน เดินหน้าต่อไป
จนกว่าจะเข้าสู่หลักชัย ที่ตั้งพระทัยไว้จนสำเร็จ

God is always kind and sweet!
ความเมตตาปราณี
พระเจ้าเปี่ยมด้วยความปราณีต่อลูกหลานทุกคน
แม้เขาจะลุ่มหลงในความผิดบาปสักเท่าใด
พระเยซูเมตตาต่อเด็กๆ ที่มาหาพระองค์
พระเยซูเมตตาต่อหญิงที่มีชู้
พระเยซูเมตตาต่อโจรที่ถูกตรึงกางเขน
พระเยซูเมตตาต่อครอบครัวคนตายที่เศร้าโศกเสียใจ
พระเยซูเมตตาต่อเมืองที่กำลังพินาศ
ผู้ที่ใจดีมีเมตตาก็รู้จักพระเจ้า
คนที่ไม่มีพระเจ้าในหัวใจ ก็ปราศจากความเมตตาต่อผู้อื่น

God is good all the time!
ความดี
พระเจ้าแสนดีตลอดเวลา
พระเยซูมีชีวิตเพื่อทำการดีตลอดชีวิตของพระองค์
ทรงทำดีเสมอ แม้แต่กับศัตรูที่ถูกตัดหู
พระองค์ก็ยังต่อหูให้เขาจนหายดี
ก่อนเดินเข้าสู่ลานประหาร บนกางเขน
เป็นแบบอย่างของการทำดี
โดยปราศจากความเห็นแก่ตัว
เราต่างได้รับความรอดเพื่อทำการดีเช่นเดียวกับพระเยซู
สิ่งชั่วร้ายที่เกิดขึ้นในชีวิตเราไม่ได้มาจากพระเจ้า
แต่ตรงข้ามความดี คือความชั่วร้าย
พระเจ้าเป็นผู้มีพระลักษณะที่ดีพร้อม
ความชั่วร้ายจึงไม่อาจเข้ามาเจอปนได้เลย
กับพระลักษณะอันดีเลิศประเสริฐ
อย่างบริสุทธิปราศจากมลทินใดๆ ของพระองค์

Great is His faithfulness!
ความสัตย์ซื่อ
พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อ มั่นคง เชื่อถือ พึ่งพาได้
เหมือนเดิม วานนี้ วันนี้ และตลอดไปเป็นนิจ
ดังนั้นพระเจ้าจึงคาดหวังความสัตย์ซื่อเช่นเดียวกันจากเรา
ที่จะไม่ให้สิ่งอื่นมานำหน้าพระองค์
ภรรยาก็ต้องการสามีที่สัตย์ซื่อ
สามีก็ต้องการภรรยาที่สัตย์ซื่อ
พ่อแม่ก็ต้องการลูกที่สัตย์ซื่อ
ลูกก็ต้องการพ่อแม่ที่สัตย์ซื่อ
นายจ้างก็ต้องการลูกจ้างที่สัตย์ซื่อ
ลูกจ้างก็ต้องการนายจ้างที่สัตย์ซื่อเช่นเดียวกัน
แต่ความสัตย์ซื่อหาได้ยาก ในชาติพันธ์ุที่คดโกง
ในชนชาติที่ไม่มีพระเจ้า ผู้สัตย์ซื่อ ครอบครองหัวใจของเขา

Gentleness is power under control!
ความสุภาพอ่อนโยน
ความอ่อนโยนไม่ใช่ความอ่อนแอ
พระเยซูทรงอ่อนโยน แต่ก็หนักแน่นมั่นคงในเวลาเดียวกัน
พระเยซูทรงอ่อนโยนพอที่จะอุ้มเด็กๆ มานั่งบนตัก
แต่พระเยซูก็เข้มแข็งพอ
ที่จะแบกบาปของคนทั้งโลก ไว้บนบ่าพระองค์
สุภาพบุรุษที่แท้ คือผู้ที่มีความอ่อนโยนแบบพระคริสต์อยู่ในหัวใจ
ภรรยาย่อมต้องการการปกป้องคุ้มครองจากสามีที่อ่อนโยน
ปราศจากหัวใจที่แข็งกระด้าง ก้าวร้าว หยาบคาย
คำตอบที่อ่อนโยน ก็ผ่อนคลายความเกรี้ยวโกรธให้เบาบางลง
การเตือนสติอย่างอ่อนโยนก็ช่วยคนให้สำนึกผิด
ได้มากกว่าการว่ากล่าวตำหนิอย่างหยาบคาย

Self-control, the unbreakable wall!
คนที่ควบคุมลิ้น ความคิด จิตใจ อารมณ์ตนได้
ก็เก่งกว่าคนที่ตีหัวเมืองได้
คนที่ไม่สามารถควบคุมตนเอง
ก็เป็นเหมือนเมืองที่ปราศจากกำแพง
ศัตรูสามารถเข้ามาโจมตีได้ทุกเมื่อ
ผู้นำหลายๆ คนต้องล้มลงเพราะเงินๆ ทองๆ
เรื่องกิน กาม เกียรติ จนหมดอนาคตไปเลย
คนฉลาดล้ำลึกย่อมเยือกเย็นสุขุม
แต่คนโง่ก็เทความโกรธเกรี้ยวออกมาประจานตนเอง
คนที่จะสำเร็จได้ก็มีวินัย รู้จักควบคุมตนเอง
แต่คนล้มเหลวก็ปราศจากวินัยในชีวิต
เพราะเขามัวแต่แสวงหาสิ่งที่เหลวไหล ไร้สาระ
กินลม กินแล้วไปวันๆ
ในที่สุดชีวิตของเขาก็ขาดพระพร
และตายไปเพราะขาดการควบคุมตนเอง

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s