Our prayer of Patong HOL Church: 16 October 2011

Just in front of our church is this magnificent view.

***

HOLP 2nd anniversary prayer

คำอธิษฐานฉลองครบรอบสองปีคริสตจักรพระนิเวศป่าตอง

พระบิดาของเราในสวรรค์ เราขออวยพรพระผู้บริสุทธิ์และใหญ่ยิ่ง พระนามของพระองค์เหนือนามใดๆ ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์ เราขอบคุณพระองค์ตั้งแต่วันที่คริสตจักรแห่งนี้เริ่มนมัสการเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2009 พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราอย่างเห็นได้ชัด เราอยากขอให้พระสิริสถิตในกลางคริสตจักรมากจนล้นสัมผัสได้ ขอพระเนตรสอดส่องเหนือที่ซึ่งพระนามทรงสถิตอยู่ ณ ที่แห่งนี้ ขอทรงฟังคำอธิษฐานซึ่งมาในนามสมาชิก และชาวไทยทุกคน และได้โปรดตอบคำอธิษฐานอย่างน่ายินดีด้วยเทอญ

พระบิดาในสวรรค์ โปรดนำให้คริสตจักรแห่งนี้ส่องสว่างให้กับชุมชน เราจะรับใช้พระองค์ทุกทางทั้งสิ้น เพื่อพระนามพระองค์จะสูงสุดเหนือหาดป่าตอง ขอทรงนำเราทุกๆ วันที่จะไม่หลงจากทางพระองค์ เพื่อชุมชนแห่งนี้จะได้รับพระพร

ขอให้ทุกชีวิตได้รับการเยียวยารักษาและรับการพลิกฟื้นชีวิตใหม่ รวมทั้งจะได้เห็นคนมากมายมารับความรอดในคริสตจักรแห่งนี้ ขอให้หมายสำคัญและการอัศจรรย์ติดตามสิ่งที่เรากระทำในพระนามพระองค์ เพื่อวิญญาณมากมายจะเข้าสู่สวรรค์ผ่านทางเรา ขอทรงเพิ่มพูนเต็นท์ของเรา

ขอทรงสอนเราที่จะไม่เดินตามใจตนเอง  แต่จะเดินตามน้ำพระทัย ขอให้เรามีชีวิตที่สำแดงฤทธิอำนาจที่กอบกิจในเรา ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในพระนามพระเยซูคริสต์พระผู้ไถ่ของเรา 

พระบิดาในสวรรค์ เราขอขอบพระคุณที่เมื่อ เดือนพฤษภาคม 2010 พระองค์ทรงประทานการเผยพระวจนะเรื่องกุญแจเจ็ดดอก คือ คริสตจักรแห่งนี้จะเป็นบ้านแห่งการพลิกฟื้น บ้านแห่งการอธิษฐาน บ้านแห่งการรักษาและปลดปล่อย บ้านแห่งสติปัญญาของพระเจ้า บ้านแห่งความเชื่อ และบ้านแห่งอาหารที่ทรงจัดเตรียมเพื่อเราเสมอ  พระบิดาในสวรรค์ ขอให้เราตระหนักถึงคุณค่าของกุญแจนี้ที่สำแดงในคริสตจักรผ่านทางชีวิตของเราด้วยเถิด

พี่น้องในคริสตจักรแห่งนี้จะเจริญเติบโตและมีความสัตย์ซื่อต่อพระเจ้า เราเป็นครอบครัวที่ถักทอเข้าด้วยความรักและความเข้าใจกันและกันเสมอ เราได้รับพระพรทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิตวิญญาณจากพระเจ้า พระบิดาของพระเยซูคริสต์ เพื่อแบ่งปันให้กับเราไปสู่ผู้อื่น

พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ เต็มด้วยฤทธิเดชและพระสิริ ชัยชนะ และสง่าราศรี เพราะว่าทั้งสิ้นในสวรรค์และโลกเป็นของพระองค์ พระอาณาจักรเป็นของพระองค์ พระเจ้าทรงรับการเชิดชูเหนือทุกสิ่ง ทั้งความมั่งคั่งและศักดิศรีมาจากพระองค์ ผู้ทรงครอบครองเหนือทุกสิ่ง พระหัตถ์เปี่ยมด้วยอำนาจและฤทธิเดชกระทำสิ่งยิ่งใหญ่ ทรงให้พลกำลังแก่ทุกคน ดังนั้น เราจึงขอขอบคุณและสรรเสริญพระนาม ขอทรงรับคำอธิษฐานจากเรา พี่น้องชาวคริสตจักรพระนิเวศป่าตอง อาแมน

Our heavenly Father, we bless Your holy and mighty name. Your name is above all names. There is none like you. We thank you for sustaining our church since it opened 18 October 2009. You had been visibly with us. We invite your tangible presence into the hearth of our church. May your eyes be always open towards this place, this place where Your name is. May you heed prayers that come from this place on behalf of our congregation, and on behalf of all peoples inThailandand give us favourable answer.

          Heavenly Father, we desire our church to be beacon of light to our community. We will serve you in all Your ways, and desire your name to be made great in Patong. We pray for your guidance daily, may we not err in the way we should move, and that our community be blessed.

Let healing, restoration of lives, and salvation of souls be always seen in this church. Let signs and wonders manifest from the things we do on your behalf. Let more souls be added to your kingdom thru our church, and let our tent increase. 

Teach us never to walk our own way but to always walk according to your purpose. May our personal lives be a demonstration of your power at work in us thru your Holy Spirit, in the name of Jesus Christ our Savior.

Heavenly Father, we receive with thanksgiving the word of prophecy for our church of May 2010, of 7keys – that our church be House of Transformation, be a House of Prayer, be a House of Healing & Deliverance, be a House of Wisdom of God, be a House of Worship unto You, be a House of Faith, and a House of Bread, because your provision is always upon us. Heavenly Father, we pray that these values manifest in this church thru our lives.

          At HOUSE OF THE LORD CHURCH PATONG are a people mature and great in faithfulness to You our God. We are a family knitted together in love and understanding.

We are materially and spiritually blessed by Lord God Almighty, Father of Lord Jesus

Christ, sharing all that is us to all peoples. Yours O Lord is the greatness and the power and the glory and the victory and the majesty.

For all that is in heaven and in the earth is yours. Yours is the kingdom and you are exalted as head above all. Both riches and honour come from you. You reign over all and in your hand is power and might to make great and give strength to all. Now therefore our God, we thank you and praise your glorious name. Receive this prayer of ours, House of Lord Church Patong. Amen.

 By Ps David Tan

Our 2nd floor of the building is where we worship God on Sundays: Soi Subway, Patong Beach Road.

Advertisements

One Response to Our prayer of Patong HOL Church: 16 October 2011

  1. lakatphuket says:

    This is another glorious day of joy. Thanks you all for coming and your congratuations.
    ขอบคุณทุกท่านที่เป็นเกียรติฉลองครบรอบ 2 ปี คริสตจักรพระนิเวศป่าตองค่ะ ขอพระเจ้าฉายแสงเจิดจ้าเหนือเมืองที่พระองค์ทรงรักและหวงแหนแห่งนี้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s