ฉลองครบรอบหนึ่งปีกลุ่มสามัคคีธรรมภาคภาษาอังกฤษ

1st Anniversary of HOL English Fellowship
ฉลองครบรอบหนึ่งปีกลุ่มสามัคคีธรรมภาคภาษาอังกฤษ
Three benefits I have received from joining English Fellowship:
* Learn more vocabularies from the Bible
** Learn English accent from the native speakers.
*** The most important: Know the will of God.

สิ่งที่ได้รับจากการร่วมกลุ่มสามัคคีธรรมภาคภาษาอังกฤษ
หลายๆ คนเมื่อพูดภาษาอังกฤษแล้ว อาจรู้สึกว่ายาก ไม่กล้าพูด
หรือหลบเมื่อเจอชาวต่างชาติมาคุยด้วย
เพราะกลัวว่าสื่อสารกันไม่รู้เรื่อง
แต่เราอาจลืมไปว่า ยิ่งกลัว
ยิ่งไม่มีโอกาสพัฒนาความสามารถด้านภาษาเลย
จริงๆ แล้วการพูดภาษาใดได้นั้น
ก็ต้องเริ่มต้นจากการฟังเสียก่อน
เหมือนเด็กเล็กๆ ที่แรกเกิดก็ยังพูดไม่ได้
เมื่อได้ฟังบ่อยๆ ก็ค่อยๆ เรียนรู้ที่จะพูด
ตอนแรกๆ ก็พูดเป็นคำๆ
แล้วค่อยๆ พัฒนาขึ้นเป็นประโยคสั้นๆ
แล้วค่อยๆ พูดเป็นประโยคที่ยาวขึ้นๆ
แรกๆ อาจจะพูดผิดบ้าง ถูกบ้าง ผู้ใหญ่ก็ค่อยๆ สอนเขา
จนเขาค่อยๆ เรียนรู้ จดจำว่าพูดอย่างไรจึงจะถูกต้อง

ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับการเข้าร่วมกลุ่มสามัคคีธรรม
ภาคภาษาอังกฤษก็เช่นเดียวกัน
แรกๆ อาจรู้สึกยาก ฟังไม่รู้เรื่อง
แต่ก็เริ่มต้นจากการฟังไปเรื่อยๆ
ค่อยๆ เรียนรู้ เริ่มจดจำคำศัพท์ไปก่อน
ไม่ต้องกังวัลหากยังไม่รู้เรื่อง
อยากหนุนใจให้ฝึกฟังไปเรื่อยๆ
แล้วจะฟังได้มากขึ้นๆ เรื่อยๆ

บางคนอาจคิดว่าข้าพเจ้าเรียนมาเยอะ
การเข้ากลุ่มนี้คงเป็นเรื่องง่ายๆ
ซึ่งจริงๆ แล้วข้าพเจ้าก็เรียนภาษาอังกฤษ
ตั้งแต่อนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัย
จึงน่าจะรู้คำศัพท์มากพอสมควร
แต่เมื่อมาเข้ากลุ่มนี้ ความคิดก็เปลี่ยนไปเลยค่ะ
เพราะต้องมาเรียนรู้และจดจำคำศัพท์ใหม่ๆ
เพราะคำศัพท์หลายคำใน Bible เป็นคำศัพท์เฉพาะ
มีคำศัพท์หลายคำในพระคัมภีร์ที่ไม่เคยได้ยินเลยทั้งชีวิต
แต่ไม่ไดักังวลเลย เพราะเมื่อเข้ากลุ่มหลายๆ ครั้ง
ก็พบว่าได้ยินคำศัพท์เหล่านี้ซ้ำอีกหลายๆ ครั้ง
จนจำได้ขึ้นใจ (ไม่ได้ท่องจำเลยนะคะ)
หากไม่รู้ความหมายเราก็สามารถถามพี่น้องในกลุ่มได้ค่ะ

สรุปสิ่งที่ได้รับจากกลุ่มสามัคคีธรรมภาคภาษาอังกฤษคือ
* ได้เรียนรู้ศัพท์ในพระคัมภีร์มากขึ้น
** ได้ฟังสำเนียงการพูดภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษาจริงๆ
*** ที่สำคัญที่สุดคือ ได้รู้จักนำพระทัยพระเจ้ามากขึ้น
Three benefits received from joining English Fellowship:
* Learn more vocabularies from the Bible
** Learn English accent from the native speakers.
*** The most important: Know the will of God.

หมอหลิง Dr Lhing Leelasuphakorn
English Fellowship @ House of the Lord

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s