เราร้องต่อพระองค์ We sing to our God พระโลหิตบนกางเขน His blood on the cross ข้าจะร้อง (ออกพระนาม) I will sing เพลงแปล

คริสตจักรไหนต้องการคำแปลนี้ก็นำไปใช้ได้เลยค่ะ ไม่สงวนลิขสิทธิ ^^
เราร้องต่อพระองค์ We sing to our God
แผ่นดินแห่งนี้ต้องการพระองค์
This land is longing for You, Lord ต้องการพระองค์เข้ามารินน้ำเติมเต็ม We need You to fill us all overflow
แก่ผู้หิวกระหายที่ใจสลาย to all the hunger and broken ones
เราร้องเรียกนามพระองค์ We call the name of God
คุกเข่าอ้อนวอนร้องขอพระองค์ Bow down and ask for Your mercy
เราอยากจะเห็นพระองค์ทรงกู้ดินแดนนี้ We are longing to see You redeem this land
ขึ้นอีกคราด้วยพระเมตตา again with Your mercy
เราร้องเรียกนามพระองค์ We sing praise to Your name
เราร้องต่อพระองค์ We sing praise to You
เราร้องต่อพระองค์ We sing praise to You
เราร้องเรียกนามพระเจ้า We will call Your Name, Lord
ให้พระองค์เสด็จมา We welcome You, our God
รักษาแผ่นดินนี้ Father… heals this land
***
เพลงนมัสการ “พระโลหิตบนกางเขน His blood on the cross”
เมื่อเดินทางจากโลกนี้ไปหน้าบัลลังก์ ข้ายังคงควรต้องทำเช่นไร
When I depart from the earth to the throne, what should I need to do?
เดินทางไปด้วยใจยึดมั่นในกางเขน ด้วยความเชื่อจึงรอดพ้นความตาย Keep walking with the heart fix to the cross, with faith redeems me from the death
เมื่อเดินทางจากโลกนี้ไปหน้าบัลลังก์ ลำพังข้าคงไม่อาจรอดบาป
From this world, one day, to enter the throne, I cannot save myself from sins
ความรักแท้โอบข้าไว้ไปสู่บัลลังก์ ด้วยความเชื่อจึงรอดพ้นความตาย His love embraces me closely to the throne, with faith redeems me from the death
ข้าไม่อาจรอดพ้นได้โดยกำลัง หากไม่มีพระโลหิตพระเยซู
I cannot set free by my strength, but only by the blood of Jesus
ข้าไม่อาจรอดพ้นได้โดยกำลัง หากไม่มีพระโลหิตพระเยซู I cannot set free by my strength, but only by the blood of Jesus
พระโลหิตบนกางเขน ช่วยข้าได้โดยความรัก นี่คือความรักเดียวที่เที่ยงแท้
His blood shed on the cross, He helps me with His love, the only perfect love for me
พระโลหิตบนกางเขน เติมเต็มข้าด้วยความรัก นมัสการด้วยใจบูชา
His blood shed on the cross, He fills me with His love, with sacrifice and worship Him
***
ข้าจะร้อง (ออกพระนาม) I will sing
จากดวงใจไปทั้งโลกา
From the heart to the whole world
ข้าประกาศพระนามสรรเสริญพระองค์
I proclaim His name and worship Him
พระ เยซู พระ เยซู
My Jesus, my Savior
หนึ่งนามเดียวชนะความตาย
His name sets me free from the death
ผู้ยก บาปมากมายให้คนทุกคน
Jesus forgave and set sinners free
พระเยซู พระเยซู
My Jesus, my Savior
ข้าจะร้องออกพระนาม น่าเกรงขาม
His name is so precious and awesome
พระองค์ผู้ยิ่งใหญ่
My God is so great
มอบชีวิตเปลี่ยนดวงใจ
Give my life, change my heart
พระ เยซู พระ เยซู พระ เยซู
My Jesus, my Jesus, my Jesus
เป็นพระเจ้า
Be my God
ผู้ครอบครองสวรรค์โลกา
Rule all over heavens and earth
พระองค์ คือราชาแห่งนิรันดร์กาล
Jesus is the King eternally
พระเยซู พระเยซู
My Jesus, my Savior
หนึ่งทางเดียวถึงพระบิดา
Only way to the Father
ผู้ทรงไถ่เรามาจากความมืดมน
Redeem my life from the deep darkness
พระเยซู พระเยซู
My Jesus, my Savior
พระ เยซู พระ เยซู พระ เยซู
My Jesus, my Jesus, my Jesus
เป็นพระเจ้า
He is God
Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s